Câu hỏi: Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩaTây Sơn ngay từ đầu?

Lời giải

- vì chưng sự mục nát của chủ yếu quyền Đàng Trong khiến cho đời sống của nông dân và những tầng lớp lao động nghèo khác trở nên cùng cực. Những mâu thuẫn buôn bản hội ở Đàng trong ngày càng dưng cao.

Bạn đang xem: Tại sao nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa tây sơn ngay từ đầu

- Do những hoạt động của nghĩa quân như: xóa nợ mang lại nông dân, bến bãi bỏ nhiều thứ thuế với chủ trương"lấy của người giàu chia cho người nghèo"rất hợp lòng dân.

Kiến thức mở rộng về phong trào Tây Sơn

*

Tóm tắt phong trào Tây Sơn

1. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam


Tây Sơn là vùng đất thuộc phủ Quy Nhơn, dinh Quảng Nam, vốn là miền đất trù phú, cũng là một vào những vùng bị bao gồm quyền họ Nguyễn (còn gọi là chúa Nguyễn) tách lột thuế hà khắc nhất.Trong số 76.000 quan liêu tiền thuế thu được mặt hàng năm của những chúa Nguyễn ở 2 xứ Thuận- Quảng thì riêng biệt xứ Quảng phái mạnh đã chiếm hơn 40.000 quan.

Quan lại cường hào ở Quy Nhơn còn chiếm đoạt trắng trợn những ruộng đất bởi nông dân tự khai khẩn. Bọn chúng biến ruộng công thành ruộng tư, biến người dân cày thành tá điền lệ thuộc để bóc lột tận cùng. Người dân miền núi như người Chàm với số dân tộc không nhiều người không giống còn bị đóng nhiều thứ thuế vô lý hơn như thuế lâm thổ sản. Lòng dân đã sớm oán thù thán, căm thù sự bóc lột tàn tệ của bao gồm quyền chúa Nguyễn.

Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn kéo dài từ 1627 – 1672, nhưng ko phân thắng bại, đất nước tiếp tục tình trạng bị phân chia cắt có tác dụng hai (Đàng Trong và Đàng Ngoài). Vào nửa đầu thế kỷ XVIII, khi Đàng kế bên bước vào cuộc khủng hoảng suy vong, Đàng trong vẫn giữ được tình trạng ổn định tạm thời. Bước sang nửa sau của thế kỷ XVIII, Đàng vào cũng đi theo “vết xe cộ đổ” thông thường số phận với Đàng Ngoài.

Âm mưu với tham vọng của tập đoàn phong kiến họ Nguyễn là phải biến Đàng vào thành một quốc gia riêng, đặt dưới quyền thống trị của họ Nguyễn. Do quyền lợi của dòng họ mình, tập đoàn phong kiến họ Nguyễn ra sức phá hủy tính thống nhất của cộng đồng dân tộc, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân cả nước. Chính quyền họ Nguyễn ở Đàng trong là một tập đoàn quan lại sâu mọt, ăn bám, thối nát, chủ yếu được dựng lên bởi chế độ thiết lập quan chào bán tước. Theo quy định của nhà chúa: “ Năm 1725 cứ nộp 50 quan lại được làm tướng thần, 45 quan lại được làm xã trưởng”. Vị thế mà đương thời mọi người tranh nhau nộp tiền để lĩnh bằng. Đặc biệt dưới thời trị do của Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, thực chất mọi quyền hành đều tập trung vào tay quyền thần Trương Phúc Loan. Cuộc sống của giai cấp thống trị Đàng trong lại đài những xa hoa, đua nhau hưởng lạc bên trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, tạo nên cuộc sống của nhân dân ngày càng cơ cực, dẫn tới phong trào nông dân bùng nổ mạnh mẽ, quyết liệt, liên tục và rộng khắp.

2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Tây Sơn


Vào những năm 70 của thế kỷ XVIII, lòng căm giận của nhân dân Đàng vào chồng chất, đã châm ngòi mang lại sự bùng nổ phong trào đấu tranh chống lại quan quân nhà Nguyễn, vào đó có phong trào của nông dân Tây Sơn.

