- vày nguyên tử S ngơi nghỉ trạng thái kích thích gồm 6 e đơn độc → phần lớn e đơn côi này của nguyên tử S sẽ kết hợp với 6 e độc than của 2 nguyên tử O → sản xuất 6 liên kết cộng hóa trị có cực.

Bạn đang xem: So3 tác dụng với nước

=> phương pháp cấu tạo:

*

- trong SO3: S bao gồm số oxi hóa cực to là +6.

2. Tính chất vật lí

Điều kiện thường, SO3 là chất lỏng, ko màu.

Nhiệt độ nóng chảy: 17oC; nhiệt độ sôi: 45oC.

Tan vô hạn trong nước và trong axit H2SO4.

3. đặc điểm hóa học

- là 1 trong oxit axit.

a. Tác dụng với nước → hỗn hợp axit

 SO3 + H2O → H2SO4

Chú ý: H2SO4 là 1 axit bạo gan và tất cả tính oxi hóa mạnh.

b. Tác dụng với dung dịch bazơ (có thể chế tác thành 2 loại muối sunfat với hiđrosunfat)

SO3 + KOH → KHSO4

SO3 + 2KOH → K­2SO4 + H2O

SO3 + NaOH → có thể tạo 2 muối: muối hạt axit hiđrosunfat (chứa ion HSO4-); muối trung hòa sunfat (chứa ion SO42-) tùy tỉ lệ.

c. Chức năng với oxit bazơ → muối:

SO3 + BaO → BaSO4

4. Ứng dụng cùng sản xuất

- lưu hoàng trioxit ít có vận dụng trong thực tế, nhưng lại là thành phầm trung gian để cấp dưỡng axit sunfuaric, có tầm quan liêu trọng số 1 trong công nghiệp.

5. Điều chế SO3

Trong công nghiệp:

*

Phương pháp: lão hóa SO2 ở ánh sáng cao.

Phương trình hóa học: 2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 (điều kiện: 450 – 500oC; xúc tác: V2O5).

6. Bài xích tập vận dụng

Câu 1. Sơ đồ pha trộn H2SO4 trong công nghiệp là:

A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

B. S → SO2 → SO3→ H2SO4

C. FeS2→ S → SO2 → SO3→ H2SO4

D. S → H2S →SO2 → SO3 → H2SO4

Đáp án đúng: A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4

Phương trình hóa học

4FeS2 + 11O2→ 2Fe2O3 + 8SO2

2SO2 + O2 (k) → 2SO3 (k)

SO3 + H2O → H2SO4

Câu 2. Hòa tan hết m gam SO3 vào nước nhận được 196 gam hỗn hợp axit sunfuric gồm nồng độ 15%. Trọng lượng m gam SO3 là

A. 20g

B. 15g

C. 25g

D. 10g

Đáp án đúng: A. 20g

nH2SO4= mH2SO4/MH2SO4= (196.12,5/100)/98 = 0,25 (mol)

⇒ nSO3= nH2SO4 = 0,25 (mol)

⇒ mSO3 = 0,25.80 = đôi mươi g

Câu 3. Khi xáo trộn dung dịch X đựng 1 mol H2SO4 vào hỗn hợp Y cất 1 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z có tác dụng quì tím đưa sang:

A. Color đỏ

B. Màu xanh

C. Không màu

D. Màu sắc tím

Đáp án đúng: A. Color đỏ

Câu 4. Dãy những chất nào dưới đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án đúng: C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

Câu 5. Khí sunfurơ được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. Muối hạt natri sunfit cùng axit cacbonic

B. Muối bột natri sunfit và dung dịch axit clohiđric

C. Muối natri sunfat và dung dịch axit clohiđric

D. Muối bột natri sunfat cùng muối đồng (II) clorua

Đáp án đúng: B. Muối bột natri sunfit cùng dung dịch axit clohiđric

Câu 6. Dãy oxit tác dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO.

B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O .

C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5.

Đáp án đúng: C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O.

Câu 7.

Xem thêm: Cách Gieo Hạt Đu Đủ Lùn Thái Lan Quả, Hướng Dẫn Trồng Đu Đủ Trong Chậu

 Dãy các chất tác dụng đuợc cùng với nước tạo thành dung dịch bazơ là:

A. MgO, K2O, CuO, Na2O

B. CaO, Fe2O3, K2O, BaO

C. CaO, K2O, BaO, Na2O

D. Li2O, K2O, CuO, Na2O

Đáp án đúng: C. CaO, K2O, BaO, Na2O

Câu 8: Trong những oxit sau oxit nào không có tính khử: 

A. Teo

B. SO2

C. FeO

D. SO3 

Đáp án đúng: D. SO3 

Trong SO3, thành phần S tất cả số oxi hóa là +6 là số oxi hóa tối đa của S, ko thể tăng lên được đề xuất SO3 không có tính khử.