II. đặc điểm hóa học

- vào hợp chất với F hoặc O, Cl gồm số thoái hóa dương (+1, +3, +5, +7);

- trong hợp chất với những nguyên tố khác clo tất cả số lão hóa là -1.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của cl

- Có xu hướng nhận 1e nhằm thành ion Cl¯

- bởi vì vậy, đặc điểm hóa học cơ bạn dạng của clo là tính oxi hóa mạnh

1. Công dụng với kim loại

- Clo bội nghịch ứng với phần nhiều các kim loại bỏ Au cùng Pt→muối halogenua. Những phản ứng thường xẩy ra ở ánh sáng cao. Muối hạt thu được thường ứng với tầm hóa trị cao của kim loại.

*

- tốc độ phản ứng nhanh, tỏa nhiều nhiệt.

- mãng cầu nóng chảy cháy trong khí Cl2với ngọn lửa màu tươi sáng chói tạo thành NaCl:

*

– Cu tác dụng với Cl2

*

– Fe chức năng với Cl2tạo sương màu nâu là FeCl3

*

*

2. Tác dụng với hyđro

*

- Cl2thể hiện tính oxi hóa khi tính năng với H2và kim loại

3. Tác dụng với nước

*

- Cl2vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử

- HClO là axit yếu nhưng gồm tính oxi hóa to gan lớn mật nên nước Cl2có tính tẩy màu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Convicted Là Gì ? Từ Điển Tiếng Anh

III. Tâm trạng thiên nhiên

- Cl2có 2 đồng vị bền:

*
*

- Ở dạng phù hợp chất: hầu hết là NaCl, cacnalit KCl.MgCl2.6H2O, HCl bao gồm trong dịch vị dạ dày fan và cồn vật

IV. Điều chế

1. Điều chế khí Cl2trong phòng thí nghiệm

*

*

*

- Để duy trì HCl cùng hơi nước.

2. Sản xuất Cl2trong công nghiệp

- Điện phân dung dịch NaCl

*

V. Ứng dụng

- cần sử dụng diệt trùng nước sinh hoạt, tẩy trắng sợi, vải, giấy

- Sản xuất các hợp hóa học hữu cơ

- sử dụng sản xuất chất tẩy trắng, ngay cạnh trùng như nước Javen, clorua vôi, HCl, KClO3