Tập hợp là 1 trong khái niệm các em đang được tò mò ở chương trình Toán 6. Chương trình Đại số 10, liên tiếp kế thừa và reviews đến các em thêm phần đông khái niệm, dạng bài bác tập mới. Xin mời những em cùng khám phá nội dung bài xích học.

Bạn đang xem: Tập hợp toán 10


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Tập hợp

1.2. Cách khẳng định tập hợp

1.3. Tập con

1.4. Tập hợp bằng nhau

2. Bài xích tập minh hoạ

3.Luyện tập bài bác 2 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmtập hợp

3.2. Bài tập SGK & Nâng caotập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 2 chương 1đại số 10


Tập hợp là định nghĩa cơ phiên bản của toán học, không định nghĩa .Tập hợp thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa như: A, B, C, D, .... Các bộ phận của tập hợp đặt trong cặp vết .Để chỉ phần tử a nằm trong tập đúng theo A ta viết (a in A,) ngược lại ta viết (a otin A.)Tập đúng theo không chứa thành phần nào gọi là tập rỗng. Khí hiệu (emptyset .)

Có 2 cách:

Cách 1: Liệt kê các phần tử : mỗi phần tử liệt kê một lần, giữa các phần tử có vệt phẩy hoặc che dấu chấm phẩy phòng cách. Trường hợp số lượng bộ phận nhiều hoàn toàn có thể dùng dấu tía chấm.

Ví dụ:

A = 1; 3; 5; 7

B = 0 ; 1; 2; . . . . ; 100

C= 1; 3; 5;…;15; 17

Cách 2: Chỉ rõ tính chất đặc trưng của các bộ phận trong tập hợp, tính hóa học này được viết sau dấu gạch đứng.

Ví dụ:

A = (x in mathbbN)


Nếu tập A là nhỏ của B, kí hiệu: (A subset B) hoặc (B supset A.) .Khi kia (A subset B Leftrightarrow forall xleft( x in A Rightarrow x in B ight))

Ví dụ:

A=1;3;5;7;9, B=1;2;3;...;10

Cho (A e emptyset ) có tối thiểu 2 tập bé là (emptyset ) và A.

Tính chất:

(A subset A,emptyset subset A) với tất cả A.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3 Trang 28, 29 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Trang 29 Chính Xác

Nếu (A subset B) và (B subset C) thì (A subset C.)


(A = B Leftrightarrow A subset B) và (B subset A) giỏi (A = B Leftrightarrow forall xleft( x in A Leftrightarrow x in B ight))

Ví dụ:

(eginarraylC = left x in mathbbR ight\D = left frac12;1 ight\ Rightarrow C = D.endarray)

Biểu đồ vật Ven

*

Ta bao gồm (mathbbN* subset mathbbN subset mathbbZ subset mathbbQ subset mathbbR)


Ví dụ 1:

Cho những tập hợp sau:

a) Tập phù hợp A là những nghiệm của phương trình ((x + 1)(x + 3)left( x - frac12 ight) = 0.)

b) Tập (B = left m in mathbbZ ight\)

Hãy liệt kê toàn bộ các phần tử của chúng.

Hướng dẫn giải:

a) (A = left - 3; - 1;frac12 ight\)

b) (B = left - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7 ight.)

Ví dụ 2:

Tìm toàn bộ các tập hợp bé của tập thích hợp (A = left - 3;0;2 ight.)

Hướng dẫn giải:

Tập A gồm 8 tập hợp bé là: (emptyset ,left - 3 ight,left 0 ight,left 2 ight,left - 3;0 ight,left - 3;2 ight,left 0;2 ight,left - 3;0;2 ight.)

Ví dụ 3:

Tìm các tính chất đặc trưng của những tập đúng theo sau:

a) (A = left 1;frac12;frac13;frac14;frac15;frac16 ight\)

b) (B = left frac54;frac109;frac1716;frac2625;frac3736;frac5049 ight.)

Hướng dẫn giải:

a) (A = left n in mathbbN,1 le n le 6 ight.)

b) (B = left fracn^2 + 1n^2 ight.)