Xác suất hậu nghiệm (tiếng Anh: Posterior Probability) theo đo đạc của Bayes, là xác suất được căn sửa hoặc update của một biến hóa cố xảy ra sau khoản thời gian xem xét tin tức mới.
*

Xác suất hậu nghiệm

Khái niệm

Xác suất hậu nghiệm vào tiếng Anh là Posterior Probability.

Bạn đang xem: Posterior là gì

Bài Viết: Posterior là gì

Xác suất hậu nghiệm, theo đo đạc của Bayes, là xác suất đc căn sửa hoặc update của một vươn lên là cố xảy ra sau thời điểm xem xét thông tin mới.

Xác suất hậu nghiệm được khẳng định bằng cách thức căn sửa xác suất tiên nghiệm bằng định lí Bayes.

Theo thuật ngữ đo đạc, phần trăm hậu nghiệm là xác suất của vươn lên là cố A xảy ra do biến đổi cố B vẫn xảy ra.

Xác suất tiên nghiệmtheo Bayes, là tỷ lệ của một biến chuyển cố xảy ra trước khi dữ liệu mới được thu thập.

Xác suất tiên nghiệm là dự kiến đúng nhất về hiệu quả xác suất dựa trên kiến thức và kỹ năng and tính súc tích ở thời hạn trước lúc thử nghiệm được thi công.

Công thức tính tỷ lệ hậu nghiệm

Công thức tính xác suất hậu nghiệm của biến cố A xảy ra khi biến hóa cố B sẽ xảy ra:


*

Hình minh họa.

Trong số đó:

– A,B là những trở thành cố.

– P(B) and P(A) là phần trăm của biến cố B xẩy ra and biến đổi cố A xảy ra.

– P(BA) là xác suất biến chũm B xẩy ra khi biến đổi cố A đúng.

– P(AB) là hiệu quả của phương trình, là xác suất biến chũm A xẩy ra khi biến đổi cố B đã xảy ra.

Chức năng của xác suất hậu nghiệm

Định lí Bayes đc phần mềm trong tương đối nhiều ngành nghề khác biệt như y học, tài chính và thương mại.

Trong tài chính, phương pháp tính xác suất hậu nghiệm của định lí Bayes rất có thể đc cần thực hiện để update những lòng tin trước kia một khi có tin tức mới.

Xác suất tiên nghiệm đại diện cho các ý thức bắt đầu, trước lúc những tin tức hay dẫn chứng mới đc đặt ra and xác suất hậu nghiệm là tỷ lệ đã đc update theo thông tin mới này.

Thỏa mãn yêu cầu xác suất hậu nghiệm phản ánh rất tốt hơn về các bước tạo tài liệu nếu với xác suất tiền nghiệm vị nó tính xác suất sau khi đổi mới cố đang xảy ra, đến nên, bao hàm nhiều thông tin hơn.

Ví dụ về xác suất hậu nghiệm

Một ví dụ đơn giản để tưởng tượng xác suất hậu nghiệm là đưa sử có ba mẫu đất bao gồm nhãn A, B & C. Trong số đó, một mẫu đất trong bố mẫu A,B,C đựng một trữ lượng dầu dưới mặt phẳng của nó, trong những lúc hai mẫu sót lại thì không.

Xem thêm: Thỏa Thuận Mua Bán Điện (Ppa) Nghĩa Là Gì Trong Ngành Công Nghiệp Tiện Ích?


Xác suất tiên nghiệm của năng lực trữ lượng dầu phía trong mẫu mã đất C là 1/3 tốt 33%.

Sau kia thử nghiệm khoan được thi công trên mẫu đất B and kết quả dẫn ra rằng không có dầu ở chủng loại đất này.

Do mẫu mã đất B đã bị đào thải, tỷ lệ hậu nghiệm của kỹ năng mẫu đất C đựng dầu trở thành ½ tốt 50%.

Thể Loại: San sẻ kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Posterior Là Gì – bí quyết Tính phần trăm Hậu Nghiệm

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://girbakalim.net Posterior Là Gì – công thức Tính tỷ lệ Hậu Nghiệm