Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho chính mình học về đồ gì yêu cầu mang cùng đồ gì không cần mang vào chuyến đi. Đưa ra lý do


Task 1. Listen và read.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 tập 1

(Nghe và đọc.)

Making arrangements for a trip

Mai"s mum: What are you doing, Mai?

Mai: I"m preparing for a trip lớn the Temple of Literature and the Imperial Academy.

Mai"s mum: Oh, I see. You know that it"s a famous historic and cultural place.

Mai: Of course, Mum.

Mai"s mum: Did you know that it was started in the 11th century? The Imperial Academy is considered the first university in Viet Nam.

Mai: Yeah, we learned about that in school. Mum, this is the menu of the things I plan lớn take with me.

Mai"s mum: Let me have a look. ... You definitely don"t need an umbrella. It"s winter & there"s not much rain.

Mai: Will it be cold?

Mai"s mum: Yes, it"s a good idea to lớn take warm clothes.

Mai: I see.

Mai"s mum: The Temple of Literature is a beautiful place. It"s surrounded by trees and contains many interesting things. You"d better take the camera.

Mai: I will, Mum.

*

a. Read the conversation again và answer the questions

(Đọc lại đoạn đối thoại và trả lời câu hỏi.)

1. What is Mai going to lớn visit? 

(Mai sẽ đi thăm loại gì?)

2. What is the Imperial Academy?

(Học viện hoàng thất là gì?)

3. When was it founded?

(Nó được thành lập khi nào?)

4. Where is it located?

(Nó nằm ở vị trí đâu?)

5. Why is Mai going to lớn take warm clothes?

(Tại sao Mai sẽ có áo ấm?)

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Mẹ Mai: Con đang làm gì vậy Mai?

Mai: Con đang sẵn sàng cho chuyến đi đến văn miếu quốc tử giám và Quốc Tử Giám.

Mẹ Mai: Ồ, bà bầu biết. Nhỏ biết đó là một trong những nơi văn hóa lịch sử dân tộc nổi tiếng đấy.

Mai: Dĩ nhiên nhỏ biết mà mẹ.

Mẹ Mai: Con có biết nó được xuất bản vào nạm kỷ sản phẩm công nghệ 11 không? văn miếu được xem là trường đại học trước tiên ở Việt Nam.

Mai: Có ạ, chúng nhỏ đã học được điều này ở ngôi trường ạ. Mẹ, đây là danh sách các thứ nhưng mà con ý định mang theo.

Mẹ Mai: Để bà bầu xem... Con chắc chắn rằng không đề nghị dù đâu. Bây giờ là mùa đông và không có không ít mưa.

Mai: Trời đang lạnh chứ mẹ?

Mẹ Mai: Có, mang theo áo ấm là ý xuất xắc đó.

Mai: Con biết rồi ạ.

Mẹ Mai: Văn Miếu là một trong những nơi đẹp. Nó được bao quanh bởi cây và chứa đựng nhiều đồ đồ gia dụng thú vị. Con đề nghị mang theo trang bị chụp hình.

Mai: Con sẽ sở hữu thưa mẹ.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. She"s going khổng lồ visit the Temple of Literature – the Imperial Academy.

(Cô ấy đang thăm văn miếu - Quốc Tử Giám.)

2. It"s the first university in Viet Nam.

(Nó là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.)

3. In the 11th century. / About one thousand years ago.

(Cách trên đây khoảng 1000 năm hoặc vào rứa kỷ trang bị 11.)

4. In the centre of Ha Noi.

(Ở trung trọng tâm Hà Nội.)

5. Because it will be cold.

(Bởi vì chưng trời vẫn lạnh.)


Bài 1b

b. Read the conversation again. Complete the table.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa. Hoàn thành bảng sau.)


Lời giải đưa ra tiết:

Things Mai needs lớn take & reasons why 

(Đồ nhưng mà Mai cần phải kèm kẹp mang theo và lí do tại sao)

Things Mai doesn’t need lớn take and reason why not 

(Đồ mà Mai không cần phải mang theo và lý do tại sao)

warm clothes - it will be cold 

(quần áo ấm - trời đang lạnh)

camera - She can take photos of interesting things.

(máy chụp hình - chụp hình hồ hết thứ thú vị)

an umbrella - the weather is cold và doesn’t have much sunlight or rain. 

(cây cho dù - khí hậu lạnh với không có rất nhiều ánh phương diện trời hoặc mưa)


Task 2. Imagine that you are going lớn take a trip khổng lồ a temple or a pagoda.

(Tưởng tượng rằng các bạn sẽ có chuyến hành trình đến một ngôi đền hoặc ngôi chùa.)

a. Look at the table and tick (√) the items you would lượt thích to take with you.

(Nhìn vào bảng và đánh dấu (√) các mục bạn có nhu cầu mang theo mặt mình.)

1. Blanket

 

2. Warm clothes

 

3. Tent

 

4. Bottled water

 

5. Ball

 

6. Umbrella

 

7. Camera

 

8. Smartphone phone

 

9. Food

 

10. Compass

 

Lời giải chi tiết:

1. Blanket (mền/chăn)

 

2. Warm clothes (quần áo ấm)

 

3. Tent (lều)

 

4. Bottled water (nước đóng góp chai)

5. Ball (quả bóng)

 

6. Umbrella (cây dù/ dòng ô)

7. Camera (máy chụp hình)

 

8. Mobile phone (điện thoại di động)

9. Food (thức ăn)

 

10. Compass (la bàn)

 

Bài 2b

b. Work in pairs. Tell your partner about three of the items you would take with you for the trip và explain why. You can use the following suggestions. 

(Làm bài toán theo cặp. Cho bạn biết về cha món đồ các bạn sẽ mang theo cho chuyến du ngoạn và giải thích lý do. Chúng ta có thể sử dụng các khuyến cáo sau.)

Example:

I"ll take warm clothes because it"ll be cold.

(Tôi sẽ có quần áo nóng vì trời đang lạnh.)

I"ll need/take__________ because______________.

I"d lượt thích to take__________because______________.

Lời giải bỏ ra tiết:

- umbrella: I will take an umbrella because it will be sunny.

(cây dù/ cái ô: Tôi sẽ cần phải kèm kẹp mang theo một cây dù chính vì trời sẽ nắng.)

- bottled water: I’d like to take bottled water because I will be thirsty.

(nước đóng chai: Tôi mong muốn mang theo nước đóng góp chai cũng chính vì tôi sẽ khát nước.)

- mobile phone: I will take a di động phone because I will use it to contact my friends.

(điện thoại di động: Tôi sẽ với theo một điện thoại thông minh di động chính vì tôi sẽ sử dụng nó nhằm liên lạc các bạn bè.)


Bài 2c

c. Work in pairs. Give advice khổng lồ your partner about what to lớn take và what not to lớn take on the trip. Give reasons.

(Làm theo cặp. Đưa ra lời khuyên cho mình học về đồ gì cần mang với đồ gì không nên mang trong chuyến đi. Đưa ra lý do.)

Example:

A: I want to take a trip to lớn Sa Pa. 

(Mình mong mỏi đi phượt đến Sa Pa.)

B: You"d better take warm clothes because it"s cold.

(Bạn đề nghị mang quần áo nóng vì trời sẽ lạnh.)

You"d better take ___________because________________.

It"s a good idea to lớn take ___________because___________.

You won"t need___________because___________.

It"s not necessary to lớn take ___________because___________.

Lời giải chi tiết:

- You’d better take camera because the landscape is very beautiful for you lớn take photos there.

(Bạn bắt buộc mang theo trang bị chụp hình chính vì phong cảnh sống đó rất đẹp để có thể chụp hình.)

- It’s a good idea to take bottled water because you can be thirsty.

(Ý kiến xuất xắc khi mang theo nước đóng góp chai do vì chúng ta có thể khát nước.)

- You won’t need the umbrella because it will not rain.

(Bạn không cần phải mang theo dù bởi vì trời sẽ không mưa.)

- It’s not necessary khổng lồ take blanket because you can use the blanket of hotel.

Xem thêm: Đề Thi Giữa Kì 1 Toán Lớp 4 Năm 2021, 70 Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm 2021

(Bạn không cần phải kèm kẹp mang theo chăn vày vì bạn có thể dùng chăn của khách sạn.)


Task 3. Imagine that your class is planning a trip lớn Huong Pagoda. Work in groups. Ask & answer questions about how to make arrangements for the trip. Then fill in the table.

(Tưởng tượng rằng lớp bạn sẽ lên planer cho một chuyến đi đến miếu Hương. Tuân theo nhóm. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về cách bố trí cho chuyến đi. Tiếp đến điền vào bảng.)