tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Sử cũ call giai đoạn lịch sử hào hùng này là thời Bắc thuộc vì chưng : từ 179 đến cố kỉnh kỉ X, dân tộc ta tiếp tục chịu sự thống trị, ách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc.

Bạn đang xem: Tại sao sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 tcn đến thế kỉ x là thời bắc thuộc


 Sử cũ call giai đoạn lịch sử dân tộc này là thời Bắc nằm trong vì: tự 179 đến cụ kỉ X, dân tộc bản địa ta thường xuyên chịu sự thống trị, ách đô hộ của những triều đại phong loài kiến phương Bắc.

*


bởi lúc đó nước ta bị phương bắc đô hộ , xâm chiếm chúng luôn muốn biến việt nam thành trực thuộc địa của chúng.


Từ năm 179 TCN cho đến TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vày vậy, trong sử cũ, người ta gọi giai đoạn từ thời điểm năm 179 TCN đến núm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.


Vì trong veo thời kỳ tự trước năm 179 TCN đến cầm cố kỉ thứ X, nước ta liên tục bị các triều đại phong loài kiến phương Bắc đô hộ và giai cấp nên sử cũ bắt đầu gọi là "thời Bắc thuộc"


Lần sau vào môn lịch sử dân tộc mà hỏi nha bạn!

Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, vào sử cũ, bạn ta call giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến gắng kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Tick nha!

*


Vì trong veo thời kì từ năm 179 TCN đến thế kỉ X( năm 905) các nhà Lương, Hán, Ngô, Đường,.. Nỗ lực phiên nhau liên tiếp xâm lược với đô hộ nước ta.


Sử cũ gọi vn từ NĂM 179 TCN ĐẾN THẾ KỈ X là thời Bắc thuộc:

Vì trong suốt thời kỳ từ bỏ trước năm 179 TCN đến gắng kỉ thiết bị X, nước ta liên tục bị những triều đại phong loài kiến phương Bắc đô hộ và

thống trị phải sử cũ bắt đầu gọi là " Thời kỳ Bắc thuộc"

Hc xuất sắc #


Từ năm 179TCN cho tới TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Do vậy, trong sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ năm 179TCN đến núm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.


Tại sao sử cũ lại gọi giai đoạn việt nam từ năm 179 TCN đến ráng kỉ X là thời Bắc trực thuộc ?????????????????


Từ năm 179TCN cho tới TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vày vậy, vào sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến núm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.


Vì thời kỳ này nước ta liên tiếp bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ, thống trị, nên sử củ gọi là thời kỳ Bắc thuộc. 

 


Sử cũ call giai đoạn việt nam từ năm 179 TCN - rứa kỉ X là thời kì Bắc trực thuộc vì: từ năm 179 TCN - Triệu Đà xâm lăng nước ta đến cố kỉ X - thành công Bạch Đằng năm 938, nước ta liên tiếp bị các chiều đại phong loài kiến TQ đô hộ.


Từ năm 179TCN cho đến TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì chưng vậy, vào sử cũ, tín đồ ta hotline giai đoạn từ năm 179TCN đến cố kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc


tai sao sử cũ lại call giai đoạn lịch sử nứơc ta từ năm 179 tcn đến núm kỉ X là giai đoạn bắc ở trong ?

trong thời gian bắc trực thuộc , nước ta bị mất tên chia ra và nhập vào với những quạn ,huyện của trung quốc với các tên gọi khác biệt như gắng nào? hãy những thống kê qua từng giai đoạn bị đô hộ

chính sách cai trj của những chiều đại phong con kiến trung quốc đối với nhân dân ta trong thời gian bắc thuộc như thế nào ? chế độ hâm hiểm tuyệt nhất của học là gì ? 

 

 


-Sử cũ call giai đoạn lịch sử hào hùng này là thời Bắc nằm trong vì: trường đoản cú 179 đến nắm kỉ X, dân tộc bản địa ta liên tiếp chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong loài kiến phương Bắc.

 

 -* Bảng các tên gọi khác biệt của vn theo từng quy trình bị phương Bắc đô hộ.

Thời gian

Triều đại đô hộ

Tên gọi

Đơn vị hành chính

Năm 179 TCN

Nhà Triệu

 

Sáp nhập đất Âu Lạc vào nam giới Việt, phân tách Âu Lạc thành hai quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

Năm 111 TCN

Nhà Hán

Châu Giao

Chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp cùng với 6 quận của china thành châu Giao.

Đầu thế kỉ III

Nhà Ngô

Giao Châu

Tách châu Giao thành quảng châu ( thuộc Trung Quốc) cùng Giao Châu (Âu Lạc cũ).

Đầu cầm kỉ VI

Nhà Lương

Giao Châu

Chia việt nam thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu với Hoàng Châu.

Năm 679 - vắt kỉ X

Nhà Đường

An phái mạnh đô hộ phủ

Gồm: những châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, ngôi trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.

 

-* cơ chế cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc so với nhân dân ta trong thời gian Bắc thuộc vô cùng tàn bạo, rạm độc, đẩy quần chúng ta vào cảnh quẫn bách về số đông mặt:

- Bắt nhân dân ta đóng những thứ thuế vô lí, bắt quần chúng cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắt những người dân thợ bằng tay thủ công giỏi, khéo hoa tay về nước.

- Đưa tín đồ Hán thanh lịch sống phổ biến với người việt nam để “thuần hóa” fan Việt. Bắt dân ta theo phong tục tập quán của fan Hán, học tập chữ Hán,...

- Đàn áp các cuộc chống chọi của nhân dân ta,...

⟹ Những cơ chế vô thuộc tàn bạo, rạm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh quẫn bách về gần như mặt.

Xem thêm: Toàn Cảnh Công Viên Vinhomes Central Park Ở Đâu, Công Viên Landmark 81 Vinhomes Central Park

* chính sách thâm hiểm nhất: là muốn đồng điệu dân tộc ta về những mặt, biến vn trở thành một quận, thị trấn của chúng.