Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Đại học cùng Cao đẳng


Bạn đang xem: Tính 1 2 3 n

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệ giáo dục và đào tạo công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1 Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Đại học với Cao đẳng
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

ta tính những tổng theo công thức:

tổng tất cả số các số hạng là: (số đầu - số cuối) : khoảng cách +1

giá trị của tổng: (số đầu+ cuối). Số số hạng :2

áp dụng tính

a) số số hạng: (n-1):1+1=n-1

giá trị: (left(n+1 ight)left(n-1 ight):2=fracleft(n^2-1 ight)2)

b) (=left(2n-1+1 ight).left(frac2n-1-12+1 ight):2=2nfrac2n2:2=n^2)

c) (=left(2n+2 ight)left(frac2n-22+1 ight)=2left(n+1 ight)2n:2=2nleft(n+1 ight))


*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó có câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Bài 15: Tính những tổng sau.

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + n b) 2 +4 + 6 + 8 + .... + 2n

c) 1 + 3 + 5 + ..... (2n + 1) d) 1 + 4 + 7 + 10 + ...... + 2005

e) 2 + 5 + 8 +......+ 2006 g) 1 + 5 + 9 +....+ 2001


I. Tính những tổng sau:

a. 1 + 2 + 3 + 4 +...+ n

b. 2 + 4 + 6 + 8 +...+2n

c. 1 + 3 + 5 + 7 +...+ 2n + 1

d. 1 + 4 + 7 + 10 +...+ 2005

e. 2 + 5 + 8 +...+ 2006

f. 1 + 5 + 9 +...+ 2001

II.Tính nhanh tổng sau:

1 + 2 + 4 + 8 + 18 +...+8192


Làm góp nha 

1.Tính nhanh các tổng sau

a) 1+2+3+4+....+n

b)1+3+5+7+.....+(2n-1)

c)2+4+6+8+.......+2n

d)1+6+11+16+.......+46+51


tính nhanh các tổng sau

1+2+3+.................+n

1+3+5+7+...........................+(2n-1)

2+4+6+.................................+2n


1+2+3+.................+n=(n+1).n/2

1+3+5+7+...........................+(2n-1)=(1+2n-1).n/2=2n.n/2=n.n

2+4+6+.................................+2n=(2n+2).n/2=n.(n+1)


1 Tính tổng sau:

a. 1 + 2 + 3 +4 + ...+ n

b. 2 + 4 + 6 + 8 +...+ 2n

c .1 + 3 + 5 +...+ (2n+1)

d, 1 + 4 + 7 + 10 + ...+ 2008

 


a) =(fracnleft(n+1 ight)2)

b) =(nleft(n+1 ight))

c) =(left(n+1 ight)^2)

d) =(left(2008+1 ight).left(frac2008-13+1 ight):2=673015)


Tính hòa hợp lí những tổng sau:

1) 1+2+3+...+n

2) 2+4+6+...+2n

3) 1+3+5+7+...+(2n+1)

4) (125 x 37 x 32):4

5) 2 x 3 x 12 + 4 x 6 x 42 + 8 x 27 x 3


dấu bẳng của mk liết r nhé

1) số số hạng của hàng là n 

tổng của dãy là (n+1)n phân chia 2 

vậy ....

2) 2+4+...+2n

bằng 2(1+2+...+n) làm như trến nhá

3) số số hạng của dãy là ((2n+1)-1) chia 2 +1

bằng (2n+1-1)chia 2 +1

bằng 2n phân chia 2 +1

bởi n+1

tổng của hàng là ((2n+1)+1)(n+1) phân tách 2 

bằng (2n+1+1)(n+1) chia 2

bằng ( 2n+2)(n+1) phân tách 2 

....................

4) (125 x 37 x 32 ) chia 4

bằng (125 x 37 x 4 x 8 ) phân chia 4

bằng 1000 x 37 x 4 phân tách 4

bằng 37000

5) 2 x 3 x 12 +4 x 6 x 42 +8 x 27 x 3

bằng 24 x 3 + 24 x 42 + 24 x 27

bằng 24 ( 3 + 42 + 27)

bằng 24 x 72

băng 1728


Đúng(0)Đúng 2GP
Phạm Thị Phương

thank nha


Đúng(1)Đúng 2GP

tính nhanh

a)1+2+3+4+5+...+n

b)1+3+5+7+...+(2n-1)

c)2+4+6+...+2n


#Toán lớp 6
3
Sherlockichi Zento

Áp dụng phương pháp tính hàng số : <( số cuối - số đầu ) : khoảng cách + 1> x ( số cuối + số đầu) : 2

Ta tất cả :

a) 1 + 2 + 3 + 4 + ..... + n = < ( n - 1) : 1 + 1 > x ( n + 1) : 2 = n x ( n + 1) : 2


Đúng(0) Đúng 2GP
soong Joong ki

có ai ko giúp mik vs


Đúng(0)Đúng 2GP

tính nhanh

a)1+2+3+4+5+...+n

b)1+3+5+7+...+(2n-1)

c)2+4+6+...+2n


#Toán lớp 6
5
Ngô Tấn Đạt

tim cái j 


Đúng(0)Đúng 2GP
Từ Đào Cẩm Tiên

toàn là n , chắc chắn rằng tìm n đó các bạn


Đúng(0)Đúng 2GP

1.Tính những tổng sau:

a) 1+2+3+...+n

b) 2+4+6+...+2n

c) 1+3+5+...+(2n+1)

d) 1+4+7+...+2005

e) 2+5+8+...+2006

f) 1+5+9+...+2001


#Toán lớp 6
0
Xếp hạng
Tất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm


Xem thêm: Cách Tính Calc - Tính Năng Calc Và Các Ứng Dụng Của Nó

girbakalim.net
girbakalim.net)