Công thức tính đụng năng, nắm năng, cơ năng sẽ được trình bày chi tiết cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây,những bài xích tập tất cả lời giải chi tiết để củng cố kỹ năng và kho bài tập từ bỏ luận giúp bạn học xuất sắc dạng bài tập này.Bạn đã xem: cầm cố năng của bé lắc đơn xấp xỉ điều hòa
Bạn đang xem: Thế năng con lắc đơn

*

*

Trên đây là công thức tính cơ năng, hễ năng, cụ năng của bé lắc đơn. Và các bạn hãy chú ý: Cơ năng là 1 trong những đại lượng được bảo toàn. Dưới đây là một số ví dụ tất cả lời giải cụ thể và những bài bác tập trắc nghiệm bao gồm đáp án giúp chúng ta luyện loài kiến thức.

5. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con lắc solo có (l=1m) , dao động điều hòa tại nơi có g = 10m/s2 cùng góc lệch cực đại là 90. Lựa chọn gốc thay tại vị trí cân nặng bằng. Quý giá của gia tốc con nhấp lên xuống tại vị trí hễ năng bằng thế năng là bao nhiêu ?

Giải: Năng lượng giao động của nhỏ lắc đối chọi là:(W=fracmglalpha _0^22)

Khi rượu cồn năng bằng thế năng (tính vận tốc nên nhớ quy về Động năng nhé) ta có:

 (W_d=W_t;W_d+W_t=WRightarrow 2W_d=WLeftrightarrow 2.fracmv^22=mglfracalpha _0^22)

 (Rightarrow v=alpha _0sqrtfracgl2=9.fracpi 180.sqrtfrac10.12=0,35 (m/s))

Giải: Biên độ góc dao động của nhỏ lắc được xem từ phương trình của năng lượng:

 (W=fracmglalpha _0^22Rightarrow alpha _0=sqrtfrac2Wmgl=sqrtfrac2.0,0150,5.10.0,6=0,1(rad))

6.Trắc nghiệm:

Câu 1: Một con lắc 1-1 DĐĐH với biên độ góc (alpha _0) nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động cấp tốc dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc của bé lắc bằng?

Câu 2: bé lắc đơn có dây tương đối dài l = 50cm, cân nặng m = 100g giao động tại chỗ g = 9,8m/s2. Lựa chọn gốc cụ năng tại vị trí cân bằng. Tỷ số lực căng cực đại và rất tiểu của dây treo bởi 4. Cơ năng của nhỏ lắc là?

A. 1,225J B. 2,45J C. 0,1225J D.

Xem thêm: Top 7 Những Bài Hát Tiếng Anh Buồn Nhất Cho Những Mối Tình Tan Vỡ

0,245J

Câu 3: Một con lắc đối chọi có dây treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kg dao động với biên độ góc 0,1 rad) Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Tính cơ năng toàn phần của con lắc?