Phương trình năng lượng điện li HClO. Bài viết này cung ứng đầy đủ tin tức về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện những chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. HClO là hóa học điện li yếu

Chất điện li yếu ớt là chất khi rã trong nước chỉ có một vài phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, HClO, CH3COOH...

Bạn đang xem: Phương trình điện li hclo

Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...

3. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1.Dãy gồm những chất đầy đủ là hóa học điện li yếu hèn là

A. Na2SO3, NaOH, CaCl2, HClO

B. H2S, HClO, CH3COOH, Fe(OH)2.

C. BaSO4, H2S, CaCO3, AgCl.

D. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.

Lời giải:


Đáp án: B

Dãy gồm những chất rất nhiều là hóa học điện li yếu hèn là H2S, HClO, CH3COOH, Fe(OH)2.

Phương trình điện li minh họa

H2S ⇄ H+ + HS−

HS−⇆ H+ +S2−

HClO ⇌ H+ + ClO–

CH3COOH ⇔ CH3COO–+ H+

Fe(OH)2⇌ Fe2++ OH-


Câu 2.Dung dịch nào tiếp sau đây dẫn điện giỏi nhất? Biết chúng đều có cùng độ đậm đặc mol là 0,2M.

A. KOH

B. BaCl2

C. H2S

D. HF

Lời giải:


Đáp án: B

Câu 3.Dãy nào dưới dây chỉ tất cả chất năng lượng điện li mạnh?

A. HClO, Na2S, Ba(OH)2, K2CO3.

B. H2SO4, NaOH, NaCl, HClO.

C. HNO3, Na2SO4, KOH, K2SiO3.

D. Ba(OH)2, NaOH, HClO, NaCl.

Lời giải:


Đáp án: C

Dãy chỉ gồm chất năng lượng điện li táo bạo là: HNO3, Na2SO4, KOH, K2SiO3.

Phương trình điện li

HNO3→ H++ NO3−

Na2SO4→ 2Na+ + SO42-

KOH → K+ + OH−

K2SiO3→ 2K++ SiO32-


Câu 4.Chất như thế nào sau đây, vào nước phần đông là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Ba(OH)2.

Xem thêm: Đề Toán Lớp 10 Có Khó Không, Bí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Toán Khi Lên Lớp 10

C. HClO

D. H2SO4

Lời giải:


Đáp án: C

Câu 5.Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Lời giải:


Đáp án: B

Chất không điện li: C2H5OH, C12H22O11(saccarozơ) lúc tan vào nước không phân li ra được những ion đề xuất dung dịch ko dẫn được điện

* chất điện li: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4

KAl(SO4)2.12H2O → K++Al3++ 2SO42−+ 12H2O

CH3COOH ⇆ CH3COO−+ H+

Ca(OH)2→Ca2++ 2OH−

CH3COONH4→ CH3COO− + NH4+

Phương trình điện li NaHSO4

Phương trình năng lượng điện li NaHSO3

Phương trình điện li Ca(NO3)2

Phương trình năng lượng điện li KHCO3

Phương trình điện li NaH2PO4


Tham khảo những loạt bài Hóa học 12 khác:


1 49 lượt xem
thiết lập về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

giới thiệu
links
chế độ
liên kết
Thi test online
Thi test THPT quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện thắc mắc
Thi thử THPT quốc gia
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1