Cách gọi tên những chất hóa học lớp 8 là tài liệu vô cùng bổ ích mà girbakalim.net muốn ra mắt đến quý thầy cô cùng chúng ta học sinh tham khảo.

Bạn đang xem: Tên các chất hóa học

Qua tài liệu này giúp chúng ta nhanh chóng biết cách đọc tên những axit vô cơ, tên các hợp chất oxit, đọc tên muối bột và một vài bài tập thực hành. Hình như để học giỏi môn Hóa 8 những bạn đọc thêm Bài tập viết công thức hóa học lớp 8, phương pháp Hóa học lớp 8, 300 câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học lớp 8.


1. Axit không có oxi

Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

VD: HCl: axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua

H2S: axit sunfuhidric. Cội axit tương ứng là sunfua

2. Axit bao gồm oxi

+ Axit có khá nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

VD: H2SO4 : axit sunfuric. Nơi bắt đầu axit: sunfat

HNO3: axit nitric. Gốc axit: nitrat

+ Axit tất cả ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfuro. Nơi bắt đầu axit sunfit

II. Phương pháp đọc tên những hợp chất oxit

Tên oxit: Tên nguyên tố + oxit

Ví dụ: BaO: Bari oxit

NO: nito oxit

Nếu kim loại có không ít hóa trị: Fe( II, III)… thì ta đọc kè theo hóa trị của bọn chúng (viết bằng văn bản số La mã để trong lốt ngoặc)

Tên oxit: Tên sắt kẽm kim loại ( kèm hóa trị) + oxit

Ví dụ:

Fe2O3: fe (III) oxitFeO: fe (II) oxit

Nếu phi kim có khá nhiều hòa trị: N (II, III, IV...)

Tên oxit: thương hiệu phi kim (có chi phí tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (có chi phí tố chỉ nhân tố oxit)

1: mono

2: đi

3: tri

4: tetra


5: penta

Ví dụ:

CO: cacbon monoxit, đơn giản cacbon oxitCO2: cacbon đioxit, biện pháp gọi không giống (cacbonnic)N2O5: Đinito penta oxitNO2: Nito đioxit

Những oxit cơ mà trong phân tử có link dây oxi (-O-O-) thì hotline là peoxit

Ví dụ:

H2O2: hydro peoxitNa2O2: Natri peoxit

III. Giải pháp đọc tên các hợp chất có gốc hydroxit (Bazơ)

Tên bazơ = tên kim loại ( kèm hóa trị nếu có khá nhiều hóa trị) + hidroxit

VD: Fe(OH)2: sắt (II) hidroxit

KOH: kali hidroxit

IV. Phương pháp đọc thương hiệu Muối

Tên muối bột = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có tương đối nhiều hóa trị) + tên nơi bắt đầu axit

VD: Na2SO4 : natri sunfat

CaCO3: canxi cacbonatFeSO4: fe (II) sunfatCaHPO4: can xi hydrophotphat

- những gốc axit thường dùng:

Gốc axitTên gọi

Phân tử axit tất cả 1H -> có 1 gốc axit

HCl, HNO3, HBr,...

- Cl

- NO3

Clorua

nitrat

Phân tử axit tất cả 2H

-> tất cả 2 nơi bắt đầu axit

H2SO4, H2S, H2CO3

H2SO3

- HSO4

= SO4

- HS

= S

- HCO3

= CO3

- HSO3

Hidrosunfat

Sunfat

Hidrosunfua

Sunfua

Hidro cacbonat

Cacbonat:

hidrosunfit

Phân tử axit tất cả 3H -> tất cả 3 gốc axit

- H2PO4

= HPO4

≡ PO4 (III)

Đihidrophotphat

Hidrophotphat

Photphat


V. Bài tập gọi tên các chất hóa học

Câu 1. Điền các thông tin còn thiếu vào bảng sau:

Tên hotline oxitCTHHPhân loại
Natri oxit
SO2
Cl2O5
Sắt (II) oxit
Fe2O3
Đinito pentaoxit

Câu 2.

Xem thêm: Tìm Số Bị Chia Trong Phép Chia Cho 25 Biết Thương Là 23Và Số Dư Là Số Dư Lớn Nhất Của Phép Chia Đó.

Lập phương pháp và gọi tên những bazo hoặc axit tương xứng với các oxit sau:

FeO, MgO, BaO, Cr2O3, N2O5, SO2, SO3, P2O5

Câu 3. Cho các hợp chất vô cơ sau: SO2, Al2O3, Fe(OH)3, KHSO3, Na2CO3, HBr, P2O5, Ca(H2PO4)2, HCl, CuO, SO3, Al(OH)3, Fe2O3, K2O, H2SO4, H3PO3.

Hãy sắp đến xếp các hợp hóa học trên vào cột tương xứng trong bảng sau và gọi tên các hợp hóa học đó:

OxitAxitBazơMuối
Oxit bazoOxit axit

Câu 4. Chấm dứt bảng sau:

Gốc axit Tên gốc axitAxit tương ứngTên gọi axit
-Cl
=S
=CO3
=SO3
=SO4
≡PO4
-HSO4
-HCO3
-HS
-H2PO4
=HPO4

Chia sẻ bởi: Thảo Nhi
girbakalim.net
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 215 Lượt xem: 10.190 Dung lượng: 234,9 KB
Liên kết thiết lập về

Link girbakalim.net chính thức:

giải pháp đọc tên những chất hóa học lớp 8 girbakalim.net Xem
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA