Outlook mang lại girbakalim.net 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Office dành cho doanh nghiệp coi thêm...Ít hơn

Với tính năng thu hồi thư, thư chúng ta đã gởi đi sẽ được tróc nã xuất khỏi hộp thư của không ít người dấn vẫn chưa mở thư này. Bạn cũng có thể thay bằng một thư cố kỉnh thế. Ví dụ: nếu như bạn quên gửi vào tệp đính thêm kèm, chúng ta có thể tìm cách rút lại thư cùng gửi thư sửa chữa có tệp gắn kèm.

Bạn đang xem: Thu hồi gmail đã gửi

Chức năng tịch thu thư sẵn dùng sau khoản thời gian bạn nhấp chuột Gửi và chỉ còn sẵn dùng nếu cả chúng ta và người nhận có tài năng khoảngirbakalim.net 365 hoặc tài khoản email girbakalim.net Exchange trong cùng một tổ chức.


Để thu hồi và sửa chữa thay thế thư

Trong cửa sổ ngăn thư mục trái của cửa sổ Outlook, lựa chọn thư mục Mục đã gửi.

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi. Các bạn phải bấm đúp nhằm mở thư. Vấn đề chọn thư để hiển thị trong ngăn đọc vẫn không cho phép bạn tịch thu thư.

Nếu bạn có Dải băng Cổ điển, từ bỏ tab Thư, chọn Hành đụng > hồi Thư Này.

*
nếu bạn có Dải băng solo giản, hãy lựa chọn tab Thư, rồi chọn Lệnh khác (...). Trỏ cho tới Hành động và lựa chọn Thu hồi Thư Này
*


Lưu ý: 

Bạn ko thể tịch thu thư được đảm bảo Thông tin Azure bảo vệ.

Bạn ko thể thu hồi thư trong Outlook trên web.


Bấm Xóa bản sao không đọc của thư này hoặc Xóa bản sao không đọc và vậy bằng thư mới, rồi bấm OK.

*

Nếu chúng ta muốn nhờ cất hộ thư cầm thế, hãy biên soạn thư với bấm Gửi.

Để kiểm tra bài toán thu hồi

Sự thành công xuất sắc hoặc thất bại của việc thu hồi thư dựa vào vào setup của bạn nhận vào Outlook. Bảng tiếp sau đây trình bày năm tình huống:

Hành động

Kết quả

Bạn gởi thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cầm cố nó bằng thư mới.

Trên laptop của người nhận, trong mục Theo dõi, vỏ hộp kiểm Tự động xử lý yêu cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu được chọn.


Lưu ý: Để xem tùy chỉnh thiết lập này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn mang đến mục Theo dõi.


Cả thư nơi bắt đầu và thư tịch thu đều đã đến Hộp thư đến của bạn nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, thì thư nơi bắt đầu sẽ được xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là bạn gửi, đã xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của fan nhận.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được ghi lại là đang đọc (xem trong chống Đọc ko được xem là đọc thư trong tình huống này) lúc thư thu hồi được xử lý, thì người nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là tín đồ gửi, mong muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn còn đấy trong folder Outlook của người nhận.


Bạn giữ hộ thư mang lại ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi gắng nó bằng thư mới.

Trên laptop của fan nhận, trong mục Theo dõi, hộp kiểm Tự động xử lý yêu thương cầu và phản hồi các yêu cầu họp và bỏ phiếu ko được chọn.


Lưu ý: Để xem thiết lập cấu hình này, hãy bấm Tệp > Tùy chọn > Thư. Cuộn đến mục Theo dõi.


Cả thư cội và thư thu hồi đều đã cho Hộp thư cho của người nhận.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, 1 trong các các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và fan nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, vẫn xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư cội trước, thì việc thu hồi thất bại cùng cả thư cội và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được lưu lại là đã đọc (xem trong phòng Đọc không được xem như là đọc thư trong trường hợp này) khi thư tịch thu được xử lý, thì bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là người gửi, ý muốn xóa thư đó. Mặc dù nhiên, thư đó vẫn tồn tại trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn nhờ cất hộ thư mang đến ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố gắng nó bằng thư mới.

Trên máy vi tính của bạn nhận, vì chưng quy tắc hoặc do hành động của người nhận, thư cội được chuyển ra khỏi Hộp thư đến, mang lại một thư mục khác với thư thu hồi vẫn còn trong vỏ hộp thư đến (hoặc cũng được chuyển mang lại một folder khác).

Nếu thư tịch thu và thư nơi bắt đầu nằm trong số thư mục riêng rẽ rẽ, thì bạn nhận sẽ cảm nhận thông báo rằng việc thu hồi thất bại. Điều này xẩy ra không nhờ vào vào thông số kỹ thuật của Outlook và trạng thái đã đọc của thư.

Cả thư cội và thư new đều còn với người nhận.

Bạn nhờ cất hộ thư cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc rồi cầm cố nó bằng thư mới.

Trên laptop người nhận, bởi vì quy tắc hoặc do hành vi của người nhận, cả nhì thư đầy đủ được chuyển mang đến cùng thư mục. Công dụng tương tự như những gì xẩy ra khi Outlook không được thông số kỹ thuật để tự động xử trí thư.

Trên laptop của fan nhận, một trong các các hiệu quả sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư thu hồi trước, thì thư gốc sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là fan gửi, sẽ xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu người nhận mở thư cội trước, thì việc thu hồi thất bại và cả thư gốc và thư bắt đầu vẫn còn.

Bạn giữ hộ thư mang lại thư mục công cộng. Bạn thu hồi thư gốc rồi cố kỉnh nó bằng thư mới.

Một vào các kết quả sau xảy ra:

Nếu tín đồ nhận đọc thư thu hồi có quyền truy vấn đọc thư đối với tất cả các mục bên trên thư mục nơi công cộng nhưng không đọc thư gốc, thì việc thu hồi thành công và chỉ thư bắt đầu còn lại. Bạn, là người gửi, nhận được thông báo rằng việc thu hồi đã thành công.

Nếu tín đồ nhận đã khắc ghi thư cội là vẫn đọc, thì người nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại với chỉ bao gồm thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có bất kỳ quyền nào khác đối cùng với thư mục nơi công cộng mà mở thư thu hồi, thì việc tịch thu thất bại và người tiêu dùng nhận được thông báo rằng việc tịch thu thất bại. Cả thư cũ cùng thư mới vẫn còn trên folder công cộng.

Nếu fan nhận đọc thư gốc và sau đó khắc ghi là không đọc, thì thư đó được xem là chưa đọc với việc tịch thu thành công.

Trong thư mục công cộng, tín đồ đọc chứ ko phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công hay thảm bại của câu hỏi thu hồi.


Quan trọng:  Office 2007 không hề được hỗ trợ. Nâng cấp lên girbakalim.net 365 để triển khai việc từ bất kỳ thiết bị như thế nào và liên tiếp nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Để tịch thu và sửa chữa thư

Trong Thư, ở phòng Dẫn hướng, hãy nhấp chuột Mục Đã gửi.

Mở thư bạn có nhu cầu thu hồi và thay thế.

Trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm chuột Hành cồn Khác, rồi bấm Thu hồi Thư Này.

*

Bấm vào mục Xóa các bạn dạng chưa phát âm rồi thay thế sửa chữa bằng một thư mới hoặc Xóa các phiên bản chưa gọi rồi thay thế sửa chữa bằng một thư mới.


Lưu ý: Nếu bạn đang gửi thư đến nhiều người, chúng ta có thể muốn bỏ chọn vỏ hộp kiểm Cho tôi biết ví như tình trạng tịch thu thành công hoặc không thành công xuất sắc với từng người nhận.


Nếu chúng ta muốn gởi thư chũm thế, hãy soạn thư với bấm Gửi.

Nếu chúng ta không thấy lệnh Thu hồi Thư Này thì có lẽ rằng bạn không có tài năng khoản Exchange vps hoặc chúng ta hiện dường như không sử dụng girbakalim.net Office Outlook 2007. Yêu thương cầu tất cả cả hai nhằm sử dụng anh tài thu hồi.

Bạn có thể kiểm tra hộp thoại Cài để Tài khoản vào Outlook để biết nhiều loại tài khoản e-mail trong làm hồ sơ Outlook của mình.

Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, cột Loại sẽ liệt kê loại thông tin tài khoản cho từng mục nhập.

*

Để kiểm tra bài toán thu hồi

Kết quả thu hồi thành không hay là không sẽ phụ thuộc vào thiết lập của tín đồ nhận vào girbakalim.net Outlook. Tứ kịch bản sau đây phân tích và lý giải điều đã xảy ra trong các tình huống khác nhau, cố nhiên một kịch bản bổ sung biểu thị việc thu hồi thư, được gửi đến thư mục công khai của girbakalim.net Exchange.

Hành động

Kết quả

Bạn nhờ cất hộ thư email cho ai đó. Bạn tịch thu thư gốc và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính của bạn nhận, dưới Tùy lựa chọn Theo dõi, vỏ hộp kiểm Xử lý yêu mong và đánh giá khi đến đã có chọn.

(Để xem thiết đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy bấm vào Tùy chọn, bấm Tùy lựa chọn Email, rồi nhấp chuột Tùy lựa chọn Theo dõi.)

Cả thư cội và thư thu hồi đều đã đến Hộp thư mang lại của người nhận.

Giả sử thư gốc chưa được đọc, lúc đó thư cội sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông tin rằng bạn, cùng với tư biện pháp là tín đồ gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được khắc ghi là vẫn đọc (xem trong chống Đọc không được xem là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì fan nhận sẽ được thông báo rằng bạn, cùng với tư giải pháp là bạn gửi, mong xóa thư tuy thế thư đó vẫn còn đấy trong thư mục Outlook của tín đồ nhận.


Bạn giữ hộ thư email cho ai đó. Bạn thu hồi thư gốc và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của người nhận, bên dưới Tùy chọn Theo dõi, hộp kiểm Xử lý yêu mong và ý kiến khi đến không được chọn.

(Để xem thiết đặt này, trên thực đơn Công cụ, hãy bấm chuột Tùy chọn, bấm Tùy chọn Email, rồi nhấn vào Tùy chọn Theo dõi.)

Cả thư gốc và thư thu hồi đều đã mang đến Hộp thư cho của fan nhận.

Trên máy tính của bạn nhận, trong số những tình huống sau xảy ra:

Nếu người nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, là bạn gửi, sẽ xóa thư đó khỏi vỏ hộp thư của họ.

Nếu fan nhận mở thư gốc trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư gốc và thư tịch thu vẫn còn.


Lưu ý: Nếu thư nơi bắt đầu được đánh dấu là đang đọc (xem trong phòng Đọc không được xem như là đọc thư trong trường hợp này) khi thư thu hồi được xử lý, thì tín đồ nhận sẽ được thông tin rằng bạn, với tư biện pháp là bạn gửi, ý muốn xóa thư tuy nhiên thư đó vẫn còn đó trong folder Outlook của bạn nhận.


Bạn gửi thư e-mail cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của bạn nhận, theo nguyên tắc hoặc do hành vi của người nhận, thư gốc được chuyển mang lại một thư mục khác cùng thư thu hồi vẫn còn đấy trong vỏ hộp thư mang đến (hoặc cũng rất được chuyển cho một folder khác).

Miễn là thư thu hồi và thư nơi bắt đầu nằm trong số thư mục riêng rẽ rẽ thì người nhận sẽ cảm nhận thông báo cho biết đã không tịch thu được. Lỗi này xẩy ra bất kể thông số kỹ thuật của Outlook cùng trạng thái đọc của thư.

Cả thư nơi bắt đầu và thư new đều còn với những người nhận.


Lưu ý: Nếu fan nhận đã đọc thư gốc, rồi ghi lại thư là không đọc, Outlook sẽ cách xử trí thư như thể thư trước đó chưa từng được đọc và tịch thu thư thành công.


Bạn nhờ cất hộ thư thư điện tử cho ai đó. Bạn tịch thu thư cội và thay thế sửa chữa bằng một thư mới.

Trên máy tính xách tay của fan nhận, theo quy tắc hoặc do hành động của bạn nhận, cả nhị thư đa số được chuyển mang lại cùng thư mục. Việc này dẫn đến hành vi tương tự như như mọi gì xẩy ra khi Outlook không được đặt cấu hình để tự động hóa xử lý thư.

Trên máy vi tính của bạn nhận, trong những tình huống sau xảy ra:

Nếu bạn nhận mở thư tịch thu trước, thì thư gốc có khả năng sẽ bị xóa và bạn nhận sẽ được thông báo rằng bạn, là fan gửi, đang xóa thư đó khỏi hộp thư của họ.

Nếu bạn nhận mở thư nơi bắt đầu trước, thì việc tịch thu thất bại và cả thư cội và thư mới vẫn còn.


Lưu ý: Nếu fan nhận đã đọc thư gốc, rồi lưu lại thư là không đọc, Outlook sẽ xử lý thư như thể thư trước đó chưa từng được hiểu và thu hồi thư thành công.


Bạn nhờ cất hộ thư e-mail đến một folder công cộng. Bạn thu hồi thư gốc, rồi thay thế sửa chữa bằng thư mới.

Một trong những điều tiếp sau đây sẽ xảy ra:

Nếu người nhận gọi thư tịch thu có quyền tróc nã nhập đọc đối với tất cả các mục trên thư mục chỗ đông người nhưng không đọc thư cội thì việc tịch thu đã thành công và chỉ còn lại thư mới. Bạn, với tư phương pháp là người gửi, cảm nhận thông báo cho biết việc tịch thu đã thành công.

Nếu tín đồ nhận đã ghi lại thư nơi bắt đầu là vẫn đọc, thì fan nhận sẽ được thông báo rằng việc tịch thu thất bại với chỉ có thư tịch thu bị xóa.

Nếu một người dùng có ngẫu nhiên quyền nào khác đối cùng với thư mục chỗ đông người mà mở thư tịch thu thì sẽ không thu hồi được và người dùng nhận được thông báo cho biết thêm không tịch thu được. Cả thư cũ với thư mới vẫn còn đấy trên folder công cộng.

Nếu bạn nhận phát âm thư gốc, rồi đánh dấu thư là chưa đọc, Outlook sẽ xử trí thư như thể thư chưa từng được phát âm và thu hồi thư thành công.

Xem thêm: Bật Mí 5 Cách Làm Máy Phát Điện Mini Cực Đơn Giản, Cách Chế Tạo Máy Phát Điện Mini Cực Đơn Giản

Trong folder công cộng, bạn đọc chứ ko phải người gửi có quyền đưa ra quyết định sự thành công xuất sắc hay chiến bại của vấn đề thu hồi.