*

*
trình làng
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn bọn Duy TânĐoàn giới trẻ - Đại học Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục và đào tạo đại cương cứng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Tích phân bội 3


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học với Sinh học ở những chương trình huấn luyện của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

thiết kế chương trình, kế hoạch huấn luyện và đào tạo và nhà trì tổ chức quá trình đào tạo nên các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Khi tính tích phân bố lớp cùng với miền mang tích phân bao gồm dạng một trong những phần của khối cầu, việc thực hiện tọa độ cầu sẽ giúp việc tính tích phân trở nên dễ dàng hơn.

Tích phân ba phần bên trong tọa độ cầu.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử 6 Học Kì 2 Có Đáp Án Năm 2018, Đề Cương Ôn Tập Môn Sử Lớp 6 Hk2 Có Đáp Án

Khi tính các tích phân bố lớp, nếu như miền cần lấy tích phân có mẫu mã cầu hoặc hình nón, ta hoàn toàn có thể sử dụng tọa độ ước để màn trình diễn miền với lấy tích phân. Việc làm này giúp vấn đề tính tích phân thuận tiện hơn là để mắt tới miền đem tích phân như là miền nhiều loại I, II tốt III.

-->