Phương trình điện li là một trong những chuyên đề khá quan yếu trong chương trình hóa học lớp 11. Việc hiểu những khái niệm về sự điện li cũng như một số phương trình điện li cơ bản luôn là điều cần thiết và đề nghị trước lúc giải một bài tập hóa học. Ở bài viết này Zicxabooks.com sẽ làm rõ cho những bạn tất tần tật lý thuyết về chương này cũng như những bài tập hóa học quan yếu.

Bạn đang xem: Phương trình điện li của hcl

Điện li là gì ?

Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành những ion, thường đi kèm những thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành lúc chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải to hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để phóng thích electron, những electron được phóng thích này được gọi là những electron tự do.

Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành lúc một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay ngay thức thì bị giữ lại và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó ko còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.

Nguyên tắc lúc viết phương trình điện li

1. Chất điện li mạnh

Chất điện li yếu là chất mà lúc tan trong nước, những phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chúng ta cùng tìm hiểu một số phương trình điện li của những chất điện li mạnh đặc trưng dưới đây:

+) Axit: HCl, H2SO4 , HNO3 …

HCl → H+ + Cl-H2SO4 → 2H+ + SO4

+) Bazo: NaOH, Ca(OH)2 …

NaOH → Na+ + OH-Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-

+) Muối: NaCl, CaCl2 , Al2(SO4)3

NaCl → Na+ + Cl-CaCl2 → Ca2+ + 2Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO4

2. Chất điện li yếu

Trái lại với chất điện li mạnh thì chất điện li yếu là chất mà lúc chúng được hòa tan trong nước, sẽ với một số ít phần từ hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phần tử trong dung dịch.Các chất điện li yếu thường gặp là: axit yếu, bazo yếu, các muối ko tan, muối dễ bị phân hủy,..

Ví dụ: HF, H2S, H2SO3,CH3COOH, NH3, Fe(OH)2, Cu(OH)2, AgCl, PbSO4… Và đặc thù H2O là một chất điện li yếu.

Tổng hợp phương trình điện li thường gặp

Ngoài việc nắm vững kĩ năng và khái niệm ở phần trên, thì tri thức một số phương trình điện li thường gặp cũng khá quan yếu, giúp những bạn đỡ được nhầm lẫn. Cùng tìm hiểu qua một số chất sau đây nhé !

*

*

Phương pháp giải bài tập phương trình điện li

Dạng 1: Chất điện li mạnh

Bước 1: Viết phương trình điện li của chất điện li mạnh

Dựa vào bảng phương trình trên cùng với dữ kiện đề bài, ta thiết lập một số phương trình liên quan tới những chất với trong đề bài. Một trong những chất điện li mà chúng ta khá hay quên đó chính là H2O. Đây là bước cực kì quan yếu quyết định trực tiếp tới kết quả tính toán của bài tập.

*

Bước 2: Xác định nồng độ mol của ion

Tính số mol của chất điện li với trong dung dịchViết phương trình điện li chuẩn xác, trình diễn số mol lên những phương trình điện li đã biếtTính nồng độ mol của ion

Ví dụ: Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O trong nước thành 200 ml dung dịch . Tính nồng độ mol những ion trong dung dịch thu được .

Lời giải: 

a.) nCuSO4. 5H2O = 12,5/250 = 0,05 (mol)CuSO4.5H2O → Cu2+ + SO4 2- + 5H2O0,05 0,05 0,05 (mol)< Cu2+> = = 0.05/0.2 = 0.25M

Dạng 2: Định luật bảo toàn điện tích

Bước 1: Phát biểu định luật

Trong một dung dịch chứa hoàn toàn những chất điện li, thì tổng số mol của điện tích âm luôn bằng tổng số mol của điện tích dương. (Xoành xoạch bằng nhau)

*

Ví dụ: Dung dịch A chứa Na+ 0,Một mol , Mg2+ 0,05 mol , SO4 2- và 0,04 mol còn lại là Cl- . Tính khối lượng muốitrong dung dịch.

Giải: Vẫn ứng dụng những công thức trên về thăng bằng điện tích ta thuận tiện tính được khối lượng muối trong dung dịch là: m = 11.6 gam.

