Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc điều tra khảo sát của Nick về sở thích của người sử dụng học. Đọc bảng và hoàn thành bảng report sử dụng thì lúc này đơn.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 1 a closer look 2


1. Complete the sentences. Use the present simple or future simple form of the verbs.

(Hoàn thành các câu sau. Thực hiện thì bây giờ đơn với tương lai đơn cho rượu cồn từ.)

*

Hướng dẫn giải:

1. Loves; will not/won’t continue

2. Take

3. Does... Do

4. will enjoy

5. Do... Vì chưng

6. Will... Play

Tạm dịch:

1. Ngọc yêu thích phim hoạt hình, nhưng mà cô ấy nói cô ấy đã không tiếp tục sở mê say đó vào tương lai.

2. Họ hay chụp những hình đẹp.

3. Em trai bạn làm những gì lúc nhàn hạ rỗi.

4. Tôi nghĩ rằng 10 năm tới tín đồ ta đang thích làm cho vườn.

5. Các bạn có đồng minh dục buổi sáng hàng ngày không?

6. Năm tới các bạn vẫn chơi ước lông chứ?

2. The table below shows the resultd of Nick"s survey on his classmates" hobbies. Read the table and complete his report using the present simple

(Bảng bên dưới cho thấy rằng công dụng cuộc điều tra của Nick về sở thích của khách hàng học. Đọc bảng và chấm dứt bảng báo cáo sử dụng thì lúc này đơn.)

*

Hướng dẫn giải:


(1) likes (2) watch (3) don’t love (4) go

(5) enjoy (6) play (7) plays (8) doesn’t lượt thích (9) plays

Tạm dịch:


Báo cáo của Nick

Em vẫn hỏi bạn làm việc về sở trường của họ và em gồm vài công dụng thú vị. Mọi tín đồ thích xem tv và chúng ta xem nó mỗi ngày. Tía bạn Nam, Sơn, Bình không thích bơi lội, cơ mà hai bạn nữ là Ly với Huệ lại đi tập bơi 3 lần 1 tuần. Phần nhiều họ những thích chơi ước lông. Nam, Sơn, cùng Huệ chơi ước lông từng ngày, và Ly nghịch thể thao 4 lần 1 tuần. Chỉ gồm Bình là không thích cầu lông, bạn ấy không khi nào chơi.


3. A. Work in groups. Think of some activities & make a table lượt thích the table in 2. One student in the group asks the other group members about the frequency they vày these activities while another student in the group records the answers.

( làm theo nhóm. Nghĩ về vài chuyển động (như là nghe nhạc, nghịch bóng rổ, sở hữu sắm) và làm thành một bảng như bảng trong phần 2. Một học viên trong team hỏi những thành viên trong nhóm về mức độ thường xuyên mà họ thực hiện tại những hoạt động này vào khi học sinh khác vào nhóm lưu lại câu trả lời.)

Hướng dẫn giải:

Ask five students: Kha, Minh, Mai, Thu, Hoa

A: bởi vì you listen khổng lồ music every day?

Do you play basketball every day?

 Do you go shopping every day?

 

Boys 

Girls 

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

-Listerning to lớn music 

everyday 

everyday 

everyday 

everyday 

everyday 

playing basketball 

3 per week

 

4 per week 

1 per week 

 

 

Going shopping 

 

 

1 per week

1 per week

1 per week

Tạm dịch:

 

Bạn trai

Bạn gái

 

Kha

Minh

Mai

Thu

Hoa

- nghe nhạc

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

mỗi ngày

Chơi láng rổ

3 lần 1 tuần

4 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

 

 

Đi mua sắm

 

 

1 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

1 lần 1 tuần

Hướng dẫn giải:

We asked some classmates about their hobbies và I got some interesting results. Everybody likes listening lớn music và they listen it every day. The two boys, Kha and Minh, don’t love going shopping, but the three girls. Mai, Thu, Hoa, go shopping once a week. Both two boys enjoy playing basketball. Kha plays basketball 3 times a week. Minh plays basketball 4 times a week. Mai also plays basketball, once a week. Report của bọn chúng tôi.

Tạm dịch:

Chúng tôi đã hỏi vài bàn sinh hoạt về sở trường của chúng ta và chúng tôi đã giành được những công dụng thú vị. Mọi tín đồ thích nghe nhạc và họ nghe nó mỗi ngày. Cặp đôi bạn trẻ trai Kha và Minh không mê thích đi thiết lập sắm, nhưng ba bạn nữ Mai, Thu cùng Hoa, lại đi mua sắm một lần một tuần. Cả hai bạn trai thích nghịch bóng rổ. Kha chơi bóng rổ ba lần một tuần. Minh đùa bóng bốn lần một tuần. Mai củng chơi bóng rổ, một đợt một tuần.

4. Complete the sentences, using the -ing size of the verbs in the box.

(Hoàn thành câu, sử dụng hình thức V-ing của cồn từ vào khung)

*

Hướng dẫn giải:

1. riding

2. Watching

3. Going

4. Talking

5. Playing

6. Eating

7. Walking

Tạm dịch:

1. Bố tôi ham mê đạp xe đạp đến khu vực làm.

2. Mẹ tôi không ham mê xem phim trên ti vi. Bà đam mê đến rạp chiếu phim giải trí bóng.

3. Tôi thích truyện trò với đồng đội vào thời hạn rảnh.

4. Em trai tôi thích nghịch cờ tỉ phú với tôi vào mỗi buổi tối.

5. Bọn họ ghét nạp năng lượng mì. Bọn họ thích cơm hơn.

6. Bà của khách hàng có thích đi bộ không?

5. Look at the pictures & write sentences. Use suitable verbs od liking or not liking và the -ing form.

(Nhìn vào bức ảnh và viết những câu. áp dụng những cồn từ phù hợp về thích cùng không thích, vẻ ngoài V-ing.)

*

Hướng dẫn giải:

1. He doesn’t like eating apple. 

2. They love playing table tennis. 

3. She hates playing the piano. 

4. He enjoys gardening. 

5. She likes dancing. 

Tạm dịch:

1. Anh ấy ko thích ăn táo.

2. Chúng ta thích nghịch quần vợt.

3. Cô ấy ghét nghịch dương cầm.

4. Anh ấy thích có tác dụng vườn.

5. Cô ấy ham mê nhảy.

Xem thêm: Virtual Piano - Magic Tiles 3: Piano Game 4+

6. What does each thành viên in your family like or not like doing? Write the sentences.

(Mỗi thành viên trong gia đình bạn muốn làm gì hoặc ko thích làm cho gì? Viết các câu.)