*

Sau đấy là các bài bác tập TOÁN về THỨ TỰ vào TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài tập, buộc phải xem lại định hướng trong các bài liên quan:


✨ Số gồm nhiều chữ số hơn thế thì lớn hơn số gồm ít chữ số hơn.

Bạn đang xem: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Chẳng hạn: 123 > 99 vày số 123 có bố chữ số, còn số 99 chỉ bao gồm hai chữ số.

✨ Để so sánh hai số tự nhiên và thoải mái cósố chữ số bởi nhau, ta lần lượt đối chiếu từng cặp chữ số trên cùng một hàng (tính trường đoản cú trái lịch sự phải), cho đến khi lộ diện cặp chữ số khác nhau đầu tiên. Ở cặp chữ số khác nhau đó, chữ số nào lớn hơn thế thì số tự nhiên chứa chữ số đó bự hơn.

Chẳng hạn:23 457  23 621


Bài tập 1.1: So sánh những cặp số tự nhiên và thoải mái sau:

a) 987 cùng 1 234

b) 253 741 với 257 122

c) 70 123 và 9 876

d) 2 415 với 2 389


Bài tập 1.2: chuẩn bị xếp những số thoải mái và tự nhiên sau theo trang bị tự giảm dần: 789; 215; 941; 1 213; 92; 1 189.

Bài tập 1.3: sắp đến xếp các số thoải mái và tự nhiên sau theo thiết bị tự tăng dần: 231; 194; 215; 1 000; 219.


Số tức thời sau của một số trong những thì hơn1 đối chọi vị. → hy vọng tìm số ngay tức thì sau của a, ta tính a + 1.

Chẳng hạn: Số ngay tức thì sau của 35 là số 36 (vì 35 + 1 = 36)

Số tức tốc trước của một số trong những khác 0 thì kém1 đối chọi vị. → ao ước tìm số tức khắc trước của a, ta tính a – 1.

Chẳng hạn: Số tức thì trước của 35 là số 34 (vì 35 – 1 = 34)


Bài tập 2.1: kiếm tìm số tự nhiên liền sau của những số sau: 321; 199; 2 999.

Bài tập 2.2: kiếm tìm số tự nhiên và thoải mái liền trước của những số sau: 75; 840; 2 020.

Bài tập 2.3: Hãy tra cứu ra các cặp số tự nhiên liên tục trong những số sau: 999; 825; 197; 824;1 000; 198.

Hướng dẫn: hai số trường đoản cú nhiên liên tiếp là nhị số hơn nhát nhau 1 đơn vị. Chẳng hạn: 197 với 198 là hai số liên tiếp.


Bài tập 2.4: trong số câu sau, câu nào đến ta cha số tự nhiên liên tục tăng dần:

(1) a, a + 1, a + 2 với a ∈ .

(2) b, b + 2, b + 4 với b ∈ ℕ.

(3) c – 1, c, c + 1 với c ∈ ℕ*.

(4) d + 1, d, d – 1 với d ∈ ℕ*.

Dạng 3: Tìm những số trường đoản cú nhiên thỏa mãn điều kiện mang đến trước.


✨ Tập hợp những số tự nhiên là = 0; 1; 2; 3; 4; …

✨ Tập hợp những số tự nhiên khác 0ℕ* = 1; 2; 3; 4; …

✨ Ý nghĩa các ký hiệu về sản phẩm công nghệ tự:

““>” tức thị “lớn hơn”.“≤” tức là “nhỏ rộng hoặc bằng”.“≥” nghĩa là “lớn rộng hoặc bằng”.

Chẳng hạn: giả dụ số tự nhiên x  4 thì x là 1 trong những trong những số 0; 1; 2; 3. Còn nếu như x ≤ 4 thì x là 1 trong những trong các số 0; 1; 2; 3; 4.


Bài tập 3.1: Viết các tập hòa hợp sau bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

a) A = 11  x  19

b) B = x  7

c) C = 3 ≤ x  9

d) D = x ≤ 8

Bài tập 3.2: tìm x biết:

a) x ∈ * và x ≤ 5

b) x ∈ , x là số lẻ và 2 020 ≤ x ≤ 2 022

Bài tập 3.3: Viết tập hợp những số tự nhiên và thoải mái không vượt quá 6 bằng hai cách.

Hướng dẫn: “Không thừa quá 6″ có nghĩa là “≤ 6”.


Bài tập 3.4: Tìm các số tự nhiên và thoải mái a và b sao cho:

a) 9  a  b  12;

b) 15  a  b  21 với a, b là các số lẻ.

Bài tập 3.5: Tìm những số tự nhiên và thoải mái a, b, c đồng thời vừa lòng cả bố điều kiện: a  b  c, 6  a  10, 8  c  11.

Dạng 4: màn trình diễn số tự nhiên và thoải mái trên tia số.


