Bài học để giúp các em biết phương pháp thu gọn bảng số liệu thống kê ban sơ lại thành một bảng new gọi là bảng "tần số" những giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Số các giá trị của dấu hiệu là gì


BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU

I/ cầm tắt lý thuyết

1. Có mang bảng “tần số”:

- từ bỏ bảng thu thập số liệu thống kê ban sơ có thể lập bảng “tần số”.

- Bảng “tần số” có cách gọi khác là bảng trưng bày thực nghiệm của vệt hiệu.

- Ta có thể lập bảng “tần số” theo phương thức “ngang” (dòng) hoặc theo hình thức “dọc” (cột).

Ví dụ:

+ Dạng “ngang” (dòng):

*

+ Dạng “dọc” (cột):

*

2. Chức năng của bảng “tần số”:

Bảng "tần số" giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối những giá trị của tín hiệu và thuận lợi cho việc giám sát sau này.

II/ bài xích tập

Bài 1: Trò nghịch toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của chúng ta trong lớp với những các bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

*

Phương pháp:

Căn cứ trong thời điểm tháng sinh của chúng ta trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Kế tiếp điền công dụng vào bảng.

Lời giải bỏ ra tiết:

Căn cứ hồi tháng sinh của các bạn trong lớp của chính bản thân mình để tìm tần số tương ứng. Tiếp nối điền tác dụng vào bảng. Chẳng hạn điều tra tháng, năm sinh của một tấm tại một ngôi trường trung học tập cơ sở, ta bao gồm bảng những thống kê số liệu ban đầu như sau:

*

Tìm tần số tháng sinh của chúng ta trong lớp. Để lúc lập bảng tần số ko nhần lẫn, ta kê ra tất cả các giá bán trị khác nhau của tín hiệu (các tháng từ là 1 - 12) lần lượt hiểu tháng sinh từ bên trên xuống. Mỗi lần chạm mặt tháng nào ta gạch men vào cột tháng đó một vạch. Sau thời điểm vạch xong, ta đếm số gạch của từng cột nhằm ghi thành bảng "tần số" như sau:

*

Bài 2: Kết quả khảo sát về nhỏ của 30 mái ấm gia đình thuộc một xã được mang lại trong bảng sau:

*

a) dấu hiệu cần khám phá ở đấy là gì ? Từ kia lập bảng "tần số".

b) Hãy nêu một số trong những nhận xét từ bảng bên trên về con số con của 30 mái ấm gia đình trong làng (số bé của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào lúc nào ? Số gia đình đông con, tức 3 bé trở lên chỉ chiếm khoảng chừng một tỉ lệ từng nào ?)


Phương pháp:

- nhận biết dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan cạnh bên bảng số liệu xem bao gồm giá trị như thế nào của vết hiệu.

- Đếm xem mỗi giá chỉ trị mở ra bao nhiêu lần nhằm tìm tần số.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) tín hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình.

Bảng "tần số" về số con:

*

b) Nhận xét: 

- Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc vào mức từ 0 đến 4 fan con.

- Số mái ấm gia đình đông con (từ 3 bạn con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

Bài 3: Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân vào một phân xưởng được khắc ghi ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đấy là gì ? Số những giá trị là từng nào ?

b) Lập bảng "tần số" cùng rút ra một vài nhận xét (số những giá trị của lốt hiệu, số những giá trị không giống nhau, giá trị bự nhất, giá chỉ trị nhỏ dại nhất, giá chỉ trị có tần số béo nhất, những giá trị thuộc vào lúc nào chủ yếu).

Phương pháp:

- nhận ra dấu hiệu khảo sát dựa vào đề bài.

- Quan giáp bảng số liệu xem có những giá trị như thế nào của lốt hiệu, quý giá nào khủng nhất, giá trị nào nhỏ dại nhất.

- Đếm xem mỗi giá trị xuất hiện bao nhiêu lần nhằm tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số cùng rút ra được những nhận xét.


Lời giải bỏ ra tiết:

a) dấu hiệu: tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng. Số các giá trị: 25.

b) Bảng tần số về tuổi nghề:

*

Nhận xét:

- Số các giá trị của vết hiệu: 25.

- Số các giá trị không giống nhau: 10.

- giá chỉ trị lớn nhất là 10, giá bán trị nhỏ tuổi nhất là 1.

- giá bán trị tất cả tần số lớn nhất là 4.

- các giá trị trực thuộc vào khoảng đa số từ 4 mang lại 7 năm.

Bài 4: Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đã có được sau những lần bắn được ghi lại ở bảng sau:

*

a) tín hiệu ở đây là gì ? Xạ thủ đã phun bao nhiêu phát ?

b) Lập bảng "tần số" với rút ra một số trong những nhận xét.

Phương pháp:

- nhận ra dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan giáp bảng số liệu coi xạ thủ đã phun bao nhiêu phát.

- Đếm coi mỗi giá trị mở ra bao nhiêu lần để tìm tần số, từ đó lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) vệt hiệu: điểm số của những lần bắn súng.

Xạ thủ đã bắn: 30 phát

b) Bảng "tần số":

*

Nhận xét:

- Xạ thủ đã phun 30 phát.

- Số điểm mỗi lần bắn trường đoản cú 7 điểm đến chọn lựa 10 điểm.

- Điểm bắn chủ yếu từ 8 điểm đến chọn lựa 10 điểm.

- Điểm bắn một lần là 9 điểm chiếm phần tỉ lệ tối đa (10 lần) 


- Bắn ăn điểm 10 là 8 lần chiếm phần 26,7%.

Bài 5: Thời gian giải một việc (tính theo phút) của 35 học viên được ghi trong bảng sau:

*

a) dấu hiệu ở đó là gì ? Số các giá trị là từng nào ?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số trong những nhận xét.

Phương pháp:

- nhận thấy dấu hiệu điều tra dựa vào đề bài.

- Quan gần kề bảng số liệu xem gồm có giá trị nào của vệt hiệu.

- Đếm coi mỗi giá trị mở ra bao nhiêu lần để tìm tần số, từ kia lập được bảng tần số và rút ra được các nhận xét.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) vệt hiệu: thời hạn giải một việc của một học tập sinh.

Số quý giá là: 35.

b) Bảng "tần số"

*

Nhận xét:

- thời gian giải 1 bài toán của 35 học viên chỉ dấn 8 giá trị khác nhau.

- học viên giải bài sớm nhất hết 3 phút (có 1 học tập sinh)

- học sinh giải muộn nhất hết 10 phút.

Xem thêm: Cán Bộ Công Nhân Viên Tiếng Anh Là Gì ? Sự Khác Biệt Với Viên Chức?

- thời hạn giải chấm dứt chủ yếu từ bỏ 6 mang đến 8 phút.

Tải về