Học Toán 123 phân tách sẻ cho học sinh lớp 6 những bài tập toán tìm X gồm đáp án với các dạng bài tập tìm X cơ bản và cải thiện dưới đây.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 6 học kì 2 có đáp án

Các em tự làm bài tập, sau đó đối chiếu với đáp án ở vào tài liệu cuối bài viết.

Dạng 1: tra cứu X dựa vào tính chất các phép toán, đặt nhân tử chung

Bài 1: search x biết

Bài 2: tìm kiếm x biết

*

Dạng 2: tra cứu X trong dấu giá trị tuyệt đối

*

Dạng 3: Vận dụng những quy tắc: quy tắc chuyển vế, quy tắc dấu ngoặc, nhân phá ngoặc

*

Dạng 4: kiếm tìm X dựa vào tính chất 2 phân số bằng nhau

*

Dạng 5: search X nguyên để các biểu thức sau có mức giá trị nguyên

*

Dạng 6: tìm X dựa vào quan hệ phân chia hết

*

Dạng 7: search X dựa vào quan hệ ước, bội

*

*Ghi chú: Hướng dẫn giải, Đáp án gồm trong file bài xích tập.

Xem thêm: Este Nào Sau Đây Có Công Thức Phân Tử C4H8O2 ? Luyện Thi Đại Học Môn Hóa

*Download tệp tin Bài tập search X lớp 6 gồm đáp án bằng biện pháp click vào nút Tải về dưới đây.