Phi kim có tính chất hóa học tập gì? ngoài đặc thù vật lý là tồn tại làm việc 3 dạng rắn (S, P,…); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2…); không dẫn điện, ko dẫn nhiệt và ánh sáng nóng tan thấp,…


Vậy phi kim có những tính chất hoá học đặc thù nào? chúng ta hãy cùng mày mò chi tiết về tính chất hoá học tập của phi kim, vận dụng những tính bao gồm chất hoá học này nhằm giải một vài bài tập nổi bật về phi kim qua nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Tính chất của phi kim

* tính chất hóa học tập của phi kim:

Bạn đã xem: tính chất hóa học của Phi kim, lấy một ví dụ và bài tập – hóa lớp 9


Tác dụng với kim loạiTác dụng cùng với HyđroTác dụng với Oxi

Dưới phía trên là cụ thể về đặc điểm hóa học tập của Phi kim, bọn họ hãy thuộc tìm hiểu.

*

I. đặc thù hóa học tập của Phi kim:

1. Tác dụng với kim loại

a) Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kim loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi công dụng với kim loại tạo thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành hơi nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro tạo nên thanh khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

– nhiều phi kim khác (C, S, Br2,…) bội phản ứng với khí hyđro chế tác thành hợp chất khí.

3. Tác dụng với oxi

– nhiều phi kim công dụng với khí oxi chế tạo thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ hoạt động hóa học tập của phi kim

– nút độ chuyển động hóa học bạo dạn hay yếu đuối của phi kim hay được xét địa thế căn cứ vào năng lực và nấc độ bội phản ứng của phi kim kia với kim loại và hyđro.

– Flo, Oxi, Clo là đông đảo phi kim chuyển động mạnh (flo là phi kim vận động mạnh nhất). Lưu giữ huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là hầu như phi kim hoạt động yếu hơn.

Tính hóa chất của Kim loại, lấy ví dụ và bài xích tập

II. Bài bác tập về đặc thù hóa học tập của Phi kim

Bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: đến sơ thiết bị biểu diễn thay đổi sau:

 Phi kim → oxit axit → oxit axit → axit → muối hạt sunfat chảy → muối bột sunfat không tan.

a) Tìm công thức những chất thích hợp để ráng cho tên chất trong sơ đồ.

b) Viết những phương trình hóa học màn biểu diễn chuyển hóa trên.

* giải mã bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất tương thích là S, ta bao gồm sơ đồ sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Phương trình làm phản ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 t^0" /> 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

Bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung lếu láo hợp có 5,6g sắt với 1,6g lưu hoàng trong môi trường không tồn tại không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Mang lại dung dịch HCl 1M làm phản ứng toàn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1M sẽ tham gia phản ứng.

* giải thuật bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

– Theo bài xích ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình bội nghịch ứng:

Fe + S → FeS (1)

– Theo PTPƯ: nFe pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

– đề xuất hỗn hợp chất rắn A tất cả Fe dư với FeS

fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào phương trình phản ứng (2) và (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lít.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn cùng với 1,12 lít khí clo (đktc). độ đậm đặc mol của những chất sau phản ứng là bao nhiêu? trả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài bác ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình làm phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = cm (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M bao gồm hóa trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4g muối. Hãy khẳng định kim loại M đang dùng.

* giải thuật bài 11 trang 81 sgk hóa 9:

Gọi M là cân nặng mol của sắt kẽm kim loại (do sắt kẽm kim loại hóa trị III nên những khi phản ứng cùng với Clo thì sinh sản thành muối MCl3), ta tất cả PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

Bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định thành phần phần trăm về thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp CO và CO2, biết những số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lít các thành phần hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A.

– Để đốt cháy A đề xuất 2 lít khí oxi. Những thể tích khí đo được sống cùng đk nhiệt độ với áp suất.

* giải mã bài tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

– Dẫn tất cả hổn hợp khí co và CO2 qua nước vôi trong dư chiếm được khí A là khí CO, trong cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng bằng tỉ lệ về số mol.

– Phương trình phản bội ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

– tự PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ lệ mol cũng chính là tỉ lệ thể tích)

– từ phương trình bên trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

Bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành thành để khống chế đám cháy nếu vào bình chữa cháy gồm dung dịch chứa 980g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.

* lời giải bài tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

– Theo bài bác ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

– PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

– Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = đôi mươi (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lít.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy xác minh công thức của một một số loại oxit sắt, hiểu được khi mang lại 32g oxit sắt này công dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì chiếm được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí hình thành được hấp thụ trọn vẹn trong dung dịch nước vôi trong gồm dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

* giải mã bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) Gọi cách làm của oxit fe là: FexOy

– Phương trình hoá học tập của phản bội ứng:

 FexOy + yCO → xFe + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

– Theo bài ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

– Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt bao gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 phù hợp, vậy ta bao gồm CTHH oxit sắt là: Fe2O3.

b) Khí hiện ra CO2

– PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

– Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

– Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl quánh dư thu được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml hỗn hợp NaOH 4M thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol của các chất trong hỗn hợp A. Trả thiết rằng thể tích hỗn hợp sau phản bội ứng biến hóa không xứng đáng kể.

 

* giải mã bài 6 trang 103 sgk hoá 9: 

– Ta có: nMnO2 = 69,6/87 = 0,8 (mol).

 VNaOH = 500ml = 0,5 lít ⇒ nNaOH = CM. V= 0,5.4 = 2 (mol).

– Phương trình làm phản ứng:

 MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

– Theo PTPƯ: nCl2 = nMnO2 = 0,8 mol.

 Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

– Ta có tỉ lệ: 0,8/1 NaCl và nNaClO theo nCl2

– Theo PTPƯ: nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,8 (mol).

⇒ CM(NaCl)= CM(NaClO) = 0,8/0,5 = 1,6 (mol/l).

– Theo PTPƯ: nNaOH pư = 2.nCl2 = 2. 0,8 = 1,6 (mol).

⇒ CM(NaOH) dư = (2-1,6)/0,5 = 0,8 (mol/l).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Terminate Là Gì ?, Từ Điển Anh To Terminate Là Gì

Hy vọng với phần hệ thống lại kỹ năng về Tính hóa chất của phi kim, lấy ví dụ như và bài bác tập sinh sống trên hữu ích cho các em. Gần như thắc mắc rất cần được hỗ trợ, các em hãy để lại comment dưới bài viết. Chúc các em học tốt.