Mắc cha bóng đèn thông suốt nhau vào hiệu điện nắm (12V). Hiệu điện vậy hai đầu nhẵn đèn thứ nhất là (2V), hiệu điện cầm hai đầu bóng đèn thứ nhị là (4V). Hiệu điện chũm hai đầu bóng đèn thứ 3 có giá trị là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Vì mạch điện mắc tiếp nối nên ta có: (U = U_1 + U_2 + U_3)

Ta suy ra: (U_3 = U - left( U_1 + U_2 ight))

Theo đề bài, ta có: (left{ eginarraylU = 12V\U_1 = 2V\U_2 = 4Vendarray ight. o U_3 = 12 - left( 2 + 4 ight) = 6V)


II – ĐOẠN MẠCH MẮC song SONG

- Đoạn mạch tuy nhiên song thì hai giải pháp đo gồm 2 điểm chung

Ví dụ:


*

- Cường độ loại điện và hiệu điện nỗ lực của đoạn mạch mắc tuy vậy song:

+ Cường độ loại điện: (I = I_1 + I_2 + ... + I_n)

+ Hiệu năng lượng điện thế: (U = U_1 = U_2 = ... = U_n)

Bài tập ví dụ:

Cho mạch điện gồm 2 đèn Đ1 với Đ2 mắc song song vào nguồn điện áp (6V). Biết cường độ dòng điện qua đèn Đ1 là (0,35A) , cường độ chiếc điện trong mạch chính là (0,5A). Tính

a.

Bạn đang xem: Sơ đồ mạch điện song song

Hiệu điện thay giữa nhì đầu đèn Đ­1 và hai đầu đèn Đ2

b. Cường độ mẫu điện qua đèn Đ2


*

Hướng dẫn giải:

Vậy hiệu điện ráng giữa hai đầu đèn Đ1 là (6V), hiệu điện cầm giữa hai đầu đèn Đ2 là (6V)

b. Ta gồm cường độ mẫu điện vào mạch chính: (I = I_1 + I_2)

Ta suy ra, cường độ loại điện qua đèn Đ2: (I_2 = I - I_1 = 0,5 - 0,35 = 0,15A)

Vậy cường độ mẫu điện qua đèn Đ2 là (0,15A)


Bài này không bao gồm nguồn xem thêm nào. Mời chúng ta giúp nâng cao bài bằng phương pháp bổ sung những nguồn tìm hiểu thêm đáng tin cậy. Những nội dung không có nguồn hoàn toàn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ. Nếu bài bác được dịch từ bỏ Wikipedia ngôn ngữ khác thì bạn cũng có thể chép nguồn tham khảo bên kia sang đây. (tháng 9/2021)

Mạch thông liền và mạch tuy vậy song là hai một số loại mạch năng lượng điện cơ phiên bản thường chạm chán trong những thiết bị điện, năng lượng điện tử...

Đối với đoạn mạch tất cả 2 năng lượng điện trở R1, R2 mắc nối tiếp,hiệu điện ráng giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.

Rtd=R1+R2+⋯+Rndisplaystyle R_mathrm td =R_1+R_2+cdots +R_nCường độ cái điện có giá trị tương đồng tại hầu như điểm: I=I1=I2=...=Indisplaystyle I=I_1=I_2=...=I_nHiệu điện vậy giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện cụ trên mỗi điện trở: U=U1+U2+...+Undisplaystyle U=U_1+U_2+...+U_nĐiện trở tương tự của đoạn mạch bởi tổng nhị điện biến phần: Rtd=R1+R2+...+Rndisplaystyle R_td=R_1+R_2+...+R_nHiệu điện cầm cố giữa nhị đầu mỗi điện trở tỉ lệ thành phần thuận với các điện trở: URtd=U1R1=U2R2=...=UnRndisplaystyle frac UR_td=frac U_1R_1=frac U_2R_2=...=frac U_nR_n

Trong đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở đó.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Sober Là Gì - Sober Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

1Rtd=1R1+1R2+⋯+1Rndisplaystyle frac 1R_mathrm td =frac 1R_1+frac 1R_2+cdots +frac 1R_n.Cường độ loại điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ chiếc điện chạy qua các mạch rẽ: I=I1+I 2+...+Indisplaystyle I=I_1+I_2+...+I_nHiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện rứa giữa nhì đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U=U1=U2=...=Undisplaystyle U=U_1=U_2=...=U_nĐiện trở tương đương có công thức: 1Rtd=1R1+1R2+⋯+1Rndisplaystyle frac 1R_mathrm td =frac 1R_1+frac 1R_2+cdots +frac 1R_nCường độ chiếc điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịch với năng lượng điện trở đó: IR=I1R1=I2R2=...=InRndisplaystyle IR=I_1R_1=I_2R_2=...=I_nR_nƯu điểm: từng thiết bị năng lượng điện hoạt động tự do với nhau. Vì thế mạch điện trong các gia đình, chống ở, phòng làm cho việc... Phần nhiều là những mạch điện song song để những thiết bị được an toàn hơn.

Bài viết này vẫn tồn tại sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài bác được hoàn hảo hơn.xts

Lấy trường đoản cú “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mạch_nối_tiếp_và_song_song&oldid=66161393”