✨ Khi màn trình diễn trên tia số ở ngang tất cả chiều mũi tên từ trái thanh lịch phải, nếua bài tập 4.1: mang đến tập phù hợp A = x ∈  .

a) Hãy liệt kê toàn bộ các thành phần của tập đúng theo A.

b) màn biểu diễn các phần tử của tập hòa hợp A bên trên tia số.

Bài tập 4.2:

a) Viết tập hợp A những số tự nhiên chẵn ko vượt vượt 5.

b) màn trình diễn các phần tử của tập phù hợp A trên tia số.

Bài tập 4.3: Hình dưới đây biểu diễn nhị số tự nhiên a và b bên trên tia số:


*


Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) 987  234

b) 253 741  122

c) 70 123 > 9 876

d) 2 415 > 2 389

Bài tập 1.2: Theo máy tự giảm dần: 1 213 > 1 189 > 941 > 789 > 215 > 92.

Bài tập 1.3: 194  000

Dạng 2:

Bài tập 2.1: tức thì sau của 321 là 322. Ngay tức thì sau của 199 là 200. Ngay tức khắc sau của 2 999 là 3 000.

Bài tập 2.2: liền trước của 75 là 74. Tức thì trước của 840 là 839. Tức khắc trước của 2 020 là 2 019.

Bài tập 2.3: các cặp số từ bỏ nhiên liên tục là: 999 cùng 1 000; 824 với 825; 197 với 198.

Bài tập 2.4: những câu (1)(3) đến ta cha số từ nhiên thường xuyên tăng dần.

Giải thích:

(1) các số a, a + 1, a +2 (với a ∈ ) có giá trị tăng ngày một nhiều và thứu tự hơn yếu nhau 1 đơn vị nên là ba số thường xuyên tăng dần.

(2) các số b, b + 2, b + 4 (với b ∈ ℕ) mang dù cũng có thể có giá trị tăng mạnh nhưng hơn kém nhau 2 đơn vị chức năng nên chưa phải là các số liên tiếp.

(3) những số c – 1, c, c + 1 (với c ∈ ℕ*) tăng dần đều và theo thứ tự hơn hèn nhau 1 đơn vị nên là ba số thường xuyên tăng dần.

(4) những số d + 1, d, d – 1 (với d ∈ ℕ*) tuy nhiên hơn hèn nhau 1 đơn vị chức năng nhưng lại bớt dần buộc phải không thỏa yêu cầu.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) A = 12; 13; 1; 15; 16; 17; 18

b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 6

c) C = 3; 4; 5; 6; 7; 8

d) D = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Bài tập 3.2:

a) vì x ∈ * với x ≤ 5 yêu cầu x là 1 trong trong các số 1; 2; 3; 4; 5.

Lưu ý: rất có thể viết kết quả bằng cách sử dụng tập vừa lòng như sau: x ∈ 1; 2; 3; 4; 5

b) vì chưng x ∈  cùng 2 020 ≤ x ≤ 2 022 buộc phải x ∈ 2 020; 2 021; 2 022.

Tuy nhiên, x là số lẻ phải x = 2 021. (Vì 2 020 với 2 022 là các số chẵn.)

Bài tập 3.3: điện thoại tư vấn A là tập hợp những số thoải mái và tự nhiên không vượt thừa 6.

Cách 1 – Chỉ ra đặc điểm đặc trưng:

A = x ∈ 

Cách 2 – Liệt kê những phần tử:

A = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6

Bài tập 3.4:

a) a = 10 cùng b = 11.

b) a = 17 và b = 19.

Bài tập 3.5:

Vì 6  a  10 đề nghị a ∈ 7; 8

Vì 8  c  11 đề nghị c ∈ 9; 10.

– giả dụ a = 7 và c = 9 thì 7  b  9 (vì a  b  c). Vị đó, b = 8.

– ví như a = 7 cùng c = 10 thì 7  b  10. Vì chưng đó, b = 8 hoặc b = 9.

– nếu như a = 8 cùng c = 9 thì 8  b  9. Ko thể gồm số b nào như vậy cả. Vậy ta một số loại trường hòa hợp này.

– trường hợp a = 8 cùng c = 10 thì 8  b  10. Vì đó, b = 9.

Kết luận: Ta bao gồm bốn đáp án:

a = 7, b = 8, c = 9;a = 7, b = 8, c = 10;a = 7, b = 9, c = 10;a = 8, b = 9, c = 10.

Dạng 4:

Bài tập 4.1:

a) A = 4; 5; 6; 7; 8

b) HS trường đoản cú vẽ.

Bài tập 4.2:

a) A = 0; 2; 4

b) HS từ bỏ vẽ.

Bài tập 4.3:

a) bởi vì điểm b nằm bên trái điểm a nên b  a.

b) Điểm c nằm giữa a với b:

*

Vậy: a > c và b  c.

Xem thêm: Ebook Độc Chung Là Gì, Tình Hữu Độc Chung, Tình Hữu Độc Chung Là Gì, Tình Hữu Độc Chung

c) vì b  a (do câu a)) cùng a  2 021 nên b  2 021 (do đặc thù bắc cầu).