Sóng cơ là gì ? Sóng dọc, sóng ngang, phương trình sóng hay, đưa ra tiết

1. Định nghĩa: Sóng cơ học là việc lan truyền dao động cơ học tập (năng lượng, tinh thần dao động) trong môi trường vật chất đàn hồi theo thời gian.

Bạn đang xem: Sóng dọc là gì

Nhận xét:

Quảng cáo


* Sóng cơ học là sự việc Viral xê dịch, Viral mối cung cấp năng lượng, Viral pha xấp xỉ ( trạng thái xấp xỉ ) chứ chưa phải quy trình lan truyển vật chất ( mọi thành phần sóng ) . ví dụ như : cùng bề mặt nước cánh bèo mặt nước hay loại phao chỉ xấp xỉ tại địa điểm khi sóng truyền qua . * Sóng cơ chỉ Viral được trong thiên nhiên và môi trường vật chất đàn hồi, ko Viral được vào chân không. Đây là độc đáo cơ bạn dạng giữa sóng cơ với sóng điện từ ( sóng điện từ Viral tốt nhất trong chân ko ) . Lấy ví dụ : Ngoài khoảng trống ngoài hành tinh những phi hành gia buộc phải liên lạc với nhau bởi bộ đàm hoặc kí hiệu . * vận tốc và mức độ Viral của sóng cơ phụ thuộc vào không ít vào tính lũ hồi của môi trường thiên nhiên tự nhiên, vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh có tính bọn hồi càng tốt tốc độ sóng cơ càng bự và năng lượng Viral càng xa, vậy cho nên vận tốc với mức độ Viral sóng cơ sút theo thiết bị tự môi trường thiên nhiên tự nhiên : Rắn > lỏng > khí. Các vật bốn như bông, xốp, nhung … bao gồm tính bầy hồi nhỏ dại nên năng lượng Viral sóng cơ cực kỳ kém thế nên những vật tứ này thường được dùng làm cách âm, cách rung ( phòng rung ) … lấy ví dụ như : Áp tai xuống đường ray ta hoàn toàn hoàn toàn có thể nghe thấy giờ tàu hỏa từ xa mà ngay khi đó ta không hề nghe thấy trong không khí . * Sóng cơ 2 là quy trình Viral theo thời hạn chứ chưa phải hiện tượng kỳ quái tức thời, trong môi trường xung quanh tự nhiên vật hóa học đồng tính với đẳng hướng đầy đủ thành phần sát nguồn sóng sẽ cảm nhận sóng sớm hơn phần đa thành phần sống xa nguồn .

2. Phân các loại sóng: phụ thuộc phương xê dịch của các phần tử và phương viral của sóng bạn ta phân sóng thành hai các loại là sóng dọc cùng sóng ngang.

a) Sóng dọc: Là sóng có phương xấp xỉ của các bộ phận trùng cùng với phương truyền sóng. Sóng dọc có tác dụng lan truyền vào cả 3 tâm lý của môi trường thiên nhiên vật hóa học là Rắn, lỏng, khí.

Nguyên nhân : Trong môi trường tự nhiên lực lũ hồi open khi tất cả biến dạng nén, giãn . lấy một ví dụ : Sóng âm khi truyền trong không khí tuyệt trong hóa học lỏng là sóng dọc .

*

b) Sóng ngang: Là sóng gồm phương giao động của các bộ phận vuông góc cùng với phương truyền sóng. Sóng ngang chỉ rất có thể lan truyền trong chất rắn và bề mặt chất lỏng, sóng ngang không viral được trong hóa học lỏng và hóa học khí.

*

Quảng cáo

Nguyên nhân : Trong môi trường thiên nhiên tự nhiên lực đàn hồi open khi bao gồm biến dạng lệch .

Ví dụ: Sóng truyền cùng bề mặt nước là sóng ngang.

Lưu ý:

– Sóng có tốc độ lớn tốt nhất trong hóa học rắn và nhỏ tuổi nhất trong chất khí . – những đặc thù đặc trưng của sóng : làm phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao bôi .

II. Những đại lượng đặc thù của sóng:

1. Vận tốc truyền sóng (v): Vận tốc truyền sóng là: v = ΔS/Δt (ΔS là quãng con đường sóng truyền trong thời gian Δt).

( chú ý : vận tốc sóng là vận tốc Viral của sóng trong vòng trống chứ chưa hẳn là tốc độ xấp xỉ của gần như thành phần ) .

2. Chu kì sóng: T = 2π/ω = 1/f (N là mốc giới hạn nhô lên của một điểm xuất xắc số đỉnh sóng đi qua một vị trí hoặc mốc giới hạn sóng dập vào bờ trong thời gian t(s)).

