So2 + naoh

Cách giải bài tập SO2, H2S, SO3 phản ứng với dung dịch kiềm hay, cụ thể

A. Cách thức & Ví dụ

Lý thuyết và phương thức giải

Bài toán 1: SO2 + NaOH hoặc KOH

SO2 + NaOH → NaHSO3 (1)

Liên quan: so2 + naoh

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O (2)

Lập tỉ lệ T = nNaOH / nSO2

T ≤ 1 → chỉ xẩy ra phản ứng (1) tức sinh sản muối NaHSO3 (muối axit)

1 lấy một ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Hấp thụ 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH aM. Tính a biết sau bội nghịch ứng chỉ thu được muối trung hòa.

Bạn đang xem: So2 naoh ra 2 muối

Hướng dẫn:

Vì đề cho chỉ sinh sản muối trung hòa nên chỉ có thể xảy ra phản bội ứng

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

0,15 → 0,3

nSO2 = 0,15 mol , VNaOH = 200 ml = 0,2 lít

→ a = CMNaOH = 0,15/0,2 = 0,75M

Ví dụ 2: Hấp thụ trọn vẹn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính cân nặng muối tạo ra thành sau phản bội ứng.

Hướng dẫn:

*

→ mNaHSO3 = 0,15. 104 = 15,6g

mNa2SO3 = 0,05 . 126 = 6,3g

Nhận xét : rất có thể nhẩm nhanh trắc nghiệm: số mol 2 muối bột = số mol SO2

nNa2SO3 = nNaOH nSO2 = 0,25 0,2 = 0,05 mol

nNaHSO3 = nSO2 nNa2SO3 = 0,2 0,05 = 0,15 mol

Ví dụ 3: Hấp thụ 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Tính khối lượng muối thu được

Hướng dẫn:

*

Cách 2: Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3↓ + H2O

x mol → x mol → x mol

BaSO3 + SO2dư + H2O → Ba(HSO3)2

x mol → x mol

tạo kết tủa, khi dư SO2, kết tủa bị hòa tan, nhằm hòa tan không còn kết tủa nSO2 tối thiểu = 2x= 2nBa(OH)2

Nếu lượng SO2 không được để hài hòa hết kết tủa, thì kết tủa chỉ bị tan một trong những phần tức mãi mãi 2 muối bột BaSO3 với Ba(HSO3)2

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3↓ + H2O

0,2 → 0,2 0,2

BaSO3 + SO2dư + H2O → Ba(HSO3)2

0,1 ← (0,3-0,2) → 0,1

nBaSO3 còn sót lại = 0,2 0,1 = 0,1 mol

Cách 3: Nhẩm trắc nghiệm: nhằm hòa tan không còn kết tủa nSO2 = 2nBa(OH)2 , nếu như lượng kết tủa chỉ bị tan một phần

nSO2 = 2nBa(OH)2 nkết tủa (vì tỉ lệ số mol tổ hợp kết tủa là 1:1)

→ nBaSO3 còn sót lại = 2nBa(OH)2 nSO2 = 2.0,2 0,3 = 0,1 mol

Số mol 2 muối = số mol Ba(OH)2 → nBa(HSO3)2 = nBa(OH)2 nBaSO3 còn lại = 0,2 0,1 = 0,1 mol

→ mBaSO3 = 0,1 . 217 = 12,7g

mBa(HSO3)2 = 0,1.299 = 29,9g

Ví dụ 4: Dẫn khí SO2 qua 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 aM nhận được 21,7 g kết tủa, thêm tiếp hỗn hợp NaOH đến dư vào lại thu thêm 10,85 gam kết tủa nữa. Tính a

Hướng dẫn:

Thêm NaOH lại thu thêm kết tủa, chứng tỏ trong dung dịch tồn tại muối hạt Ba(HSO3)2, mà vẫn đang còn kết tủa

