Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 được bộ giáo dục đào tạo và đào tạo phát hành góp cho học viên học tập các khả năng giải toán tè học.Cuốn sách bao hàm bài tập rèn luyện của không ít phần vào sách giáo khoa toán lớp 5.Giới thiệu lịch trình học tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 :TOÁN LỚP 5 TẬP 1CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHBài 1. Ôn tập khái niệm về phân sốBài 2. Ôn tập: tính chất cơ bản của phân sốBài 3. Ôn tập: đối chiếu hai phân sốBài 4. Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo)Bài 5. Số thập phânBài 6. Luyện tậpBài 7. Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân sốBài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép phân tách hai phân sốBài 9. Lếu sốBài 10. Hỗn số (tiếp theo)Bài 11. Luyện tậpBài 12+13+14. Luyện tập chungBài 15. Ôn tập về giải toánBài 16. Ôn tập và bổ sung về giải toánBài 17. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 18. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)Bài 19. Luyện tậpBài 20. Rèn luyện chungBài 21. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dàiBài 22. Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ dàiBài 23. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 24. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuôngBài 25. Mi-li-mét vuông – Bảng đơn vị đo diện tíchBài 26. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 27. Héc-taBài 28. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 29+30+31. Rèn luyện chungCHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂNBài 32. Tư tưởng số thập phânBài 33. Có mang số thập phân (tiếp theo)Bài 34: mặt hàng của số thập phân – Đọc, viết số thập phânBài 35. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 36. Nhì phân số bởi nhauBài 37. đối chiếu hai phân số thập phânBài 38. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 39. Luyện tập chung – VBT Toán 5Bài 40. Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phânBài 41. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 42. Viết số đo cân nặng dưới dạng số thập phânBài 43. Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phânBài 44+45+46. Luyện tập chungBài 47. Trường đoản cú kiểm traBài 48. Cùng hai số thập phânBài 49. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 50. Tổng những số thập phânBài 51. Luyện tậpBài 52. Trừ hai số thập phânBài 53. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 54. Luyện tập chungBài 55. Nhân một số thập phân với một trong những tự nhiênBài 56. Nhân một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000,…..Bài 57. Luyện tậpBài 58. Nhân một số trong những thập phân với một số thập phânBài 59+60. Luyện tậpBài 61+62. Luyện tập chungBài 63. Chia một trong những thập phân cho một vài tự nhiênBài 64. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 65. Chia một vài thập phân mang lại 10, 100, 1000,…Bài 66. Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà thương kiếm được là một số thập phânBài 67. Luyện tậpBài 68. Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phânBài 69. Luyện tậpBài 70. Chia một số thập phân cho một trong những thập phânBài 71. Luyện tậpBài 72+73. Luyện tập chungBài 74. Tỉ số phần trămBài 75. Giải toán về tỉ số phần trămBài 76. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 77. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)Bài 78. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 79. Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo)Bài 80. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 81+82. Rèn luyện chungBài 83. Ra mắt máy tính vứt túiBài 84. Sử dụng laptop bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trămCHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 1Bài 85. Hình tam giácBài 86. Diện tích hình tam giácBài 87. Luyện tậpBài 88. Luyện tập chungBài 89. Từ kiểm traTOÁN LỚP 5 TẬP 2CHƯƠNG 3. HÌNH HỌC – VBT TOÁN 5 TẬP 2Bài 90. Hình thangBài 91. Diện tích s hình thangBài 92. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 93. Rèn luyện chungBài 94. Hình tròn. Đường trònBài 95. Chu vi hình trònBài 96. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 97. Diện tích hình trònBài 98. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 99. Luyện tập chungBài 100. Ra mắt biểu trang bị hình quạtBài 101 + 102. Luyện tập về tính chất diện tíchBài 103. Luyện tập chungBài 104. Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngBài 105. Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtBài 106. Luyện tậpBài 107. Diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngBài 108. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 109. Rèn luyện chungBài 110. Thể tích của một hìnhBài 111. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiBài 112. Mét khốiBài 113. Luyện tập – VBT Toán 5Bài 114. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtBài 115. Thể tích hình lập phươngBài 116 + 117. Rèn luyện chungBài 118*. Giới thiệu hình trụ. Ra mắt hình cầuBài 119 + 120. Rèn luyện chungBài 121. Trường đoản cú kiểm traCHƯƠNG 4. SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀUBài 122. Bảng đơn vị đo thời gianBài 123. Cộng số đo thời gianBài 124. Trừ số đo thời gianBài 125. Luyện tậpBài 126. Nhân số đo thời hạn với một sốBài 127. Phân chia số đo thời gian cho một sốBài 128. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 129. Luyện tập chungBài 130. Vận tốcBài 131. Luyện tậpBài 132. Quãng đườngBài 133. Luyện tậpBài 134. Thời gianBài 135. Rèn luyện – VBT Toán 5Bài 136 + 137 + 138. Luyện tập chungCHƯƠNG 5. ÔN TẬPBài 139. Ôn tập về số tự nhiênBài 140 + 141. Ôn tập về phân sốBài 142 + 143. Ôn tập về số thập phânBài 144 + 145. Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượngBài 146. Ôn tập về đo diện tíchBài 147. Ôn tập về đo thể tíchBài 148. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tíchBài 149. Ôn tập về đo thời gianBài 150. Phép cộngBài 151. Phép trừBài 152. Luyện tậpBài 153. Phép nhânBài 154. Luyện tậpBài 155. Phép chiaBài 156 + 157. Luyện tậpBài 158. Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gianBài 159. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một vài hìnhBài 160. Luyện tậpBài 161. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một trong những hìnhBài 162. Luyện tậpBài 163. Luyện tập chungBài 164. Một trong những dạng việc đã họcBài 165 + 166 + 167. Luyện tậpBài 168. Ôn tập về biểu đồBài 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174.


Bạn đang xem: Sách toán điện tử


Xem thêm: Dept. Là Gì ? Nghĩa Của Từ Dept Trong Tiếng Việt Dept Là Gì

Luyện tập chungBài 175. Tự đánh giá – VBT Toán 5