Lý thuyết amino axit: biết khái niệm và ứng dụngTìm đọc những tính chất điển hình của amino axit.

Bạn đang xem: Tính chất của amino axit

⇒ Amino axit là gì????


I- Định nghĩa, cấu tạo, phân loại và danh pháp

1, Định nghĩa

Amino axit là 1 loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử tất cả chứa đồng thời đội amino (NH2) cùng nhóm cacbonxyl (COOH)Công thức tổng quát là R(NH2)x(COOH)y hoặc C2H2n+2-2k-x-y(NH2)x(COOH)y

2, cấu tạo phân tử

Phân tử amino axit tất cả nhóm cacboxyl (COOH) mô tả tính axit và nhóm amino(NH2) biểu thị tính bazo bắt buộc thường liên quan với nhau tạo ra ion lưỡng cực:

⇒ Do các amino axit là số đông hợp chất có cấu tạo ion lưỡng cực nên ở điều kiện thường. Từ kim chỉ nan của amino axit bên trên chúng có các tính chất vật lý như sau:

Amino axit là hóa học rắn, tồn tại nghỉ ngơi dạng tinh thể không tồn tại màu và vị hơi ngọt. Bởi vì tồn tại ngơi nghỉ dạng ion lưỡng cực buộc phải amino axit dễ tan trong nước lạnh chảy ở ánh sáng cao vì amino axit là hợp chất ion

3, Phân loại

Dựa vào cấu trúc gốc R nhằm phân 20 amino axit cơ bản thành các nhóm. Một trong các cách phân các loại là đôi mươi amino axit được phân thành 5 đội như sau:

Nhóm 1: những amino axit bao gồm gốc R không phân rất kị nước, thuộc nhóm này có 6 amino axit: Gly (G), Ala (A), Val (V), Leu (L), ILe (I), Pro (P) team 2: những amino axit tất cả gốc R là nhân thơm, trực thuộc nhóm này có 3 amino axit: Phe (F), Tyr (Y), Trp (W)Nhóm 3: các amino axit có gốc R bazơ, tích điện dương, ở trong nhóm này có 3 amino axit: Lys (K), Arg (R), His (H) nhóm 4: những amino axit tất cả gốc R phân cực, ko tích điện, trực thuộc nhóm này còn có 6 amino axit: Ser (S), Thr (T), Cys (C), Met (M), Asn (N), Gln (Q) nhóm 5: các amino axit có gốc R axit, tích năng lượng điện âm, nằm trong nhóm này có 2 amino axit: Asp (D), Glu (E)

4, Danh pháp

Tên gắng thế: axit + địa chỉ + amino + thương hiệu axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ; HOOC–2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic Tên bán hệ thống: axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thường thì của axit cacboxylic tương ứng. Ví dụ:CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionicH2N–5–COOH : axit ε-aminocaproicH2N–6–COOH: axit ω-aminoenantoicTên thông thường: những amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều có tên thường. Ví dụ:H2N–CH2–COOH có tên thường là glyxin (Gly) giỏi glicocol
*

Tên gọi của các amino axit


II, đặc điểm hóa học

1. Làm thay đổi màu quỳ tím

Khả năng làm chuyển màu sắc quỳ tím của amino axit phụ thuộc vào vào mọt quan hệ của group amino và nhóm cacbonxyl R(NH2)x(COOH)y.

– nếu x = y: Quỳ tím không thay đổi màu.

– giả dụ x y: Quỳ tím chuyển sang màu xanh

2. Amino axit tất cả tính lưỡng tính

– tính năng với axit mạnh tạo thành muối:

NH2-CH2-COOH + HCl → ClNH3-CH2-COOH

– tác dụng với bazơ mạnh tạo thành muối và nước.

Xem thêm: Kỹ Thuật Lazy Loading Không Phải Dev Nào Cũng Biết, Lazy Load Images In Angular Project

NH2-CH2-COOH + KOH → NH2-CH2-COOK + H2O

3. Phản nghịch ứng riêng của nhóm COOH: làm phản ứng este hóa

Tương từ bỏ axit cacboxylic, amino axit làm phản ứng với ancol khi có mặt axit vô cơ bạo phổi sinh ra este. Ví dụ

NH2-CH2-COOH + C2H5OH ⇔ NH2-CH2-COOC2H5 + H2O ( xúc tác HCl khí)

Thực ra este ra đời dưới dạng muối Cl–H3N+-CH2-COOC2H5

4. Amino axit thâm nhập phản ứng trùng ngưng

nH2N-⌊CH2⌋-COOH → (-NH-⌊CH2⌋-CO-)n + nH2O

Khi trùng ngưng 6-amino hexanoic hoặc 7-amino heptanoic bao gồm sự tham gia của hóa học xúc tác, thành phầm thu được là polime thuộc các loại poliamit.

Từ n amino axit khác biệt ta có thể tạo ra n! polipeptit có chứa n nơi bắt đầu amino axit không giống nhau; nn polipeptit bao gồm chứa n gốc amino axit

5. Amino axit bội phản ứng cùng với HNO2

HOOC-R-NH2 + HNO2 → HOOC-R-OH + N2 + H2O

III, Điều chế

Amoni axit được điều chế bằng phương pháp cho thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

IV, Ứng dụng

Amino axit thiên nhiên, hầu hết là α-amino axit được sử dụng để tổng thích hợp protein