Mẫu phiếu bình chọn chuẩn nghề nghiệp và công việc thầy thầy giáo tiểu học là mẫu mã phiếu được thầy thầy giáo lập ra nhằm tự đánh giá về chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo tiểu học. Mẫu mã phiếu nêu rõ tin tức của thầy cô giáo, nội dung đánh giá nghề nghiệp… Mời người hâm mộ cùng tham khảo rõ ràng và cài về mẫu phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp và công việc thầy giáo viên tiểu học tập tại đây.

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

1. Mẫu mã phiếu bình chọn chuẩn công việc và nghề nghiệp thầy giáo viên tiểu học tập số 1

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên thầy cô giáo: ……………………… ………………………………………………..

Trường: …………………………………… …………………………………………………

Môn dạy:……………….. ……………………. Nhà nhiệm lớp:…………………………………..

Quận/huyện/Tp,TX:………………………… Tỉnh/Thành phố:…………………………………..

Sử dụng trong bình chọn theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ quát

(Kèm theo Thông tư 20/2018/TT-BGDĐTngày 22 mon 8 5 2018)

NỘI DUNG

ĐÁNH GIÁ

GV

HT

Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức đơn vị giáo
a) nấc đạt: triển khai nghiêm chỉnh các quy định về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo;
b) nấc khá: gồm ý thức tự học, từ đoàn luyện và nỗ lực tạo thêm nhân phẩm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo;
c) nấc tốt: Là tấm kiểu chủng loại mực về đạo đức nhà giáo; san sớt tởm nghiệm, bày bán đồng nghiệp vào đoàn luyện đạo đức nhà giáo.
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo
a) nấc đạt: bao gồm tác phong và tuyệt kỹ làm việc thích phù hợp với công tác của thầy giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ quát;
b) mức khá: Có tinh thần tự rèn luyện tạo đậm chất ngầu nhà giáo mẫu mã mực; tác động tốt tới học tập trò;
c) nấc tốt: Là tấm kiểu mẫu mực về đậm cá tính nhà giáo; tác động xuất sắc và phân phối đồng nghiệp tạo nên nên đậm chất ngầu và cá tính nhà giáo.
Tiêu chuẩn 2. Cách tân và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Tiêu chí 3. Cải tiến và phát triển chuyên môn bản thân
a) mức đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ hướng dẫn và xong đầy đủ những khóa tập huấn, bồi dưỡng học thức chuyên môn theo quy định; có kế hoạch liên tục học tập, tu dưỡng tăng trưởng chăm môn phiên bản thân;
b) nút khá: dữ thế chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời đề nghị đổi mới về tri thức chuyên môn; vận dụng thông minh, thích hợp các bề ngoài, phương pháp và tuyển chọn lựa câu chữ học tập, bồi dưỡng, tăng lên năng lực chuyên môn của phiên bản thân;
c) mức tốt: Chỉ dẫn, trưng bày đồng nghiệp cùng san sớt kinh nghiệm tay nghề về tăng trưởng chuyên môn của bạn dạng thân nhằm giao hàng đề nghị đổi mới giáo dục.
Tiêu chí 4. Phát hành kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo theo phía tăng trưởng nhân phẩm, năng lượng học trò
a) nút đạt: thiết kế được chiến lược dạy học và giáo dục;
b) nút khá: công ty động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy dỗ học và giáo dục và đào tạo thích phù hợp với điều khiếu nại thực tiễn của phòng trường cùng địa phương;
c) mức tốt: Chỉ dẫn, bày bán đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học với giáo dục.
Tiêu chí 5. Sử dụng phương thức dạy học tập và giáo dục và đào tạo theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lượng học trò
a) nấc đạt: áp dụng được các phương pháp dạy học và giáo dục tăng trưởng nhân phẩm, năng lực cho học tập trò;
b) nút khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng cởi mở và hiệu quả các phương thức dạy học với giáo dục giao hàng đề nghị thay đổi mới, thích hợp với điều kiện thực tiễn;
c) nút tốt: Chỉ dẫn, bày bán đồng nghiệp về tri thức, khả năng và khiếp nghiệm áp dụng những cách thức dạy học và giáo dục và đào tạo theo phía tăng trưởng nhân phẩm, năng lượng học trò.
Tiêu chí 6. Kiểm tra, bình chọn theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lượng học trò
a) mức đạt: sử dụng các phương pháp rà soát bình chọn kết quả học tập tập và sự tân tiến của học tập trò;