3. Tần số sóng f: toàn bộ các phân tử vật hóa học trong toàn bộ các môi trường xung quanh mà sóng truyền qua các dao độngcùng một tần số v chu kì, bởi tần số và chu kì của nguồn sóng, gọi là tần số (chu kì) sóng: f = 1/T = ω/2π (Hz)

4. Cách sóng: bước sóng là quãng mặt đường sóng truyền vào một chu kì. Hoặc là khoảng cách ngắn tốt nhất giữa nhì điểm xê dịch cùng pha trên phương truyền sóng: λ = v.T = v/f (m)

*
chăm chú : bất cứ sóng như thế nào ( với mối cung cấp sóng đứng yên so với thiết bị thu ) khi truyền từ vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh này sang thiên nhiên và môi trường xung quanh khác thì cách sóng, mối cung cấp năng lượng, tốc độ, biên độ, phương truyền hoàn toàn có thể thay đổi nhưng tần số và chu kì thì không đổi và luôn luôn bằng tần số f, chu kì T xấp xỉ của mối cung cấp sóng : f = v1 / λ1 = v2 / λ2 => v1 / v2 = λ1 / λ2 cách sóng vào 1 môi trường tự nhiên tỉ lệ thành phần với tốc độ sóng trong vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên đó .

5. Biên độ sóng: Biên độ sóng tại từng điểm là biên độ xê dịch của thành phần sóng tại đặc điểm này nói bình thường trong thực tiễn biên độ sóng bớt dần khi sóng truyền xa nguồn.

Nhận xét: Trong môi trường truyền sóng lý tưởng, ta bao gồm bảng dìm xét sau:

*
*

III. Phương trình sóng


1. Phương trình sóng trên một điểm.

* Xét một sóng hình sin đã Viral trong một vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên theo trục Ox, sóng này vạc ra từ nơi bắt đầu tọa độ O cùng với phương trình xấp xỉ là : uo = Aocos ( ωt + φ ) .

*
Điểm M bí quyết O một khoảng tầm chừng x. Sóng từ bỏ O truyền cho M mất khoảng chừng chừng thời hạn ∆ t = x / v . Phương trình giao động của M là :
*
Nếu bỏ dở mất đuối nguồn năng lượng trong quy trình truyền sóng thì biên độ sóng trên O cùng M cân nhau : Ao = AM = A thì :
*

Quảng cáo

Chú ý : Phương trình sóng truyền theo hướng âm trục Ox đến điểm N tất cả tọa độ x là :

*

2.Tổng quát.

Tại điểm O : uo = Acos ( ωt + j ) ( tại đây O là cội tọa độ nhưng chưa hẳn là mối cung cấp sóng )

*
* tại điểm M cách O một quãng x trên phương truyền sóng . + nếu như sóng truyền theo hướng dương của trục Ox thì :
*
+ Sóng truyền theo chiều âm của trục Ox thì :
*
+ trên một điểm M xác lập trong thiên nhiên và môi trường sóng : x = const ; uM là hàm ổn định theo t với chu kỳ luân hồi T . + trên một thời gian xác lập t = const ; uM là hàm trở thành thiên cân bằng theo khoảng trống x với chu kỳ luân hồi λ .

Chú ý:

+ Tập hợp đầy đủ điểm cùng khoảng cách đến nguồn sóng đều giao động cùng pha ! + ví như tại thời hạn t 3. Độ lệch sóng 2 điểm M1, mét vuông do thuộc 1 nguồn truyền đến:

Phương trình giao động tại nguồn là : u = a.cos ( ωt + Φ ) .

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Chí Phèo Của Nam Cao

– Phương trình xê dịch của nguồn truyền mang lại M1 : u1M = a.cos ( ωt + Φ – 2 πd1 / λ ) với t ≥ d1 / v – Phương trình xê dịch của nguồn truyền đến m2 : u2M = a.cos ( ωt + Φ – 2 πd2 / λ ) với t ≥ d2 / v – Độ lệch sóng giữa M1 và m2 là : ΔΦ = 2 π / λ. ( d2 – d1 ) – Để hai xấp xỉ cùng trộn thì ΔΦ = 2 kπ => ( d2 – d1 ) = 2 kπ => ( d2 – d1 ) = k. λ – Để hai giao động ngược thì ΔΦ = ( 2 k + 1 ) π =>. ( d2 – d1 ) = ( 2 k + 1 ) π => ( d2 – d1 ) = ( k + 0,5 ) λ Vậy khoảng cách giữa nhì điểm trên phương truyền sóng lệch sóng nhau góc ΔΦ ( rad ) là : L = ΔΦ / 2 π. λ

=> Trong hiện tượng kỳ lạ truyền sóng, khoảng cách ngắn tốt nhất trên phương truyền sóng thân hai điểm xê dịch thuộc phaa là một trong λ, xấp xỉ ngược pha là λ / 2, giao động vuông pha là λ / 4 và xấp xỉ lệch sóng nhau π / 4 là λ / 8 . Xem xét :+ Đơn vị của x, x1, x2, d, l với v phải tương xứng với nhau . + Trong hiện tượng kỳ kỳ lạ truyền sóng trên gai dây thép, dây được kích thích xấp xỉ bởi nam châm hút hút điện với tần số dòng điện là f thì tần số xê dịch của dây là 2 f → fsóng = 2 f .


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn giá tiền ôn thi THPT quốc gia tại khoahoc.vietjack.com

song-co-va-song-am.jsp