tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Gọi số bắt buộc tìm là a (a(in N)*, a nhỏ nhất)

Vì (a⋮6,21)

(Rightarrow ain BCleft(16,21 ight))

Mà a nhỏ tuổi nhất 

(Rightarrow ain BCNNleft(16,21 ight))

Ta bao gồm 16=2(^4)

21=7*3

(Rightarrow BCNNleft(16,21 ight)=2^4cdot3cdot7)=336

Vậy a=336


*

tìm số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau, chữ số hàng trăm ngàn là chữ số 5 nhưng số đó vừa phân chia cho hết mang lại 2 và vừa phân chia hết đến 5

bạn nào góp mình nhé 

 


Trong các số 48432;64620;3560;81587 số nào phân tách hết cho cả 2;3;5; và 9 là

Viết số tương thích vào chỗ chấm: 

Chia hết mang đến 2 cùng 3 là: 21 bé hơn........ Bé thêm hơn 25 là. 

Chia hết mang lại 9 và2 là: 10 nhỏ bé hơn......bé rộng 30; 30 bé thêm hơn ........ Nhỏ nhiều hơn 40 là.

Bạn đang xem: Số chia hết cho 16

 


Số nhỏ bé nhất bao gồm 5 chữ số khác nhau vừa phân chia hết mang đến 5 vừa phân chia hết mang lại 9 là: ...............................


trung bình cùng của số bé nhất gồm 4 chữ số phân chia hết mang lại 3 cùng số chẵn lớn nhất có 4 chữ số ko phân tách hết cho cha là bao nhiêu?giải hộ mk nhé

*


A,Từ các chữ số 0; 1; 5; 2 viết được ... Số có bố chữ số khác biệt mà mỗi số đó vừa phân tách hết mang lại 3 vừa chia hết cho 5.

B,Tìm số từ bỏ nhiên bé xíu nhất chia cho 2 dư 1, phân chia cho 3 dư 2; phân tách cho 4 dư 3 và chia cho 5 dư 4.


a. Số nhỏ bé nhất có bố chữ số và phân chia hết mang đến 9 là: ………..…………………………………

b. Số nhỏ bé nhất có bốn chữ số và chia hết mang lại 9 là: ………..……………..…………………

c. Số bé bỏng nhất có tía chữ số khác nhau và không phân tách hết mang lại 9 là: ………..………………

d. Số nhỏ nhắn nhất có bốn chữ số không giống nhau và không phân chia hết đến 9 là: ………..….……………


Các số phân tách hết đến 2 vừa rồi to hơn 145 vừa bé rộng 156.............

Xem thêm: Kết Quả Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Tphcm, Đề Thi Học Sinh Giỏi Văn Lớp 12, Tp

các số có tía chữ số phân chia hết cho 5 và nhỏ nhiều hơn 130


Tìm số trường đoản cú nhiên bé nhất phân chia hết đến 5 cơ mà khi phân tách cho 2,3 cùng 4 đều có số dư là một trong ( làm cách giải )

( Mình tương đối lười góp mình giải bài bác này lun nhé ! )

Tìm những phân số vừa lớn hơn 3 phần 5 vừa bé thêm hơn 4 phần 5 và đều phải có tử số là 12 ( làm biện pháp giải )

Tìm các phân số vừa lớn hơn 3 phần 5 vừa nhỏ nhiều hơn 4 phần 5 và đều phải sở hữu mẫu số là 15 ( làm cách giải )

Viết tiếp vào nơi chấm :

a) bởi 3 phần 7 1 với 1 > 7 phần 9, vì vậy ............................................