Xem lời giải sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 1. Tập phù hợp - Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày
Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo"
*
Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Xem giải thuật sách "Cánh diều"
*
Bài 1. Tập đúng theo
kim chỉ nan tập hợp bộ phận tập phù hợp

Mỗi tập hòa hợp thường được kí hiệu vị một vần âm in hoa; chẳng hạn; tập hòa hợp A, tập hòa hợp B, tập hòa hợp X.

Bạn đang xem: Tập hợp phần tử của tập hợp

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi 1 bài bác 1 trang 6 Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập đúng theo D những số từ bỏ nhiên nhỏ dại hơn 7

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 2 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 6 Toán 6 Tập 1. Viết tập hợp những chữ chiếc trong tự “NHA TRANG”.

Xem giải mã


bài 1 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 1 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên to hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem lời giải


bài bác 2 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài xích 2 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Viết tập hợp những chữ dòng trong tự "TOÁN HỌC".

Xem lời giải


bài 3 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Cho nhì tập hợp:A = a, b ; B = b, x, y.Điển kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Xem giải thuật


bài xích 4 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài 4 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Nhìn những hình 3, 4 và 5, viết các tập phù hợp A, B, M, H.

Xem giải mã


bài bác 5 trang 6 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 5 trang 6 SGK Toán 6 tập 1. Một năm gồm tư quý. Viết tập hợp A những tháng của quý nhị trong năm.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 6, Top 10 Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 6

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - bài 1 - Chương 1 - Đại số 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 7 - bài bác 1 - Chương 1 - Đại số 6

Xem lời giải


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.