Với bí quyết giải các phương trình lượng giác quan trọng đặc biệt Toán học lớp 11 với không thiếu thốn lý thuyết, phương pháp giải và bài tập có giải thuật cho tiết sẽ giúp học sinh thế được phương pháp giải các phương trình lượng giác sệt biệt.

Bạn đang xem: Phương trình lượng giác đặc biệt


Cách giải các phương trình lượng giác đặc biệt

A. Cách thức giải và Ví dụ

1.Sử dụng những công thức lượng giác với kết phù hợp với cách giải các phương trình lượng giác cơ bản.

2.Đánh giá, đặt ẩn phụ.

Ví dụ minh họa

Bài 1:Giải phương trình sin3xsin3x – cos3xcos3x = -2.5

*

Bài 2:Giải phương trình: sin2x = sin23x

*
*

*

B. Bài bác tập vận dụng

Bài 1:sin6x + cos6x = 0.25

Lời giải:

sin6x + cos6x = 0.25 ⇔ (sin2x + cos2x)(cos4x + sin4x - sin2x cos2x) = 0.25

*

Bài 2:Tìm số nghiệm của phương trình: sin7x + cos22x = sin22x +sinx trong khoảng (0,5).

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Bậc 1, Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn Và Cách Giải

Lời giải:

sin⁡7x + cos2⁡2x = sin2⁡2x+sin⁡x

*

Bài 3:Tổng những nghiệm của phương trình:

sin2(2x - π/4) - 3cos(3 π/4 - 2x)+ 2 = 0 (1) trong vòng (0; 2π)

Lời giải:

*

Bài 4:sinx + sin2x + sin3x = cosx + cos2x +cos3x

Lời giải:

⇔ (sinx + sin3x) + sin2x = (cosx + cos3x) + cos2x

⇔ 2sin2xcosx + sin2x = 2cos2xcosx + cos2x.

⇔ sin2x( 2cosx + 1) = cos2x(2cosx + 1)

*

Bài 5:sinx + sin3x + sin5x = 0

Lời giải:

sinx + sin3x + sin5x = 0

*


278
chia sẻ:
tải tài liệu
« bài xích kế sau Bài tiếp đến »

Có thể các bạn quan tâm


Bài viết tất cả lượt coi cao


THÔNG TIN VIETJACK
LIÊN KẾT
TẢI ỨNG DỤNG
gmail.com
thông báo ×
×
Trải nghiệm miễn tổn phí Hỏi đáp với phầm mềm VietJack !
*

*

Tiếp tục áp dụng web!
*

trải đời nhiều anh tài hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn giá tiền với gia sư. Thi online với hàng trăm bộ đề chuẩn.
coi bằng app liên tục sử dụng web!
Đăng nhập vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của hệ thống khoahoc.vietjack.com để đăng nhập!
lưu lại mật khẩu
bạn quên mật khẩu?
Đăng nhập
Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng cam kết ngay
Đăng cam kết vào hệ thống
×
tài khoản Facebook
thông tin tài khoản Google
bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của khối hệ thống khoahoc.vietjack.com nhằm đăng nhập!
Đăng cam kết
Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay
Khôi phục tài khoản
×
phục hồi
Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập ngay