CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho chúng ta các văn bản gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều các loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• từng mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện những cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hầu như cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• tất cả 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt cầu ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều các loại $3;4$ (khối chén bát diện số đông hay khối tám phương diện đều)

• từng mặt là 1 trong những tam giác đều

• mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 4 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối chén diện đa số cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• có 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối chén bát diện đều cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối đa diện đều các loại $4;3$ (khối lập phương)

• mỗi mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• bao gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Thập nhị diện đều


Xem thêm: Cách Trình Bày Thư Upu Lần Thứ 45 Mẫu Mới Nhất, Bài Mẫu Viết Thư Upu Lần Thứ 45

Khối nhiều diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện những hay khối mười nhì mặt đều)

• mỗi mặt là một trong ngũ giác đầy đủ • mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số phương diện (M); Số canh (C) thứu tự là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối 12 mặt những là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần nhiều cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt cầu ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện đều hay khối nhị mươi mặt đều)

• từng mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh tầm thường của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) theo thứ tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích s của tất cả các mặt khối đôi mươi mặt đầy đủ là $S=5sqrt3a^2.$

• tất cả 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối trăng tròn mặt phần đông cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi độc nhất và rất đầy đủ nhất cân xứng với nhu yếu và năng lượng của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X vào góiCOMBO X 2020có nội dung trọn vẹn khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh về tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và các em học tập sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá cân xứng với năng lượng và nhu cầu bản thân.