Hệ thống kim chỉ nan Toán 11 qua Sơ đồ tứ duy Toán 11 chương 1 Đại số chi tiết nhất. Tổng hòa hợp loạt bài bác hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác

1. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất

*

2. Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số chi tiết (kèm video)

*

Video sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số

B. Bắt tắt công thức toán 11 chương 1 đại số - Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác


I. Phương pháp lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

II. Hàm số lượng giác

*

*

*

III. Phương trình lượng giác

*

*

*

*

*

*

*

*

*

C. Những dạng toán về Phương trình lượng giác và cách thức giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng các công thức nghiệm khớp ứng với mỗi phương trình.

Bạn đang xem: Số đồ tư duy toán 11 chương 4 đại số

Dạng 2: Giải một vài phương trình lượng giác gửi được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

- Dùng những công thức biến đổi để đưa về phương trình lượng giác đã cho về phương trình cơ phiên bản như Dạng 1.

Dạng 3: Phương trình bậc nhất có một hàm con số giác

* Phương pháp

- Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

*

Dạng 4: Phương trình bậc hai có một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai đối với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta có phương trình at2 + bt + c = 0.

* giữ ý: Khi để t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải tất cả điều kiện: -1≤t≤1

Dạng 5: Phương trình dạng: asinx + bcosx = c (a,b≠0).

* Phương pháp

 

*

 - Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 so với t.

* lưu lại ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) có nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng tổng quát của PT là: asin + bcos = c, (a≠0,b≠0).

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Xoá Phông Trên Iphone 12 Pro Max Đẹp Mê Ly, Cách Quay Video Xóa Phông Trên Iphone 12 Pro Max

Dạng 6: Phương trình đối xứng với sinx với cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).