s= v0t + (at)22    ( a và v0 cùng dấu)


B. s= v0t + (at)22    a và v0  trái dấu


C. s= x0 + v0t + at22    a và v0 cùng dâu


D. s= x0 + v0t + at22   a và v0 trái dấu


*
Giải bởi Vietjack

Khi ô tô đang làm việc với gia tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cùng ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt gia tốc 14 m/s. Tốc độ a và gia tốc v của xe hơi sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là từng nào ?


Khi ô tô đang hoạt động với gia tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cùng ô tô vận động chậm dần dần đều. Cho tới khi dừng hoàn toàn lại thì xe hơi đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe hơi là từng nào ?


Khi ô tô đang hoạt động với vận tốc 12 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe tăng ga cho xe hơi chạy cấp tốc dần đều.

Bạn đang xem: Phương trình chuyển động chậm dần đều

Sau 15 s, ô tô đạt vận tốc 15 m/s.

a) Tính vận tốc của ô tô.

b) Tính tốc độ của xe hơi sau 30 s kể từ lúc tăng ga.

c) Tính quãng đường xe hơi đi được sau 30 s kể từ thời điểm tăng ga.


Khi đang làm việc với vận tốc 36 km/h thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng vì chưng bị mất phanh yêu cầu ô tô hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đa với vận tốc 0,2 m/s2xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m.

a)Tính khoảng thời hạn ô sơn chạy xuống không còn đoạn dốc.

b) gia tốc ô tô sống cuối đoạn dốc là bao nhiêu ?


Một vật chuyển động thẳng cấp tốc dần đều có vận tốc đầu là 18 km/h. Vào giây trang bị năm, thiết bị đi được quãng con đường là 5,9 m.

a) Tính tốc độ của vật.

b) Tính quãng con đường vật đi được sau khoảng thời hạn là 10 s kể từ thời điểm vật bước đầu chuyển động.


Hai xe thiết bị cùng căn nguyên tại hai địa điểm A với B cách nhau 400 m cùng cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng trải qua A cùng B. Xe cộ máy bắt nguồn từ A chuyển động nhanh dần gần như với vận tốc 2,5.10-2m/s2. Xe máy.xuất phạt từ B chuyển động nhanh dần hầu hết với vận tốc 2,0.10-2m/s2. Lựa chọn A có tác dụng mốc, chọn thời gian xuất vạc của nhị xe máy làm cho mốc thời hạn và lựa chọn chiều trường đoản cú A mang lại B có tác dụng chiều dương.

a)Viết phương trình chuyển động của mỗi xe máy.

b) Xác định vị trí và thời khắc hai xe máy đuổi kịp nhau kể từ khi xuất phát.

c) Tính gia tốc của từng xe sản phẩm công nghệ tại vị trí đuổi theo kịp nhau.


Một ô tô xuống dốc cấp tốc dần đông đảo không gia tốc đầu. Trong giây máy 5 nó đi được 13.5 m. Vận tốc của xe hơi là


Khi ô tô đang làm việc với vân tốc 15 m/s bên trên một phần đường thẳng thì người điều khiển xe hãm phanh cho xe hơi chạy chậm dần đều. Sau thời điểm chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s.

a) Tính tốc độ của ô tô.

b) Tính khoảng thời gian để xe hơi chạy trên quãng đường đó.


Căn cứ vào đồ thị vận tốc của 4 thiết bị I, II, III, IV bên trên hình 3.2, hãy lập bí quyết tính vận tốc và cách làm tính quãng đường đi được của từng vật chuyển động.

Xem thêm: Tính Khử Là Gì ?


Hình 3.1 là trang bị thị vận tốc theo thời hạn của một xe cộ máy vận động trên một mặt đường thẳng. Trong khoảng thời hạn nào, xe cộ máy hoạt động chậm dần hồ hết ?


Cũng vấn đề trên, hỏi quãng con đường s mà ô tô đã đi được sau 40 s tính từ lúc lúc ban đầu tăng ga và vận tốc trung bình vtbtrên quãng đường đó là từng nào ?


Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, tốc độ và tốc độ của vận động thẳng nhanh dần hầu hết (v2– v02= 2as), ta có những điều kiện nào tiếp sau đây ?


Một đoàn tàu ban đầu rời ga và hoạt động thẳng cấp tốc dần đều. Sau khi chạy được 1,5 km thì đoàn tàu đạt gia tốc 36 km/h. Tính tốc độ của đoàn tàu sau khi chạy được 3 km kể từ khi đoàn tàu bước đầu rời ga.


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam