Bạn chưa làm bài xích này

Bài tập với những dạng bài ở tầm mức cơ bản để các bạn làm quen và hiểu được ngôn từ này.

Bạn đang xem: So sánh hai phân số lớp 5

Thưởng buổi tối đa : 3 hạt dẻ

Bài triệu tập bình

Chưa làm bài

Bạn chưa làm bài này

Bài tập với khoảng độ cực nhọc vừa phải giúp đỡ bạn thuần thục rộng về nội dung này.

Thưởng tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập nâng cấp

Chưa có tác dụng bài

Bạn không làm bài bác này

Dạng bài tập nâng cấp với độ cạnh tranh cao nhất, giúp cho bạn hiểu sâu hơn và tư duy không ngừng mở rộng hơn.

Thưởng tối đa : 7 phân tử dẻ


Lý thuyết Ôn tập so sánh hai phân số


1. đối chiếu phân số cùng mẫu số

Trong nhì phân số cùng chủng loại số: Phân số nào tất cả tử số bé nhiều hơn thì bé xíu hơn. Ví dụ: $frac25$ $frac35$

Phân số nào có tử số lớn hơn vậy thì lớn hơn. Ví dụ: $frac23$> $frac13$

trường hợp tử số bằng nhau thì nhì phân số đó bởi nhau. Ví dụ: $frac25$= $frac25$

2. đối chiếu phân số thuộc tử số

Trong nhị phân số thuộc tử số:+ Phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì béo hơn. Ví dụ: $frac25$> $frac26$

+Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn thì nhỏ nhắn hơn. Ví dụ: $frac58$$frac53$

+Nếu mẫu số đều bằng nhau thì nhì phân số đó bằng nhau. Ví dụ: $frac79$= $frac79$

3. đối chiếu phân số khác mẫu mã số

Cách 1. Quy đồng chủng loại số nhị phân số rồi so sánh các tử số của chúng.

- bước 1: Quy đồng mẫu mã số của nhị phân số (đưa các phân số về cùng chủng loại số)

- cách 2: đối chiếu tử số của nhị phân số cùng mẫu mã số đã quy đồng.

Trong hai phân số gồm cùng mẫu số:

+phân số nào tất cả tử số nhỏ tuổi hơn thì nhỏ hơn. + phân số nào có tử số lớn hơn thế thì lớn hơn.

Ví dụ 1: đối chiếu hai phân số $frac25$ với $frac47$.- cách 1: Quy đồng mẫu mã số nhì phân số trên:Ta thấy 35 phân tách hết cho cả 5 với 7, yêu cầu ta lựa chọn MSC là 3535 : 5 = 7, nhân cả tử số và mẫu mã số của $frac25$ cùng với 7:$frac25 = frac2 imes75 imes7 = frac1435 $35 : 7 = 5, nhân cả tử số và mẫu mã số của $frac47$ cùng với 5:

$frac47 = frac4 imes57 imes5 = frac2035 $

- cách 2: so sánh hai phân số cùng chủng loại số đã quy đồng.Vì 14 $frac1435$$frac2035$ Vậy $frac25$ $frac47$.

Cách 2. Quy tuỳ nhi số nhị phân số rồi so sánh những mẫu số của chúng.

- bước 1: Quy đồng tử số(đưa về cùng tử số)+ mang tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân tử số của phân số thứ hai.

+ đem tử số và mẫu số của phân số đồ vật hai nhân tử số của phân số trang bị nhất.

- cách 2: đối chiếu mẫu số của nhì phân số đã quy đồng Trong nhị phân số tất cả cùng tử số: + phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn + phân số nào gồm mẫu số to hơn thì nhỏ dại hơn

Ví dụ 2: so sánh hai phân số $frac12$ cùng $frac23$.- lấy tử số và mẫu số của phân số $frac12$ nhân tử số của phân số vật dụng hai:$frac12 = frac1 imes22 imes2 = frac24 $- rước tử số và mẫu số của phân số $frac23$nhân tử số của phân số máy nhất:$frac23 = frac2 imes13 imes1 = frac23 $- đối chiếu hai phân số sẽ quy đồng:Vì 4 > 3 buộc phải $frac24$ $frac23$ Vậy: $frac12$ $frac23$

Một số cách đối chiếu khác.

Để so sánh hai phân số quanh đó cách quy đồng mẫu số hoặc tử số, trong một vài trường hợp nắm thể, tùy theo điểm lưu ý của những phân số, ta còn hoàn toàn có thể so sánh bằng một số phương thức đặc biệt khác, có thể tham khảo các cách so sánh sau đây:

Cách 3. Chọn số 1 làm trung gian nhằm so sánh.

