English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vgirbakalim.net.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) tại nơi on the scene/spot; on the premises; there & then; then và there May mà bao gồm một xe công an đậu sẵn tại vị trí Fortunately, there was a police oto on the spot bài xích tập cần làm tại khu vực (ngay tại lớp, chứ không mang đến nhà ) Exercises must be done on the premises Đêm qua, nhì tên khủng cha đột nhập vào sứ tiệm này và đã trở nên bắt tại vị trí Last night, the two terrorists broke into this embassy & were caught on the spot local do cán cỗ tại vị trí chưa quen cần sử dụng máy tính, cửa hàng chúng tôi phải mời chuyên gia từ tp sài thành xuống As the local personnel were unfamiliar with computers, we had to invite experts from Saigon gây tê tại vị trí để trám một cái răng khổng lồ give a local anaesthetic for the stopping of a tooth live Buổi trần thuật tại địa điểm lễ kỷ niệm thành phố sài thành ba trăm năm Live coverage of Saigon"s tercentenary celebrations Sự duy trì tại vị trí (thợ đến tận nhà người sử dụng để sửa máy) On-site maintenance Đứng yên tại vị trí To stand rooted to the spot Sự bãi công tại nơi Stay-in strike
*
on the spot, right away

*