Trong công tác hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vị vậy, không chỉ có nắm vững lí thuyết mà các em bắt buộc nắm được cả phần bài bác tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru cung ứng cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không thiếu nhất.

Bạn đang xem: Pt điện li koh

I. Bài bác tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ đều chất tan trong nước (hoặc lạnh chảy) phân li ra ion được gọi là mọi chất điện li. Axit, bazơ cùng muối là những chất năng lượng điện li.

+ chất điện li mạnh là chất khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan số đông phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh sử dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ chất điện li yếu ớt là hóa học khi chảy trong nước chỉ có một số trong những phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

những axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- những chất điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- những chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: dựa vào định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bởi tổng điện tích âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho những muôi trường không giống nhau.

Ta tất cả bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cụ thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối từ các ion đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion đến sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một các loại cation cùng một loại anion. Những loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 hỗn hợp gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo nên 4 dung dịch muối tan. Ion nào chế tác ít muối bột tan duy nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- mới tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ sản xuất kết tủa cùng với CO32- với SO42- bắt buộc muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ sinh sản kết tủa với CO32- nên muối tan sẽ là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng hóa học tan:

Áp dụng định quy định bảo toàn năng lượng điện ta được:

Áp dụng định cách thức bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định khí cụ bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Các dạng bài tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: ví như = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bởi 9/10 V nhằm thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 163 Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Số Tự Nhiên Tiếp Theo

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 4.