Lãnh đạo phong trào Tây Sơn là ba bằng hữu Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Tổ tiên của họ thuộc dòng dõi họ Hồ ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), vào khoảng giữa thế kỷ XVII bị quân Nguyễn bắt vào Đàng Trong, rồi đưa lên miền Tây huyện mặc dù Viễn, phủ Quy Ninh (năm 1742 đổi thành Quy Nhơn), khai thác đất hoang lập ra ấp Tây Sơn, nay thuộc nhị thôn An Khê cùng Cửu An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai. Thời gian đó, Tây Sơn là cả một vùng rộng lớn bảo phủ đèo An Khê. Phía tây là Thượng đạo còn vùng chân đèo phía đông là Hạ đạo. Đây là nơi xuất hiện và lớn lên của ba lãnh tụ Tây Sơn. Thuở nhỏ cả ba đồng đội nhà Tây Sơn được học thầy giáo Hiến (ông là nho sỹ tài giỏi những bất bình với quyền thần Trương Phúc Loan, tìm đến đất Tây Sơn mở trường dạy học). Lớn lên, Nguyễn Nhạc đi buôn trầu phải thường qua lại miền thượng, tất cả quan hệ mật thiết với đồng bào dân tộc Bana cùng dân tộc Chăm. Gồm điều kiện đi lại nhiều vùng, thấy được sự thối nát của chính quyền họ Nguyễn và thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân dân, nhất là những vùng dân tộc thiểu số ở cao nguyên, Nguyễn Nhạc cùng các em đã liên kết với các hào kiệt thuộc chí hướng phạt động một cuộc khởi nghĩa chống lại chính quyền thống trị.

Căn cứ đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn được xây dựng sâu trong núi rừng Tây Nguyên thuộc làng Yang Nam, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai (Thượng Đạo). Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo cùng được sự hưởng ứng của đông đảo đồng bào miền Thượng, thủ lĩnh Nguyễn Nhạc đã mang đến xây dựng đồn lũy ngay trên đỉnh đèo An Khê.

Năm Tân Mão (1771), ba bằng hữu Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, triệu tập dân chúng phất cờ khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Lợi dụng mâu thuần trong nội bộ chủ yếu quyền họ Nguyễn, Nguyễn Nhạc tinh khôn đưa ra khẩu hiệu: đánh đổ quần thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương”, nhờ đó nghĩa quân Tây Sơn cuốn hút được sự ủng hộ của một bộ phận quan liêu lại vốn bất bình với Trương Phúc Loan. Một số bên giàu, thổ hào như Nguyễn Thông, Huyền Khê đã bỏ tiền của ra giúp nghĩa quân. Nguyễn Nhạc cũng mau lẹ tập hợp được đông đảo nông dân những nơi với khẩu hiệu “ lấy của người giàu phân chia cho người nghèo”.

Đây là cuộc chiến tranh giai cấp quyết liệt nhất vào lịch sử chế độ phong kiến ViệtNam. Ngay lập tức từ đầu, nghĩa quân đã lấy khẩu hiệu “lấy của đơn vị giàu phân tách cho dân nghèo” để hiệu triệu và tập hợp quần chúng bị áp bức.

Từ căn cứ Tây Sơn, nghĩa quân tiến xuống đồng bằng giải phóng các làng xã, những huyện lỵ. Bọn quan lại, cường hào, ác bá bị trừng trị. Của cải của chúng và lương thực vào kho bên nước phong kiến bị tịch thu phân chia cho dân nghèo. Mọi thứ thuế được tuyên bố bãi bỏ, những người bị giam cầm trong đơn vị ngục được giải phóng. Nhân dân những địa phương nô nức thâm nhập khởi nghĩa, trong đó tất cả cả những thương nhân ở những thành thị, nho sĩ tiến bộ, quan lại, thổ hào lớp dưới. Cuộc khởi nghĩa phát triển lập cập với khí thế hết sức mạnh mẽ.

Mùa thu năm 1773, nghĩa quân hạ thành Quy Nhơn rồi tiến ra chiếm Quảng Ngãi, tiến vào giải phóng Phú Yên, Bình Thuận. Sau thời điểm điều đình tạm hoà hoãn với quân Trịnh ở mặt Bắc để tập trung diệt quân Nguyễn ở phía nam, liên tục những năm 1776, 1777, 1778, 1782, 1785, là năm lần quân Tây Sơn tiến công vào Gia Định. Cả năm lần quân Nguyễn đều thất bại, lực lượng bị tan rã phải chạy trốn ra các hải đảo, sống lưu vong mặt đất Xiêm. Chủ yếu quyền họ Nguyễn cat cứ bên trên 200 năm bị đánh đổ. Phong trào Tây Sơn đã giải phóng hầu hết đất Đàng Trong.

Sau lúc đánh rã 5 vạn quân Xiêm can thiệp xâm lược, từ tháng 6/1786, quân Tây Sơn chuyển hoạt động ra hướng Bắc. Trong khoảng 10 ngày, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã đánh chảy 3 vạn quân Trịnh (mới vượt sông Gianh vào chiếm Phú Xuân của họ Nguyễn), giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong. Thừa thắng, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc.

3. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơn là sự quật khởi của những tầng lớp nhân dân bị áp bức đứng lên lật đổ những thế lực phong kiến thống trị suy tàn, phản dân, hại dân, đảm nhiệm sứ mệnh của dân tộc khôi phục quốc gia thống nhất, đánh bại các đạo quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập của đất nước.

Phong trào nông dân Tây Sơn đã xóa bỏ nền thống trị của chúa Nguyễn ở Đàng trong, chúa Trịnh ở Đàng xung quanh chấm dứt tình trạng mèo cứ phong kiến mở đường cho quy trình thống nhất đất nước sau nhiều thời kỳ bị chia cắt, điều này đưa phong trào nông dân Tây sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân giống như bao cuộc khởi nghĩa nông dân khác trở thành một cuộc chiến tranh dân cày lan rộng bên trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ đàng trong và đàng ngoài. Nếu xét về quy mô, lực lượng gia nhập trong lịch sử dân tộc chưa bao gồm một cuộc khởi nghĩa nông dân nào bao gồm quy mô lớn cùng lượng người thâm nhập đông như Tây Sơn.

Bằng hào kiệt quân sự của mình thì Nguyễn Huệ và đồng đội Tây Sơn đã đưa cuộc khởi nghĩa dân cày đi từ thắng lợi này đến thắng lợi không giống trong khoảng một thời gian rất ngắn. Những thắng lợi đó đã khẳng định sức mạnh của giai cấp nông dân với cuộc chiến tranh nông dân của nước ta ở thế kỷ XVIII.

Trong một khoảng thời gian ngắn, bằng hữu Tây Sơn với cả dân tộc đã lập đề xuất 2 chiến thắng hiển hách: chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút chôn vùi 5 vạn quân Xiêm, 2-3 vạn quân Nguyễn Ánh; chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa trong ngày xuân Kỷ Dậu đã chôn vùi 29 vạn quân Thanh thuộc bè lũ Lê Chiêu Thống. Cả nhị chiến thắng này có vị trí cùng ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với lịch sử dân tộc, quét sạch ngoại xâm, nội phản, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của dân tộc, đưa nghệ thuật quân sự Việt phái mạnh đạt tới đỉnh cao.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Sự Khác Nhau Ở Mỗi Thành Phần Của Khí Hít Vào Và Thở Ra ?

Cuộc khởi nghĩa nông dân Tây Sơnlà sự quật khởi của những tầng lớp nhân dân bị áp bức đứng lên lật đổ những thế lực phong kiến thống trị suy tàn, phản dân, hại dân, đảm nhiệm sứ mệnh của dân tộc khôi phục quốc gia thống nhất, đánh bại những đạo quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập của đất nước.