I. MỤC ĐÍCH

Vận dụng phương thức động lực học nhằm nghien cứu vãn lực ma sát chức năng vào một vật hoạt động trên mặt phẳng nghiêng.Xác định hệ số ma liền kề trượt, so sánh giá trị thu được từ thực nghiệm với số liệu đến trong bảng 13.1 (Sách giáo khoa đồ dùng lí 10)

II. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Cho một đồ vật nằm trên mặt phẳng nghiêng P, góc nghiêng α.Khi góc nghiêng α lớn, vật chuyển động trượt down với vận tốc a:Độ lớn gia tốc a chỉ dựa vào góc nghiêng α và hệ số μthệ số ma tiếp giáp trượt:

a = g.(sinα – μt.cosα)

Bằng giải pháp đo a với α ta xác định được thông số ma gần kề trượt μt

(mu _t= an alpha -fracagc extos,alpha )

Gia tốc a được xác định theo công thức:(a=frac2 extst^2)

III. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

Chuẩn bị các dụng vắt sau:


*

Mặt phẳng nghiêng gồm gắn thước đo góc với quả dọi.Nam châm điện gắn sống đầu H của phương diện phẳng nghiêng, bao gồm hộp công tăc đóng ngắt nhằm giữ với thả trượt vật.Giá đỡ khía cạnh phẳng nghiêng.Trụ sắt kẽm kim loại dường kính 3cm, cao 3 cmMáy đo thời gian có cổng quang điện E.Thước thẳng 800mmMột eke vuông cha chiều

V. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1. Khẳng định góc nghiêng giới hạn α0để vật ban đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng

Đặt phương diện trụ thép lên phương diện phẳng nghiêng. Tăng vọt góc nghiêng αKhi vật bước đầu trượt thì dừng. Đọc với ghi giá trị α0vào bảng 16.1

2. Đo thông số ma tiếp giáp trượt

Đưa khớp nối lên vị trí cao hơn nữa để tạo thành góc nghiêng α > α0. Đọc quý giá α , ghi vào băng 16.1.Bật khóa K để đưa điện vào đồng hồ thời trang đo thời hạn hiện số.Xác định vị trí ban sơ s0của trụ thép. Ghi quý giá s0vào bảng 16.1Dịch gửi cổng quang điện E đến vị trí các s0một khoảng s = 400m. Dấn nút RESET của đồng hồ để đưa chỉ thị số về quý giá 0.000.Ấn nút trên hộp công tắc nguồn để thả đến vật trượt, rồi nhả nhanh trước lúc vật mang đến cổng E. Đọc và ghi thời gian trượt t vào bảng 16.1.Đặt lại trụ thép vào địa điểm s0 và lặp lại thêm 4 lần phép đo thời gian t.Kết thúc thí nghiệm: Tắt đồng hồ đo thời gian.

Bạn đang xem: Phương pháp xác định hệ số ma sát trượt dùng mặt phẳng nghiêng

Bạn sẽ xem: phương thức xác định thông số ma cạnh bên trượt dùng mặt phẳng nghiêng

BÁO CÁO THỰC HÀNH (THAM KHẢO)

Họ cùng tên: ………………………………; Lớp: …………………; Ngày: …………………………..

Tên bài bác thực hành: ……………………………………………………………………………………

1. Trả lời câu hỏi

Lực ma tiếp giáp xuất hiện lúc nào ? nhắc tên các loại lực ma giáp và viết phương pháp tính hệ số ma ngay cạnh trượt ? cách thức xác định hệ số ma gần cạnh trượt dùng mặt phẳng nghiêng?

Trả lời:

Lực ma sát xuất hiện thêm trượt xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đã trượt trên một bề mặt.Các một số loại lực ma sát tất cả có: ma gần cạnh trượt, ma gần cạnh lăn và ma tiếp giáp nghỉ.Công thức tính thông số ma sát trượt:(mu _t= an alpha -fracagc extos,alpha )Cách xác minh hệ số ma gần kề trượt sử dụng mặt phẳng nghiêng là:Cho một đồ nằm trên mặt phẳng nghiêng P, cùng với góc nghiêng α so với phương diện nằm ngang. Khi α nhỏ, đồ dùng vẫn nằm yên ổn trên P, không chuyển động.

Khi ta tăng cao độ nghiêng α ≥ α0, vật vận động trượt xuống dưới với gia tốc a. Độ to của a chỉ nhờ vào góc nghiêng α và hệ số μt, gọi là hệ số ma gần cạnh trượt:

Bằng cách đo a và α ta khẳng định được thông số ma ngay cạnh trượt μt:(mu _t= an alpha -fracagc extos,alpha )

2. Hiệu quả thực hành

Bảng 16.1. Xác định thông số ma ngay cạnh trượt

α0 = 20°

s0 = 0 mm

α = 0,349 rad; tanα = 0,364

cosα = 0,94; s = 0,6 mm.

n

t

(a=frac2 extst^2)

(mu _t= an alpha -fracagc extos,alpha )

∆μt

1

1,014

1,167

0,237

0,004

2

1,02

1,153

0,239

0,002

3

1,043

1,103

0,244

0,003

4

1,038

1,114

0,243

0,002

5

1,044

1,101

0,241

0,003

Giá trị trung bình

1,032

1,128

0,241

0,003

Kết quả xác định hệ số ma gần kề trượt:(mu _t=overlinemu _t+overlineDelta mu _t=0,241pm 0,003)

VII. CÂU HỎI

So sánh giá bán trị thông số ma sát trượt khẳng định được bởi thực nghiệm và hệ số ma gần kề trượt cho ở bảng 13.1 (sách giáo khoa thiết bị lí 10)?

Trả lời:

So cùng với bảng hệ số ma gần kề trượt đến ở bảng 13.1 (sách giáo khoa trang bị lí 10) thì giá trị thực nghiệm đo được tương xứng với giá bán trị hệ số ma sát trượt trên gỗ trong bảng là 0,2.

Bài 2 (trang 92 SGK thiết bị Lí 10).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In 2 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Word 2007, 2013

Trong phép đo này, khi tính sai số phép đo μtđã bỏ qua những không đúng số nào?

Trả lời:

Trong phép đo này, lúc tính sai số phép đo μtđã làm lơ sai sốngẫu nhiên cùng sai số hệ thống.