→ lâu dài 2 muối

n↓(1) = 21,7/217 = 0,1 mol

n↓(2) = 10,85/217 = 0,05 mol

Ba(OH)2 + SO2 → BaSO3 ↓+ H2O

0,1 0,1

Ba(OH)2 + 2SO2 → Ba(HSO3)2

0,05 ← 0,05

Ba(HSO3)2 + 2NaOH → BaSO3 ↓ + Na2SO3 + 2H2O

0,05 ← 0,05

nBa(OH)2 = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol → a = = 0,75M

Cách 2: ∑n↓ = 0,1 + 0,05 = 0,15 mol

Ba(OH)2 → BaSO3

0,15 ← 0,15

→ a = 0,15/0,2 = 0,75M

B. Bài bác tập trắc nghiệm

Câu 1. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết phương trình hóa học của những phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính trọng lượng muối chế tạo ra thành sau phản ứng.

Câu 2. Dẫn V lít (đktc) khí SO2 vào 200 ml hỗn hợp KOH 1M nhận được 12 gam muối hạt KHSO3. Vậy V có giá trị là:

A. 2,24 lit B. 3,36 lít C. 4,48 lit D. 5,6 lit

Câu 3. Dẫn 2,24 lít khí SO2 (đkc) vào 200 ml dung dịch KOH 1,5M vậy lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn thì thu được:

A. K2SO3 0,1M và KOH dư 0,4M B. KHSO3 0,1M

C. K2SO3 0,5M với KOH dư 0,5M D. KHSO3 0,1M với K2SO3 0,5M

Câu 4. Thể tích hỗn hợp KOH 2M về tối thiểu nhằm hấp thụ hết 0,3 mol SO2 là:

A. 150ml B. 250ml C. 300ml D. 450ml

Câu 5.

Xem thêm: Top 7 Đề Thi Toán Lớp 6 Cuối Học Kì 2 2021 (Có Đáp Án), Đề Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2021 Số 1

Sục 6,72 lít SO2 nghỉ ngơi đktc vào dung dịch brom rồi mang đến dung dịch thu được chức năng với BaCl2 dư, kết tủa thu được có khối lượng (g) là:

A. 23,3 B. 34,95 C. 46,6 D. 69,9

Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 1,344 lít CO2 (đktc) vào 13,95 ml hỗn hợp KOH 28% (d = 1,147 g/ml). Vậy muối thu được và nồng độ % khớp ứng là:

A. K2SO3 10% C. K2SO3 15,93% cùng KHSO3 24,91%

B. KHSO3 15% D. KHSO3 24,19% và K2SO3 15,93%

Câu 7. Dẫn a mol SO2 vào dung dịch cất 1,5a mol KOH. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A Chỉ thu được muối hạt axit

B. Chỉ thu được muối trung hòa

C. Thu được cả 2 muối

D. Chiếm được muối th-nc và KOH dư.

Câu 8. Hấp thụ V lít SO2 (đktc) vào 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M chiếm được 21,7g kết tủa. Tính V

A. 2,24l B. 1,12 l C. 11,2 l D. A và C

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương thức điều chế Oxi, lưu huỳnh

Dạng 2: Nhận biết oxi, ozon, lưu huỳnh, SO2, SO3, H2S

Dạng 3: Hoàn thành bội nghịch ứng hóa học Oxi, giữ huỳnh

Dạng 4: Các dạng bài bác tập về Oxi Ozon

Dạng 6: Các dạng bài xích tập về H2S với muối sunfua

Dạng 7: Các dạng bài tập về Axit Sunfuric H2SO4

Dạng 8: Hiệu suất phản bội ứng tổng hòa hợp SO3, O3

Tổng hợp: Bài tập về hợp chất của lưu huỳnh

Tổng hợp: Bài tập về SO2, H2S, SO3 hoặc H2SO4 phản ứng với dung dịch kiềm

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 trên girbakalim.net

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án bỏ ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ dùng lý 10 bao gồm đáp án