Cho góc xOy^=300. điện thoại tư vấn A với B là nhì điểm di động cầm tay lần lượt trên Ox cùng Oy làm thế nào để cho AB = 1. Lúc OB bao gồm độ dài lớn nhất thì độ nhiều năm của đoạn OA bằng:
Bạn đang xem: Tam giác abc có

Hai dòng tàu thủy cùng xuất phát điểm từ một vị tríA, đi thẳng theo nhị hướng tạo thành với nhau góc600. TàuBchạy cùng với tốc độ20hải lí một giờ. TàuCchạy với tốc độ15hải lí một giờ. Sau nhì giờ, nhì tàu bí quyết nhau bao nhiêu hải lí? tác dụng gần tốt nhất với số làm sao sau đây?

*


Giả sửCD = hlà chiều cao của tháp vào đóClà chân tháp. Chọn hai

điểmA, Btrên phương diện đất sao cho ba điểmA, BvàCthẳng hàng. Ta đo được

AB = 24m, CAD^=α=630,CBD^=β=480. Chiều caohcủa tháp gần với mức giá trị như thế nào sau đây?

*


Tam giác ABC vuông tại A, bao gồm AB = c, AC = b. Gọi la là độ nhiều năm đoạn phân giác trong góc BAC^. Tính la theo b và c


Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB = 5cm, BC = 13cm. điện thoại tư vấn góc ABC^=αvà ACB^=β. Nên lựa chọn kết luận đúng vào khi so sánh αvà β


Từ vị tríAngười ta quan cạnh bên một cây cao (hình vẽ).

*

Biết AH = 4m, HB = 20m,BAC^=450

Chiều cao của cây sát nhất với giá trị làm sao sau đây?


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Những cạnh a, b, c liên hệ với nhau vì đẳng thức bb2−a2=ca2−c2. Lúc đó góc BAC^bằng bao nhiêu độ?


Xác định chiều cao của một tháp nhưng không phải lên đỉnh của tháp. Đặt giác kế thẳng đứng biện pháp chân tháp một khoảngCD = 60m, mang sử độ cao của giác kế làOC = 1m. Tảo thanh giác kế làm sao cho khi nhìn theo thanh OB ta thấy được đỉnhAcủa tháp. Đọc trên giác kế số đocủa góc AOB^=600. Chiều cao của ngọn tháp gần với giá trị nào sau đây:

*


Tam giác ABC cân nặng tại C, gồm AB = 9cm với AC=152cm. Hotline D là vấn đề đối xứng của B qua C. Tính độ nhiều năm cạnh AD


Tam giác ABC có AB = c, BC = a, CA = b. Call ma, mb, mclà độ dài tía đường trung tuyến, G trọng tâm. Xét các xác minh sau:

(I)ma2+mb2+mc2=34a2+b2+c2

(II)GA2+GB2+GC2=13a2+b2+c2

Trong các xác định đã mang lại có:


Cho góc xOy^=300. Gọi A với B là nhì điểm di động cầm tay lần lượt bên trên Ox cùng Oy làm thế nào cho AB = 1. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng:


Tam giácABCcó ba đường trung tuyếnma, mb, mcthỏa mãn5ma2=mb2+mc2. Khi ấy tam giác này là tam giác gì?
Xem thêm: Fe(Oh)3 = Fe 2 Fe(Oh)3 → Fe2O3 + 3 H2O, Fe(Oh)3 = Fe2O3 + H2O

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam