Glucozơ C6H12O6 là hóa học kết tinh ko màu vị ngọt có trong phần lớn các phần tử của cây như rễ lá nhất là quả chín. Glucozo dễ dàng được cơ thể hấp thu cùng tăng năng lượng nên được sử dụng làm thuốc tăng lực.Bạn đang xem: Số sánh cấu trúc của glucozơ cùng fructozơ

Vậy Glucozơ C6H12O6 có đặc điểm hoá học tập và đặc điểm vật lý đặc thù gì? có cấu trúc phân tử ra sao? được pha trộn và vận dụng gì trong đời sống thực tế, chúng ta sẽ mày mò qua bài viết dưới dây.

Bạn đang xem: Số sánh cấu tạo của glucozơ và fructozơ

A. GLUCOZO

I. Tính chất vật lý của Glucozo

- Glucozơ là hóa học kết tinh, không màu, rét chảy ở 146oC (dạng α) với 150oC (dạng β), dễ dàng tan trong nước.

- gồm vị ngọt, tất cả trong hầu như các thành phần của cây như hoa, lá, rễ,... đặc biệt là quả chín.

- trong máu người có một lượng bé dại glucozơ, đa số không đổi (khoảng 0,1%)

II. Cấu trúc phân tử của Glucozo

- Glucozơ bao gồm công thức phân tử là C6H12O6, tồn tại sống dạng mạch hở cùng dạng mạch vòng.

1. Glucozo dạng mạch hở

 - Viết gọn gàng là: CH2OH4CHO


*

Cấu chế tạo phân tử của glucozo mạch hở

2. Glucozo dạng mạch vòng

- nhóm – OH ngơi nghỉ C5 cùng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α cùng β

- Nếu nhóm – OH gắn thêm với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, trái lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –

- team – OH ở trong phần C số 1 được điện thoại tư vấn là OH – hemiaxetal


*

cấu chế tạo ra phân tử của glucozo mạch vòng

III. Tính chất hoá học của Glucozo

- Glucozơ tất cả các đặc thù của anđehit (do có nhóm chức anđehit –CHO) với ancol nhiều chức (do có 5 đội -OH ở đoạn liền kề)

1. Glucozo có đặc thù của ancol nhiều chức (poliancol hay poliol)

a) Glucozo tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Glucozo + Cu(OH)2

- dung dịch glucozơ hòa hợp Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng – glucozơ có màu xanh lá cây lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b) Glucozo làm phản ứng tạo ra este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Glucozo có đặc điểm của anđehit

a) phản nghịch ứng lão hóa glucozơ

• Glucozo + AgNO3

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, nấu nóng (thuốc test Tollens) cho phản ứng tráng bạc

CH2OH4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

CH2OH4COONH4: amoni gluconat

• Glucozo + NaOH + Cu(OH)2

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun cho nóng (thuốc demo Felinh) tạo thành thành Cu(I) dạng Cu2O tất cả kết tủa màu đỏ gạch.

 CH2OH4CHO + NaOH + 2Cu(OH)2 CH2OH4COONa+ Cu2O↓(đỏ gạch) + 3H2O

 CH2OH4COONa: Natri gluconat

• Glucozo làm mất đi màu nước brom (Glucozo + Br2)

 CH2OH4CHO + Br2 + H2O CH2OH4COOH + 2HBr

b) phản bội ứng khử glucozơ bằng Hidro.

• Glucozo + H2

- khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ nấu nóng (xúc tác Ni), thu được một poliancol có tên là sobitol:

CH2OH4CHO + H2 → CH2OH4CH2OH 

3. Bội phản ứng lên men của Glucozo

- Khi bao gồm enzim xúc tác nghỉ ngơi nhiệt độ khoảng 30 - 350C, glucozơ bị lên men mang lại ancol etylic cùng khí cacbonic: 

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2↑


*

IV. Điều chế cùng Ứng dụng của Glucozo

1. Điều chế Glucozo vào công nghiệp

- Thủy phân tinh bột cùng với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim

- Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng của Glucozo

- trong y học: cần sử dụng làm dung dịch tăng lực cho những người bệnh (dễ hấp phụ và hỗ trợ nhiều năng lượng)

- trong công nghiệp: dùng để tráng gương, tráng ruốt phích (thay mang đến anđehit bởi vì anđehit độc)

B. FRUCTOZƠ

- cách làm phân tử C6H12O6.

- Công thức cấu trúc CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - teo - CH2OH.


*

cấu chế tạo ra phân tử fructozo mạch vòng

 - vào dung dịch, frutozơ tồn tại đa phần ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

I. đặc thù vật lí của Fructozo

 - Là hóa học rắn kết tính, dễ tan trong nước.

 - Vị ngọt hơn mặt đường mía.

 - có rất nhiều trong trái cây và đặc biệt quan trọng trong mật ong (40%).

II. đặc thù hóa học của Fructozo

- vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong số ấy có 4 nhóm ngay cạnh và 1 team chức C = O nên bao gồm các tính chất hóa học tập của ancol đa chức cùng xeton.

- kết hợp Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

- công dụng với anhiđrit axit tạo thành este 5 chức.

- tính chất của xeton

 + tác dụng với H2 tạo sobitol.

 + cùng HCN (axit xiahidric)

- Trong môi trường xung quanh kiềm fructozơ chuyển trở thành glucozơ bắt buộc fructozơ bao gồm phản ứng tráng gương, phản nghịch ứng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm.

 

*

Fructozơ không có phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom.

* giữ ý: Không phân minh glucozơ cùng fructozơ bởi phản ứng tráng bạc đãi hay bội nghịch ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường xung quanh kiềm lúc đun nóng. Để minh bạch glucozo cùng với fructozo dùng dung dịch nước brom.

C. Bài bác tập về Glucozo và Fructozo

Bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: Glucozơ với fructozơ:

A. Đều tạo ra dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

B. Đều bao gồm chứa nhóm đến trong phân tử.

C. Là nhị dạng thù hình của và một chất.

D. Đều tồn tại đa phần dạng mạch hở.

* giải mã bài 1 trang 25 SGK Hóa 12: 

- Đáp án: A. Đều tạo nên dung dịch màu xanh da trời lam khi chức năng với Cu(OH)2.

Bài 2 trang 25 SGK Hóa 12: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Dung dịch thử làm sao sau đây rất có thể phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên ?

A. Cu(OH)2.

B. Dung dịch AgNO3/NH3.

C. Mãng cầu kim loại.

D. Nước brom.

* lời giải bài 2 trang 25 SGK Hóa 12:

- Đáp án: A. Cu(OH)2

- Bảng phân biệt như sau:

Thuốc test | Chất nên nhận biết C6H12O6 C3H5(OH)3 HCHO C2H5OH
dd Cu(OH)2 làm việc t0 thường xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện tại dd màu xanh lam Không phản nghịch ứng Không làm phản ứng
dd Cu(OH)2 ở t0 cao xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch xuất hiện thêm dd màu xanh lá cây lam xuất hiện kết tủa đỏ gạch Không bội nghịch ứng

- Phương trìn bội phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH 
 C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ (đỏ gạch) + 6H2O

Bài 3 trang 25 SGK Hóa 12: Cacbohiđrat là gì? có mấy nhiều loại cacbohiđrat quan lại trọng? Nêu có mang từng các loại và rước ví dụ minh họa?

* giải thuật bài 3 trang 25 SGK Hóa 12:

- Cacbohiđrat là mọi hợp hóa học hữu cơ tạp chức và đa phần chúng tất cả công thức chung là Cn(H2O)m

như tinh bột tất cả công thức là: (C6H10O5)n

- có tương đối nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là cha loại sau đây:

+ Monosaccarit là team cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được, như : glucozơ với fructozơ.

+ Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat nhưng khi thủy phân mỗi bộ phận sinh ra nhì phân tử monosaccarit, như : mantozơ.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat tinh vi nhất, khi thủy phân cho cùng mỗi phân tử sinh ra các phân tử monosaccarit, như: tinh bột,...

Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12: Những thể nghiệm nào minh chứng được cấu trúc phân tử của glucozơ?

* Lời giải Bài 4 trang 25 SGK Hóa 12:

- đông đảo thí nghiệm chứng tỏ được cấu tạo phân tử glocozơ gồm nhóm chức -CHO với nhóm -OH:

+ Glucozơ có phản ứng tráng bội bạc và bị oxi hóa bởi nước brom tạo thành thành axit gluconic minh chứng phân tử glucozơ gồm nhóm –CH=O.

+ Glucozơ tính năng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh da trời lam chứng minh phân tử glucozơ có khá nhiều nhóm -OH tại đoạn kề nhau.

+ Glucozơ tạo ra este đựng 5 gốc axit CH3COO minh chứng phân tử gồm 5 team –OH.

+ Khử hoàn toàn glucozơ mang lại hexan, chứng tỏ phân tử glucozơ gồm 6 nguyên tử C tạo nên thành một mạch lâu năm không nhánh.

Bài 5 trang 25 SGK Hóa 12: Trình bày cách nhận biết các hợp hóa học trong hỗn hợp của từng dãy dưới đây bằng phương thức hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic.

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

c) Glucozơ, fomandehit, etanol, axit axetic.

* giải mã bài 5 trang 25 SGK Hóa 12:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

Thuốc test |

Chất bắt buộc nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không thay đổi màu Không thay đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam xuất hiện dd màu xanh da trời lam Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện kết tủa đỏ gạch không kết tủa - -

- Phương trình làm phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

b) Fructozơ, glixerol, etanol.

Xem thêm: Cách Giải Bài Toán Tương Giao, Phương Pháp Giải Các Bài Toán Tương Giao Đồ Thị

Thuốc thử |

Chất nên nhận biết

 Glucozo

 C6H12O6

 Glixeron

 C3H5(OH)3

 Etanol

 C2H5OH

 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện dd xanh lam xuất hiện tại dd màu xanh lam Không tan
dd Cu(OH)2 OH-, t0 xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch ko kết tủa -

- Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu (xanh lam) + 2H2O

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → 2Cu (xanh lam) + 2H2O

 C5H11O5CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH C5H11O5COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

Thuốc demo |

Chất bắt buộc nhận biết

 Glucozo

C6H12O6

 Fomandehit

 HCHO

 Etanol

 C2H5OH

 Axetic

 CH3COOH

 Quỳ tím Không đổi màu Không thay đổi màu Không thay đổi màu màu Hồng
 dd Cu(OH)2 lắc nhẹ xuất hiện nay dd xanh lam Không tan Không tan -
dd Cu(OH)2 OH-, t0  xuất hiện tại kết tủa đỏ gạch Không kết tủa -

- Phương trình làm phản ứng hóa học:

 2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu(xanh lam) + 2H2O

 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓(đỏ gạch) + 6H2O

Bài 6 trang 25 SGK Hóa 12: Để tráng một mẫu gương soi người ta bắt buộc đun rét một dung dịch đựng 36 gam glucozơ với số lượng vừa đủ dung dịch AgNO3/NH3. Tính trọng lượng bạc sinh ra phụ thuộc vào gương soi và khối lượng AgNO3 đã dùng, biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn.