* từ bảng thu thập số liệu lúc đầu ta rất có thể lập bảng "tần số" (còn điện thoại tư vấn là bảng triển lẵm thực nghiệm của vết hiệu).

Bạn đang xem: Tần số của giá trị là gì

Ta rất có thể lập bảng "tần số" theo loại hoặc theo cột.

Giá trị ((x))

(x_1)

(x_n)

 

Tần số ((n))

(n_1)

(n_n)

(N=…)

 

Giá trị ((x))

Tần số ((n))

(x_1)

(n_1)

(x_2)

(n_2) 

 ...

 ...

(x_n) 

(n_n) 

 

(N=...)


Bảng “tần số” theo sản phẩm ngang thường được lập như sau:

+ Vẽ một khung hình chữ nhật có hai dòng

+ dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần

+ mẫu dưới ghi những tần số tương xứng với mỗi cực hiếm đó.

Ý nghĩa: Bảng tần số góp người điều tra dễ bao hàm nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và thuận tiện cho việc giám sát sau này.

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo mặt hàng dọc.

Ví dụ: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 10 học tập sinh ghi lại như sau:


*

*

2. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: Lập bảng tấn số với rút ra dấn xét

Phương pháp:

Bước 1: tự bảng số liệu thống kê, lập bảng tần số bên dưới dạng ngang tốt dọc, trong những số đó nêu rõ những giá trị khác biệt của dấu hiệu và những tần số tương ứng của những giá trị đó

Bước 2: Rút ra nhấn xét về

+ Số những giá trị của dấu hiệu

+ Số các giá trị khác biệt của vết hiệu

+ giá bán trị to nhất, giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất, giá bán trị tất cả tần số bự nhất

+ các giá trị thuộc vào mức nào là nhà yếu….

Xem thêm: Lý Thuyết Về Hai Góc Đối Đỉnh Là, Hai Góc Đối Đỉnh


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*

vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp girbakalim.net


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng girbakalim.net. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép girbakalim.net giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.