trang web Luyện thi online miễn phí,hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn phí tổn https://girbakalim.net/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước violet

sự tương bội nghịch về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của những nhóm nước trắc nghiệm, Địa 11 bài 2, Sự tương phản về trình độ trở nên tân tiến kinh tế của nhóm nước cách tân và phát triển và sẽ phát triển như thế nào, nguyên nhân của sự tương bội nghịch về chuyên môn phát triển tài chính - xóm hội của những nhóm nước ,Bài 1 Địa lí 11, Sự tương bội nghịch về chuyên môn phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước violet, cầu 1 trang 9 SGK Địa lí 11, Những non sông nào tiếp sau đây thuộc team nước tài chính phát triển
*
địa lý 11


Xem thêm: 4953 Nghĩa Là Gì ? Tính Phong Ý Nghĩa Và Cách Chọn Sim Đuôi 4953

sự tương phản về trình độ chuyên môn phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội của những nhóm nước trắc nghiệm, Địa 11 bài 2, Sự tương bội nghịch về trình độ cải tiến và phát triển kinh tế của nhóm nước cách tân và phát triển và sẽ phát triển như vậy nào, nguyên nhân của sự tương bội phản về chuyên môn phát triển kinh tế - buôn bản hội của những nhóm nước ,Bài 1 Địa lí 11, Sự tương làm phản về chuyên môn phát triển kinh tế - làng mạc hội của các nhóm nước violet, mong 1 trang 9 SGK Địa lí 11, Những nước nhà nào tiếp sau đây thuộc đội nước kinh tế phát triển

I. Sự phân chia thành các nhóm nước.

- trái đất gồm 2 team nước :+ team nước trở nên tân tiến (có GDP/người lớn, FDI nhiều, HDI cao).+ team nước đang cải tiến và phát triển (ngược lại)- đội nước đang cải cách và phát triển có sự phân hoá: NIC, trung bình, đủng đỉnh phát triển.- Phân bố:+ các nước phân phát triển: phân bố hầu hết ở phía bắc các châu lục.+ các nước đã phát triển: phân bố hầu hết ở phía nam những châu lục.

II. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của những nhóm nước

Tiêu chíNhóm PTNhóm vẫn PT
GDP(2004)Lớn(79,3%)Nhỏ(20,7%)
GDP/ngườiCaoThấp
Tỉ trọng GDP(2004)Khu vực I thấp(2%)Khu vực III cao(71%)Khu vực Icòn cao(25%)Khu vực III thấp(43%)
Tuổi thọCaoThấp
HDICaoThấp
Trình độ cách tân và phát triển kinh tế-xã hộiCaoLạc hậu

ĐÁNH GIÁ, CỦNG CỐ:

A. Trắc nghiệm:Hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng:1. Các đất nước trên quả đât đươc chia thành 2 team nước: cải cách và phát triển và sẽ phát triển, dựa vào:a. Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên.b. Sự khác biệt về tổng thể dân của từng nước.c. Sự không giống nhau về trình độ KT-XH.d. Sự khác nhau về tổng thu nhập bình quân đầu người.2. Tiêu chí nào ở trong về các nước đang phat triển:a. Tổng thành phầm trong nước( GDP )lớn, đầu tư chi tiêu ra nước ngoài nhiều với GDP bình quân đầu bạn cao.b. Có nền kinh tế còn chậm rãi phát triển, nợ quốc tế lớn, GDP trung bình đầu bạn thấp.c. Di chuyển mạnh cơ cấu kinh tế tài chính theo hướng cơng nghiệp hoá và chú ý xuất khẩu.d. Câu a cùng c đúng.3. NIC là tên gọi các nước cùng lanh thổ:a. Chậm trễ phát triển.b. đã thực hiện chuyển dịch khỏe mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá và chú ý xuất khẩu.c. Tất cả vốn đầu tư chi tiêu ra nước ngoài nhiều.d. Xuất khảu những dầu khí.4. Nhân tố tác động mạnh khỏe đến nền kinh tế thế giới, gửi nền kinh tế thế giới sang giai đoạn trở nên tân tiến nền tài chính tri thức là:a. Cuộc bí quyết mạng khoa học kỹ thuật.b. Cuộc cahs mạng khoa học.c. Cuộc cách mạng technology hiện đại.d. Cuộc cahs mạng khoa học và technology hiện đại.B. Tự luận:1. Trình bày những điểm tương bội nghịch về trình độ cải cách và phát triển KT-XH của group nước trở nên tân tiến và đội nước sẽ phát triển.2. Nêu dặc trưng và tác động của cuộc cách mạng kỹ thuật và công nghệ đến nền kinh tế tài chính thế giới.