*

Với cách Tìm m để hàm số có giá trị béo nhất, giá trị nhỏ tuổi nhất thoả mãn đk Toán lớp 12 với vừa đủ lý thuyết, phương thức giải và bài bác tập gồm lời giải chi tiết giúp học viên biết biện pháp Tìm m để hàm số có mức giá trị béo nhất, giá chỉ trị bé dại nhất thoả mãn đk .

Bạn đang xem: Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số


Tìm m để hàm số có mức giá trị bự nhất, giá chỉ trị bé dại nhất thoả mãn điều kiện cực hay

A. Cách thức giải và Ví dụ

*

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:Tìm giá trị thực của thông số a nhằm hàm số y = -x3- 3x2+ a có giá trị nhỏ tuổi nhất trên đoạn <-1; 1> bởi 0.

Hướng dẫn

Đạo hàm f"(x) = -3x2- 6x ⇒ f"(x) = 0 ⇔

*

Ta có

*

Theo bài ra:

*

Ví dụ 2:Cho hàm số

*
với m là thông số thực. Tìm cực hiếm của m nhằm hàm số có giá trị nhỏ tuổi nhất trên đoạn <0; 3> bằng -2.

Hướng dẫn

TXĐ: D = R-8.

Ta có

*

Khi đó

*

Ví dụ 3:Cho hàm só

*
(với m là thông số thực). Tìm những giá trị của m đề hàm số thỏa mãn
*

Hướng dẫn

*

B. Bài bác tập vận dụng

Câu 1:Cho hàm số f(x) = x3+ (m2+ 1)x + m2- 2 với m là thông số thực. Tìm toàn bộ các quý giá của m nhằm hàm số có mức giá trị bé dại nhất bên trên đoạn <0; 2> bằng 7.

Câu 2:Cho hàm số

*
với m là tham số thực. Tìm tất cả các cực hiếm của m nhằm hàm số có mức giá trị nhỏ tuổi nhất bên trên đoạn <0; 1> bởi -2.

Câu 3:Tìm tất cả giá trị của m nhằm giá trị nhỏ tuổi nhất của hàm số

*
trên đoạn <1; 2> bởi 1.

Câu 4:Tìm những giá trị của tham số m làm sao để cho giá trị lớn nhất của hàm số y = |x2- 2x + m| trên đoạn <-1; 2> bằng 5.

Xem thêm: Tại Sao Có Thể Điều Chế Nước Clo Nhưng Không Thể Điều Chế Nước Flo

Câu 5:Cho hàm số

*
với m là tham số thực. Tìm toàn bộ các giá trị của m nhằm hàm số có mức giá trị nhỏ dại nhất bên trên đoạn <0; 1> bằng -2.