Dạng 3: Bài toán về chất điện li

Bước 1: Viết phương trình điện li

Như chúng ta đã tìm hiểu cách viết phương trình điện li rất chi tiết ở phía trên. Ở đây chúng ta ko cần nêu lại nữa mà tiến hành sang bước Hai đó là …

Bước 2: xác định độ điện li

Vận dụng công thức độ điện li dưới đây nhé:

*

Sau đó xử dụng phương pháp 3 dòng thật hiệu quả:

*

Biến số anla với thể quyết định nó là chất điện li mạnh, yếu hay là chất ko điện li. Cụ thể là:

α = 1 : chất điện li mạnh0  α = 0 : chất ko điện li

Ví dụ: Điện li dung dịch CH3COOH 0,1M được dung dịch với = 1,32.10-3 M. Tính độ điện li α của axit CH3COOH.

Lời giải: Bài tập này khá đơn thuần và được trích trong sách chinh phục hóa hữu cơ của Nguyễn Anh Phong. húng ta làm như sau với ghi nhớ rằng đề bài cho chất điện li và đã với nồng độ nên mới theo hướng dưới đây:

*

Dạng 4: Xác định hằng số điện li

Để làm bài toán này ta chia thành những bước như sau: Xác định hằng số của axit và xác định hằng số điện li của bazơ

*
*

Ví dụ: Tính nồng độ mol ion H+ của dung dịch CH3COOH 0,1M , biết hằng số phân li của axit Ka = 1,75.10-5.

*

Dạng 5: Tính độ PH dựa vào nồng độ H+

Bước 1: Tính độ Ph của Axit

Article post on: girbakalim.net


Tính số mol axit điện li axitViết phương trình điện li axitTính nồng độ mol H+ sau đó suy ra nồng độ mol của PH bằng mối liên hệ giữa hai nồng độ này qua hàm log.

*

Liên quan:

Bước 2: Xác định độ PH của bazo

Ta thực hiện theo những bước sau:

Tính số mol bazo của điện liViết phương trình điện li bazoTính nồng độ mol OH- rồi suy ra +Tính độ PH

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch chứa 1,46 gam HCl trong 400 ml .

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch chứa 0,4 gam NaOH trong 100 ml .

Ví dụ 3: Tính pH của dung dịch tạo thành lúc trộn 100 ml dung dịch HCl 1M với 400 ml dung dịch NaOH 0,375 M

Lời giải cho những bài tập trên

Ví dụ 1:

nHCl = 0,04 (mol)HCl → H+ + Cl-0,04 0,04 (mol) . = 0,04/0,4 = 0,1 (M).pH = – lg = 1.

Ví dụ 2: 

nNaOH = 0,4/40 = 0,01 (mol) .NaOH → Na+ + OH- . 0,01 0,01 (mol) . = 0,01/0,1 = 0,1 (M) .Ta với : . = 10-14 → = 10-13 → pH = 13 .

Ví dụ 3: Đáp số pH = 13.

Dạng 6: Xác định nồng độ mol dựa vào độ pH

Bài toán trải qua hai quá trình tính nồng độ mol của axit và nồng độ mol của bazo. Và lưu ý một số điểm như sau:

pH > 7 : môi trường bazo .pH Ph = 7 : môi trường trung tính .

Ví dụ: Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300 ml dung dịch với pH = 10.

Lời giải: 

Dạng 7: Axit, bazo và sự lưỡng tính theo hai lý thuyết

Đây là một dạng toán khá ít gặp tuy nhiên những em cần nắm vững hai lý thuyết A – rê – ni – ut về sự điện li và thuyết Bron – stêt về thuyết proton. Hai thuyết này với sự khái niệm hoàn toàn khác nhau về thế nào là chất bazơ và thế nào là chất axit.

Ví dụ: 

Trong những phản ứng dưới đây, ở phản ứng nào nước đóng vai trò là một axit, ở phản ứng nào nướcđóng vai trò là một bazo (theo Bron – stêt).1. HCl + H2O → H3O+ + Cl-2. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2 .3. CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O .

Lời giải:

1. HCl → H+ + Cl-H2O + H+ → H3O+Do đó H2O nhận proton H+ nên thể hiện tính bazo .3. NH3 + H+OH → NH4+Do đó H2O nhường proton H+ nên thể hiện tính axit.

Article post on: girbakalim.net


✅ Ghi nhớ: Công thức tính số liên kết pi.

