Thì hiện tại tại hoàn thành và quá khứ đơn là nhị thì được sử dụng liên tiếp trong giờ anh. Từng thì có một cách thực hiện khác nhau. Mặc dù nhiên, trong một vài trường hợp, fan học dễ dẫn đến nhầm lẫn, khó khăn hiểu thân hai thì. Trong bài học hôm nay, chúng ta hãy cùng chuyên học bài tìm hiểu sự khác nhau và tháo gỡ thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành nhé!

Đặc điểm 1: Thì thừa khứ 1-1 và hiện tại xong chia đụng từ khác nhau

Thì thừa khứ đơnThì hiện tại hoàn thành
S + V-edS + have/has + VpII
I ate Korean food last night

I saw Hoa yesterday

Lan didn’t come lớn my các buổi tiệc nhỏ yesterday

I have eaten Korean food

I haven’t seen Hoa since yesterday

We have prepared for this tiệc ngọt since 8 am.

Bạn đang xem: Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Đặc điểm 2:

Thì vượt khứ đơn diễn tả hành động đã xong xuôi trong quá khứ.

Thì lúc này hoàn thành diễn đạt hành động chưa kết thúc. Hành vi đó xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dãn dài đến thời gian nói.

I lived in Hanoi for 10 years (Now I’m not)I have lived in Hanoi for 10 years (I’m still living here)

Đặc điểm 3:

Thì quá khứ đơn có hiệu quả của vụ việc không tác động đến hiện nay tại, chấm dứt hoàn toàn trong thừa khứ.

Thì hiện nay tại hoàn thành có kết quả của hành động tác động đến hiện tại.

I lost his phone number. (I had it again yesterday when I met him at school)I lost his phone number. (Now, I can’t điện thoại tư vấn him)

*

Đặc điểm 4: Thì vượt khứ đối chọi và hiện tại tại hoàn thành có một vài trạng từ bỏ chỉ thời hạn chung nhưng cũng đều có một số trạng từ chỉ thời hạn riêng có.

Thì thừa khứ đơn: last week, last month, yesterday, (time) + ago,..

I watched this film yesterdayI have watched this film yesterday

I visited my grandparents 2 weeks agoI have visited my grandparents 2 weeks ago.

Thì hiện tại hoàn thành: since + thời gian trong quá khứ

I have studied English since last monthI studied English since last month.

Thì thừa khứ đối kháng và hiện tại tại kết thúc đều hoàn toàn có thể dùng nhằm nói sự việc xẩy ra bao nhiêu lần. Tuy nhiên, số lần ở thì quá khứ đơn thường được dùng với thời hạn trong thừa khứ.

I went lớn Nha Trang 2 times last year.(But in this year, I’ve just been there once)I have been to lớn Nha Trang 2 times.(Just 2 times from the past lớn present)I went camping 3 times last summer.I have gone camping 3 times.

*

Đặc điểm 5: Thì vượt khứ 1-1 và thì hiện tại tại ngừng đều rất có thể dùng để biểu đạt hành động trong thừa khứ.

I went lớn Dalat.Did you go to Dalat?I have been to lớn Dalat.Have you ever been to lớn Dalat?

-> 4 câu bên trên đều nói đến việc xảy ra trong quá khứ.

Bạn đã từng đi Đà Lạt bao giờ chưa?

Tớ đi rồi.

Tuy nhiên, điểm giúp sáng tỏ thì thừa khứ đơn và hiện tại tại hoàn thành là thì hiện tại kết thúc được dùng để làm nói về thử khám phá của một người, thời gian trải nghiệm không đặc biệt và tín đồ đó vẫn còn đó sống. Thì thừa khứ đơn được sử dụng khi người này đã qua đời, hoặc không còn hỗ trợ việc kia nữa.

I have been khổng lồ Sapa 3 times.Ho chi Minh President went to French many times.

Một số ví dụ về cách nói với hỏi về trải nghiệm:

She has tried raw fish.He has married 3 times.Have you ever been lớn Japan?Have you been to lớn Phu Quoc island before?

Đặc điểm 6:

Đôi khi, thì hiện nay tại xong xuôi có thể cần sử dụng để mô tả sự vấn đề vừa xẩy ra gần đây. Vào trường hợp này, ta rất có thể dùng cả thì vượt khứ 1-1 và lúc này hoàn thành. Khi dùng thì lúc này hoàn thành, ta thường thực hiện “just/recently” để miêu tả hành cồn vừa xảy ra.

I have just done my homework.He has visited London recently.

Bài tập thì hiện tại tại xong xuôi và vượt khứ đơn

1/ I _______(never/go) to Korea.

2/ My grandmother ______(have) 9 children.

3/ She _____(live) in England for 5 year when she was young.

4/ I ____(lose) my wallet when I was on my way home.

5/ (You/see) _____ Hoa today?

6/ Last weekend, I ___(play) volleyball, then I ____(go) to my friend’s party.

7/ I ____(read) that book last night.

8/ Hoa _____(visit) her mom last month.

9/ She_____(travel) many countries. She knows a lot about each country.

10/ Hoa & her boyfriend ___(go) lớn cinema yesterday.

11/ Ow! I ____(cut) my finger.

12/ Ho bỏ ra Minh _____(born) Nguyen Sinh Cung on May 19, 1890. In 1911, he ____(find) work as a cook on a French streamer and ____(spend) next 7 years at sea.

13/ Saigon ____(rename) Ho bỏ ra Minh City.

14/ They _____(already arrive) in Hanoi.

15/ I _____(meet) my mom last Monday.

16/ I _____(buy) a cheap laptop yesterday.

17/ Yesterday, Hoa ____(go) khổng lồ chool by bike.

Xem thêm: Công Thức Tính Nhanh Số Điểm Dđ Cực Đại/Cực Tiểu, Về Một Số Công Thức Tính Nhanh Cực Đại, Cực Tiểu

18/ He _____(take) a bus to there last Tuesday.

KEY:

1/ never went

2/ had

3/ lived

4/ lost

5/ Did you see

6/ played/ went

7/ read

8/ visited

9/ has travelled

10/ went

11/ cut

12/ was born/ found/ spent

13/ was renamed

14/ have already arrived

15/ met

16/ bought

17/ went

18/ took

Trên đây là những đặc điểm phân biệt thì hiện tại xong và thì vượt khứ đối kháng được siêng học bài nghiên cứu và tổng hợp. Các bạn đã nắm vững sự khác nhau của nhị thì này chưa? Hãy học với tự đặt ví dụ nhằm hiểu rộng về bài học này nhé!

Nếu còn trường thích hợp nào gây nhầm lẫn, cạnh tranh hiểu thân 2 thì, hãy share với chuyên học bài bác nhé!