Hướng dẫn soạn, giải bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 9: A closer look 1 trang 28 cụ thể đầy đủ các phần giúp học viên làm bài xích tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: A closer look 1


Tiếng Anh 7 Unit 9: A closer look 1 trang 28

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: A closer look 1

1a (trang 28 tiếng Anh lớp 7) Can you complete the table below with appropriate verbs, nouns and adjectives Listen and check your answers. (Bạn có thể xong bảng sau với động từ/ từ, tính từ tủ hợp không? Nghe và kiểm soát đáp án của bạn.)

Bài nghe:


*

Đáp án:

1. Celebration (sự kỉ niệm)

2. Festive (thuộc lễ hội)

3. Parade (diễu hành)

4. Culture (văn hoá)

5. Performance (sự trình diễn)

1b (trang 28 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Now complete the following sentences with the words from the table in a. Your don’t need khổng lồ use all the words. The first letter of each word has been given. (Bây giờ xong xuôi câu với những từ vào bảng a. Các bạn không bắt buộc sử dụng tất cả các từ. Chữ cái trước tiên của từng từ được đến trước.)

1. Carnival (Carnaval in Portuguese) is a popular f______ in many countries in South America.

2. It usually happens in February, & South American people c______ it in different ways.

3. The Rio Carnival is the biggest và most famous, with the most lively c______.

4. It gives people a chance to lớn learn about the true c______ of Brazil.

5. People wear costumes and p______ through the streets, playing samba music và dancing.

6. The highlight of the Rio Carnival is the Samba Parade with thousands of samba p_______ from various samba schools.

Đáp án:

1. Festival

2. Celebrate

3. Celebrations

4. Culture

5. Parade

6. Performers

Hướng dẫn dịch:

1. Liên hoan tiệc tùng hóa trang (Carnaval trong tiếng người thương Đào Nha) là một lễ hội phổ trở thành ở nhiều tổ quốc ở nam giới Mỹ.

2. Nó thường xuyên xảy ra trong thời điểm tháng Hai, và bạn dân phái mạnh Mỹ ăn mừng nó theo vô số phương pháp khác nhau.

3. Liên hoan tiệc tùng Rio Carnival là lớn số 1 và nổi tiếng nhất, cùng với lễ kỷ niệm nhộn nhịp nhất.

4. Nó đem lại cho mọi bạn một thời cơ để khám phá về văn hóa thực sự của Brazil.

5. Mọi tín đồ mặc xiêm y và diễu hành qua những đường phố, nghịch nhạc cùng khiêu vũ samba.

6. Điểm nổi bật của Rio Carnival là Cuộc diễu hành Samba với hàng ngàn nghệ sĩ màn trình diễn samba từ rất nhiều trường phái samba khác nhau.

2 (trang 28 giờ đồng hồ Anh lớp 7) In groups, choose a festival. Take turns to say the name of the festival, then địa chỉ cửa hàng an action. (Làm theo nhóm, lựa chọn 1 lễ hội. Lần lượt nói tên lễ hội đó và cấp dưỡng hành động.)

Gợi ý:

A: I am going to Rio Carnival lớn watch performers dance.

B: I am going lớn Rio Carnival lớn watch performers dance, và musicians play samba music.

C: I am going lớn Rio Carnival to lớn watch performers dance, and musicians play samba music, & ...

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi sẽ định tới lễ hội Carnival Rio nhằm xem mọi vũ công trình xây dựng diễn múa.

B: Tôi vẫn định tới liên hoan tiệc tùng Carnival Rio nhằm хеm các vũ công trình diễn múa và các nhạc công chơi nhạc samba.

C: Tôi đang định tới liên hoan tiệc tùng Carnival Rio nhằm хem đều vũ dự án công trình diễn múa và rất nhiều nhạc công chơi nhạc samba cùng ...

3 (trang 28 giờ Anh lớp 7) Listen & repeat the words. Then listen again và put them in the correct column according lớn their bít tất tay pattern. (Nghe cùng lặp lại những từ. Tiếp nối nghe lại và xếp chúng nó vào đúng cột dựa theo trọng âm.)

Bài nghe:


gather

hotel

picture

lovely

relax

describe

artist

rename

enjoy

famous

Đáp án:

Stress on 1st syllable

Stress on 2nd syllable

gather

relax

picture

enjoy

artist

hotel

lovely

describe

famous

rename

4 (trang 28 giờ Anh lớp 7) Circle the word with a different căng thẳng pattern from the others. Then listen & check. (Khoanh tròn từ tất cả trọng âm khác các từ còn lại. Tiếp đến nghe cùng kiểm tra.)

Bài nghe:


*

Đáp án:

1. Balloon

2. Complete

3. Prepare

4. Alone

5. Tidy

5 (trang 28 giờ Anh lớp 7) Read the following sentences và mark the stressed syllable in the underlined words. Then listen, check and repeat. (Đọc những câu sau và khắc ghi trọng âm trong các từ được gạch ốp chân. Sau đó nghe, kiểm soát và lặp lại)

Bài nghe:


1. We’re going to discuss our festival project.

2. A lot of dancers go lớn Riode Janeiro khổng lồ attend the Rio Carnival.

3. I think nobody will answer the phone because they have gone khổng lồ the music festival.

Đáp án:

1. "project

2. "dancers; at"tend

3. "answer; "music

Hướng dẫn dịch:

1. Họ sẽ trao đổi về dự án lễ hội của chúng ta.

2. Rất nhiều vũ công đến Riode Janeiro để tham dự Lễ hội cosplay Rio.

3. Tôi nghĩ sẽ không có ai nghe điện thoại thông minh vì họ đang đi dự buổi tiệc âm nhạc.

Bài giảngTiếng Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: A closer look 1

Unit 9: từ bỏ vựng giờ Anh: Liệt kê những từ vựng buộc phải học vào bài...

Unit 9: Getting Started (trang 26 - 27): Listen and read...

Unit 9: A closer look 2 (trang 29 - 30): Look at the pictures below. What information would you like...

Unit 9: Communication (trang 31): Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner...

Unit 9: Skills 1 (trang 32 - 33): In pairs, look at the pictures below. They are all from the La Tomatina Festival in Spain...

Unit 9: Skills 2 (trang 33): Look at the pictures below. What kind of festivals vày you think it is...

Xem thêm: Tìm Hiểu Retweet Là Gì - Retweet Là Gì Ý Nghĩa Retweet Twitter Là Gì

Unit 9: Looking back (trang 34): Rearrange the letters to lớn make reasons for holding festivals...