Tùy theo hình thức phương trình mà chúng ta có cách giải riêng. Dưới đây là cách giải những dạng phương trình cơ bản, phương trình tích, cất ẩn sinh sống mẫu.

Bạn đang xem: Phương trình toán học lớp 8

Cách cực tốt để làm cho toán là các em yêu cầu làm, học theo những ví dụ tiếp nối làm thiệt nhiều những bài tập tương tự như cho quen.


1. Dạng phương trình cơ bản

(x + 1)(2x – 3 ) – x2 = (x – 2)2

⇔ 2x2 – 3x + 2x – 3 – x2 = x2 – 4x + 4

⇔ 2x2 – x2 – x2 – 3x + 2x + 4x = 3 + 4

⇔ 3x = 7

⇔ x = 7/3

vậy : S = 7/3

2.

Xem thêm: Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường Hay Nhất, Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường (31 Mẫu)

Dạng phương trình tích

 x2 – 4 – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x2 – 22) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x – 2)(x + 2) – 5(x – 2)2 = 0

⇔ (x + 2)< (x – 2) – 5(x – 2) > = 0

⇔ (x + 2)(8 – 4x) = 0

⇔x + 2 = 0 hoặc 8 – 4x = 0

⇔x = -2 hoặc x = 8/4 = 2

Vậy : S = -2; 2

3. Dạng phương trình cất ẩn ở mẫu

 Bài 1 :

*
*
*
*
*
*
*

=> (x+1)2 – 2 – (x – 1)2 = 0

⇔ x2 +2x + 1 – 2 – x2 +2x – 1 = 0

⇔ 4x = 2

⇔ x = 1/2

Vậy : S = 1/2.