Những dạng bài tập hóa học chương điện li

Bài tập 1. Viết những phương trình điện li cho những trường hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3

Bài tập 2. Viết những phương trình điện li và tính số mol những ion sinh ra trong những trường hợp sau:

a. dd chứa 0,Hai mol HNO3

b. dd chứa 0,5 mol Na3PO4

c. dd chứa Hai mol NaClO

d. dd chứa 2,75 mol CH3COONa

Bài tập 3. Cho những dung dịch sau:

a. 200ml dd chứa 0,25 mol Na2S

b. 500ml dd chứa 8,5g NaNO3

c. dung dịch Ba(OH)20,3M

d. dd Al2(SO4)30,15M

Viết những phương trình điện li và tính nồng độ mol của những ion trong dung dịch

Bài tập 4. Một dung dịch với chứa 0,Hai mol K+; 0,3 mol Mg2+; 0,45 mol và x mol .

a. Tính x?

b. Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Tính m?

Bài tập 5. Hòa tan hai muối X, Y vào nước được Một lit dung dịch chứa: = 0,2M; = 0,3M; = 0,15M; = p (M).

a. Tính p

b. Tìm công thức hai muối X, Y ban sơ. Tính khối lượng mỗi muối đem hòa tan.

Bài tập 6. Chỉ ra những chất sau đây là chất điện li mạnh hay điện li yếu trong nước. Viết phương trình điện li của chúng? NaBr; HClO; CaCl2; CH3COOH; K2CO3; Mg(OH)2.

Article post on: girbakalim.net

Liên quan:

Bài tập 7. Hãy sắp xếp dung dịch những chất sau (cùng nồng độ) theo chiều tăng dần khả năng dẫn điện: CH3COOH; AlCl3; Al2(SO4)3; AgNO3; Ba(OH)2.

Bài tập 8. Tính nồng mol của những ion trong dung dịch trong những trường hợp sau:

a. dd Na2SO30,3M (=1)

b. dd HF 0,4M (= 0,08)

c. dd HClO 0,75 (= 5%)

d. dd HNO20,5M (= 6%)

Bài tập 9. Cho 200 ml dung dịch HNO3 với pH=2, nếu thêm 300 ml dung dịch H2SO4 0,05 M vào dung dịch trên thì dung dịch thu được co pH bằng bao nhiêu?

A. 1,29

B. 2,29

C. 3

D.1,19

Bài tập 10. Với dung dịch H2SO4 với pH=1,0 lúc rót từ 50 ml dung dịch KOH 0,Một M vào 50 ml dung dịch trên. Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được?

A. 0,005 M

B. 0,003 M

C. 0,06 M

D. Kết quả khác

Bài tập 11. Dung dịch chứa 0,063 g HNO3 trong Một lít với độ pH là:

A. 3,13

B. 3

C. 2,7

D. 6,3

E. 0,001

Bài tập 12. Theo Areniut những chất nào sau đây là Hiđroxit lưỡng tính

A. Al(OH)3 , Fe(OH)2

B. Cr(OH)2 , Fe(OH)2.

C. Al(OH)3 , Zn(OH)2.

D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.

Bài tập 13. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?

A. chất với chứa nhóm OH là Hiđroxit.

B. chất với khả năng phân li ra ion trong nước là axit.

C. chất với chứa hiđrô trong phân tử là axit.

D. chất với chứa Hai nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.

Bài tập 14. Phát biểu nào sau đây ko đúng ? Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li xảy ra lúc

Với phương trình ion thu gọn

B. Với sự giảm nồng độ một số những ion tham gia phản ứng

Với sản phẩm kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.

Xem thêm: ‪ Đồ Thị Hàm Bậc 2 Và Ứng Dụng Trong Giải Toán, Hàm Số Bậc Hai Là Gì

D. Những chất tham gia phải là chất điện li

Vậy là qua rất nhiều bài tập cũng như ví dụ, chúng ta đã tìm hiểu cách viết phương trình điện li cũng như một số bài tập cực hay liên quan tới chuyên đề này. Còn thắc mắc gì nữa về chương trình hóa học 11 nói chung cũng như chương điện li 3 nói riêng thì những em với thể để lại bình luận xuống bên dưới bài viết này. Chúc những em học tốt.