- Phân số nào gồm tử số nhỏ hơn chủng loại số thì phân số đó nhỏ hơn 1.vd: $frac35$ - Phân số nào tất cả tử số to hơn mẫu số thì phân số đó to hơn 1.vd: $frac53$ > 1 (vì 5 > 3)- Phân số nào gồm tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1.vd: $frac55$ = 1 (vì tử số = chủng loại số = 5)• khi nào thì sử dụng cách thức dùng số 1 làm trung gian ?Ta sử dụng phương thức dùng tiên phong hàng đầu làm trung gian khi nhận biết một phân số gồm tử số to hơn mẫu số với phân số kia có tử số bé nhiều hơn mẫu số.

Cách 4: lựa chọn một phân số làm cho trung gian nhằm so sánh.

- Phân số trung gian hoàn toàn có thể là sự phối hợp giữa tử số của phân số đầu tiên với chủng loại số của phân số đồ vật hai (hoặc ngược lại).- Sau đó, đối chiếu hai phân số ban sơ với và một phân số trung gian.Xét ví dụ rõ ràng sau đây:Ví dụ : So sánh nhị phân số $frac2734$ và $frac2931$.- Phân số trung gian là: $frac2731$

- Ta thấy: $frac2734$$frac2731$ ; $frac2931$> $frac2731$

Nên: $frac2734$$frac2731$$frac2931$

Vậy: $frac2734$$frac2931$

• bao giờ thì sử dụng phương pháp dùng một phân số có tác dụng trung gian ?Ta sử dụng phương thức dùng một phân số làm cho trung gian để đối chiếu hai phân số trong những trường thích hợp sau:- nhận ra tử số của phân số lắp thêm nhất bé thêm hơn tử số của phân số lắp thêm hai và mẫu mã số của phân số trước tiên lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai.- nhận biết tử số và mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ nhất bé nhiều hơn tử số và mẫu số của phân số vật dụng hai nhưng mà cả nhì phân số đều xê dịch (gần bằng) với một phân số nào đó thì ta chọn phân số đó làm cho trung gian.

Cách 5: so sánh bằng phần bù

Sử dụng cách so sánh bằng phần bù khi:

- nhận biết tất cả những phân số đều có mẫu số to hơn tử số (phân số bé nhiều hơn 1) và hiệu của mẫu mã số cùng với tử số đều cân nhau hoặc bé dại thì ta tìm phần bù cùng với 1.

- lưu giữ ý: Phần bù với 1 của phân số là hiệu giữa 1 với phân số đó.

- Trong nhị phân số , phân số nào gồm phần bù lớn hơn nữa thì phân số đó nhỏ hơn và trái lại phân số nào có phần bù nhỏhơn thì phân số đó bự hơn.

- quá trình tiến hành:

+ bước 1: tìm kiếm phần bù của nhị phân số

+ cách 2: so sánh hai phần bù cùng với nhau

+ cách 3: Kết luận

Ví dụ: so sánh hai phân số $frac997998$ và $frac998999$.

Phần bù của$frac997998$là: 1 -$frac997998$=$frac1998$

Phần bù của$frac998999$là: 1 -$frac998999$=$frac1999$

Ta thấy$frac1998$>$frac1999$ Vậy$frac997998$ $frac998999$.

Cách 6: đối chiếu bằng phần hơn

Sử dụng cách đối chiếu bằng phần hơnkhi:

- phân biệt tất cả các phân số đều phải có tử số lớn hơn mẫu số(phân số lớnhơn 1) cùng hiệu của tửsố cùng với mẫusố đều bằng nhau hoặc nhỏ thì ta tìm phần hơnvới 1.

- lưu ý: Phần hơnvới 1 của phân số là hiệu giữaphân số đó cùng 1.

- Trong nhị phân số , phân số nào bao gồm phần hơnlớn hơn thì phân số đó lớnhơn và trái lại phân số nào có phần hơnnhỏhơn thì phân số kia nhỏhơn.

Xem thêm: Cơ Sở Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì, 3000 Từ Tiếng Anh Thông Dụng

- các bước tiến hành:

+ cách 1: kiếm tìm phần hơncủa nhì phân số

+ bước 2: đối chiếu hai phần hơnvới nhau

+ cách 3: Kết luận

Ví dụ: so sánh hai phân số $frac335333$ và $frac279277$.

Phần hơn của$frac335333$ là:$frac335333$- 1 =$frac2333$

Phần rộng của$frac279277$ là:$frac279277$- 1 =$frac2277$

Ta thấy$frac2333$$frac2277$ Vậy$frac335333$$frac279277$

* Còn không hề ít cách so sánh khác, tùy từng trường phù hợp để họ sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả.