Để xác định được vai trung phong đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác chúng ta cần nhớ lại các khái niệm.

Bạn đang xem: Tam giác nội tiếp đường tròn là gì

Nhắc lại những khái niệm cần nhớ:

Đường tròn nội tiếp tam giác


*

Đường tròn trung tâm I nội tiếp tam giác ABC


– Khái niệm: Khi bố cạnh của tam giác là tiếp tuyến của đường tròn với đường tròn nằm vào tam giác thì ta gọi đường tròn đó là đường tròn nội tiếp tam giác.

– Ghi nhớ: trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của những đường phân giác trong.

Trong hình trên giao điểm I của 2 đường phân giác AM, BN của tam giác ABC đó là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Cách xác định trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác

Để xác định tuyệt vẽ được trọng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường phân giác trong của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường phân giác chính là tâm đường tròn nội tiếp tam giác đó.

Đường tròn ngoại tiếp tam giác


*

Đường tròn trọng điểm I ngoại tiếp tam giác ABC.


– Khái niệm: Đường tròn ngoại tiếp tam giác là đường tròn đi qua cả bố đỉnh của tam giác. Lúc đó ta bao gồm tam giác nội tiếp đường tròn.– Ghi nhớ: trọng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của những đường trung trực của những cạnh tam giác.

Cách xác định trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác

Để xác định xuất xắc vẽ được chổ chính giữa đường tròn ngoại tiếp tam giác ta chỉ cần vẽ 2 đường trung trực tương ứng với 2 cạnh của tam giác. Giao điểm giữa 2 đường trung trực đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

Xem thêm: On Christmas Dùng Giới Từ Gì, At, In & On: Dùng Sao Cho Đúng

Trong hình bên trên ta vẽ đường trung trực của cạnh AB với đường trung trực của cạnh AC, giao điểm I của 2 đường trung trực đó đó là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.