Bạn sẽ nói "I have some money" tốt "I have any money"? Dùng "some" và "any" thế nào cho đúng?

Cả "some" cùng "any" đa số được dùng để chỉ con số không xác minh rõ hoặc bạn không biết chắc có bao nhiêu.

Bạn đang xem: Some và any dùng khi nào

"Some" và "any" có chức năng giống nhau trong câu, nhưng được dùng theo bí quyết khác nhau.

*

I drank some orange juice this morning.

Some

"Some" (với nghĩa: một số, một vài) được dùng với cả danh tự đếm được với không đếm được. Ví dụ:

• Danh tự đếm được: Some children enjoy sports. (Một số trẻ con thích nghịch thể thao).• ko đếm được: I drank some orange juice this morning. (Tôi đang uống một số lượng nước cam sáng nay).

Chúng ta sử dụng "some" vào câu khẳng định.

• There are some cups in the kitchen. (Có một vài chiếc chén ở trong bếp).• I need some milk in my coffee.(Tôi buộc phải một không nhiều sữa mang đến cafe).

Chúng ta cũng dùng "some" vào lời mời. Ví dụ:

• Would you lượt thích some soda? (Anh muốn một ít soda không?)• Do you want some water? (Anh ước ao uống nước không?)

Chúng ta cũng sử dụng "some" trong lời đề nghị. Ví dụ:

• May I have some salt, please? (Cho tôi một ít muối được không?)• Can I have some apples? (Cho tôi một ít táo bị cắn dở được không?)

*

She didn"t give me any money.

Any

"Any" được dùng với danh tự đếm được và không đếm được. Ví dụ:

• Đếm được: I don"t have any books. (Mình không tồn tại quyển sách làm sao cả).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tìm Gtln Và Gtnn Của Hàm Số Và Cách Giải, Tìm Giá Trị Lớn Nhất

• không đếm được: She didn"t give me any money. (Cô ấy chẳng gửi đồng nào mang lại tôi cả.)

Trong các ví dụ trên, họ dễ dàng nhận ra "any" được dùng trong những câu bao phủ định.

Chúng ta cùng sử dụng "any" khi mong muốn hỏi thứ gì đấy có còn tốt không. Ví dụ: 

Do you have any coffee? (Anh còn chút coffe nào không?)Do you have any architecture magazines? (Anh tất cả cuốn tạp chí nào về bản vẽ xây dựng không?)

Để được cung ứng thêm kỹ năng và bài học kinh nghiệm thực hành bí quyết dùng "some" cùng "any," hãy đăng ký một khoá học tiếng Anh tại girbakalim.net. Các giáo viên giờ đồng hồ Anh trên girbakalim.net đã chuẩn bị giúp bạn nâng cấp vốn giờ Anh của mình!