Cho nhị điểm cố định (F_1,,,F_2) cùng với (F_1F_2 = 2cleft( c > 0 ight)) và hằng số (a > c).

Bạn đang xem: Tâm sai của elip

Elip $(E)$ là tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn (MF_1 + MF_2 = 2a).

Các điểm (F_1,,,F_2) là tiêu điểm của $(E).$

Khoảng giải pháp (F_1F_2 = 2c) là tiêu cự của $(E).$

(MF_1,,,MF_2) được hotline là nửa đường kính qua tiêu.

2. Phương trình thiết yếu tắc của elip

Với (F_1left( - c;0 ight),,,F_2left( c;0 ight)):

$Mleft( x;y ight) in left( E ight) Leftrightarrow dfracx^2a^2 + dfracy^2b^2 = 1,,,left( 1 ight)$ trong các số đó (b^2 = a^2 - c^2)

(1) được gọi là phương trình bao gồm tắc của $(E)$

*

3. Dạng hình và đặc thù của elip


Elip có phương trình $(1)$ nhận những trục tọa độ là trục đối xứng và nơi bắt đầu tọa độ làm tâm đối xứng.

Xem thêm: „ Vô Tiền Khoáng Hậu Là Gì ? Một Số Kỷ Lục Vô Tiền “Không” Hay “ Vô Tiền Khoáng Hậu Là Gì

+ Tiêu điểm: Tiêu điểm trái (F_1left( - c;0 ight)), tiêu điểm đề xuất (F_2left( c;0 ight))

+ các đỉnh: (A_1left( - a;0 ight),,,A_2left( a;0 ight),) (B_1left( 0; - b ight),,,B_2left( 0;b ight))

+ Trục lớn: (A_1A_2 = 2a), vị trí trục $Ox;$ trục bé dại :(B_1B_2 = 2b), nằm ở trục $Oy$

+ Hình chữ nhật tạo thành bởi những đường trực tiếp (x = pm a,,y = pm b) call là hình chữ nhật cơ sở.

+ trọng tâm sai: (e = dfracca
Mục lục - Toán 10
CHƯƠNG 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP
bài xích 1: Mệnh đề
bài bác 2: Mệnh đề chứa biến chuyển và áp dụng vào suy đoán toán học
bài bác 3: Tập thích hợp
bài 4: các phép toán trên tập phù hợp
bài 5: các tập hợp số
bài bác 6: Ôn tập chương I
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC hai
bài 1: Đại cương về hàm số
bài xích 2: Hàm số hàng đầu
bài bác 3: Hàm số bậc hai
bài 4: một số trong những bài toán về trang bị thị hàm số hàng đầu
bài 5: phương thức giải những bài toán về hàm số bậc nhị
bài bác 6: Ôn tập chương 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
bài xích 1: Đại cương về phương trình
bài bác 2: Phương trình số 1 và bậc nhị một ẩn
bài 3: phương thức giải phương trình bậc ba, bậc bốn quan trọng
bài bác 4: Phương trình cất dấu giá chỉ trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất
bài bác 5: Phương trình chứa căn
bài 6: Hệ hai phương trình hàng đầu hai ẩn
bài bác 7: Hệ phương trình có kết cấu đặc biệt
CHƯƠNG 4: BẤT ĐẲNG THỨC, BẤT PHƯƠNG TRÌNH
bài bác 1: Bất đẳng thức
bài bác 2: Đại cương cứng về bất phương trình
bài bác 3: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu một ẩn
bài bác 4: lốt của nhị thức hàng đầu
bài bác 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn
bài 6: vệt của tam thức bậc hai
bài bác 7: Bất phương trình bậc nhị
CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ
bài xích 1: Phương sai cùng độ lệch chuẩn
CHƯƠNG 6: GÓC LƯỢNG GIÁC VÀ CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
bài xích 1: Đơn vị đo góc và cung tròn, độ lâu năm cung tròn
bài bác 2: Góc lượng giác cùng cung lượng giác
bài bác 3: cực hiếm lượng giác của một góc (cung) lượng giác
bài 4: giá trị lượng giác của các góc gồm liên quan đặc trưng
bài xích 5: một vài công thức thay đổi lượng giác
CHƯƠNG 7: VÉC TƠ
bài 1: những định nghĩa về véc tơ
bài 2: Tổng của hai véc tơ
bài 3: Hiệu của hai véc tơ
bài xích 4: Tích của một véc tơ với một trong những
bài xích 5: Hệ trục tọa độ trong khía cạnh phẳng
bài 6: Biểu thức tọa độ của các phép toán véc tơ
bài bác 7: Ôn tập chương Véc tơ
CHƯƠNG 8: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA hai VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG
bài xích 1: giá trị lượng giác của một góc bất kể từ 0 mang lại 180 độ
bài bác 2: Tích vô vị trí hướng của hai véc tơ
bài 3: Biểu thức tọa độ của tích vô phía
bài xích 4: Hệ thức lượng trong tam giác
CHƯƠNG 9: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ trong MẶT PHẲNG
bài bác 1: một trong những khái niệm phương trình con đường thẳng
bài xích 2: một trong những bài toán viết phương trình con đường thẳng
bài xích 3: khoảng cách và góc
bài bác 4: Phương trình đường tròn
bài 5: Vị trí kha khá của mặt đường thẳng với đường tròn
bài 6: Elip
bài bác 7: Hypebol

*

*

học toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.