b) nấc khá: dữ thế chủ động cập nhật, áp dụng thông minh các bề ngoài, cách thức, hiện tượng rà soát bình chọn theo hướng tăng trưởng nhân phẩm, năng lực học trò;
c) nút tốt: Chỉ dẫn, phân phối đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề khai triển kết quả việc rà soát bình chọn kết quả học tập cùng sự sang trọng của học tập trò.
Tiêu chí 7. Tham vấn và phân phối học trò
a) nấc đạt: Hiểu những nhân trang bị học trò và nắm vững quy định về quá trình tham vấn và phân phối học trò; triển khai lồng ghép chuyển động tham vấn, bày bán học trò trong chuyển động dạy học và giáo dục;
b) mức khá: Thực hiện công dụng các giải pháp tham vấn và trưng bày thích hợp với từng nhân thiết bị học trò trong hoạt động dạy học với giáo dục;
c) nấc tốt: Chỉ dẫn, triển lẵm đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề khai triển hiệu quả hoạt động tham vấn và phân phối học trò trong chuyển động dạy học cùng giáo dục.
Tiêu chuẩn chỉnh 3. Xây dựng môi trường xung quanh giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường
a) nấc đạt: Thực hiện đầy đủ nội quy, vẻ ngoài lệ văn hóa truyền thống xử sự của nhà trường theo quy định;
b) nút khá: yêu thương cầu phương án tiến hành công dụng nội quy, luật pháp lệ văn hóa truyền thống xử sự trong phòng trường theo quy định; có phương án xử lý kịp thời, kết quả các vi phạm nội quy, mức sử dụng lệ văn hóa truyền thống xử sự trong lớp học và nhà trường trong khuôn khổ đảm trách (nếu có);
c) nấc tốt: Là tấm kiểu mẫu mực, san sớt tay nghề trong bài toán xây dựng môi trường thiên nhiên văn hóa lành mạnh trong đơn vị trường.
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong bên trường
a) mức đạt: Thực hiện tương đối đầy đủ các qui định về quyền dân chủ trong đơn vị trường, tổ chức học trò triển khai quyền dân công ty trong đơn vị trường;
b) mức khá: yêu cầu phương án phát huy quyền dân nhà của học trò, của phiên bản thân, tía má học tập trò hoặc tín đồ giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; vạc hiện, phản bội ảnh, ngăn lại, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân nhà của học trò (nếu có);
c) nấc tốt: Chỉ dẫn, bày bán đồng nghiệp vào việc tiến hành và đẩy mạnh quyền dân nhà của học trò, của phiên bản thân, tía má học trò hoặc bạn giám hộ với đồng nghiệp.
Tiêu chí 10. Tiến hành và kiến tạo trường học tập an toàn, phòng chống bạo lực học đường
a) nút đạt: Thực hiện không thiếu thốn các quy định của phòng trường về trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;
b) nút khá: yêu thương cầu phương án xây dựng trường học tập an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường; phân phát hiện, phản nghịch ảnh, ngăn lại, up load kịp thời những trường hợp vi phạm quy định về trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học con đường (nếu có);
c) nấc tốt: Là tiêu biểu hiện đại về tiến hành và thi công trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường; san sớt tay nghề xây dựng và triển khai trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường.
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối tình dục giữa đơn vị trường, gia đình và xóm hội
Tiêu chí 11. Tạo ra lập mối quan hệ hiệp tác với tía má hoặc người giám hộ của học trò với các đối tác liên can
a) nấc đạt: Thực hiện tương đối đầy đủ các chính sách hiện hành đối với tía má hoặc bạn giám hộ của học trò và các đối tác liên can;
b) mức khá: tạo lập mối quan hệ lành mạnh, tin yêu với tía má hoặc tín đồ giám hộ của học tập trò cùng các đối tác doanh nghiệp liên can;
c) nút tốt: Yêu mong với đơn vị trường các giải pháp đẩy mạnh dạn sự phối hợp ngặt nghèo với tía má hoặc người giám hộ của học trò cùng các đối tác liên can.
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa bên trường, gia đình, xã hội nhằm tiến hành hoạt động dạy học đến học trò
a) nút đạt: hỗ trợ đầy đủ, kịp thời thông tin về thực trạng học tập, rèn luyện của học tập trò làm việc trên lớp; thông tin về chương trình, chiến lược dạy học tập môn học tập và chuyển động giáo dục mang lại tía má hoặc tín đồ giám hộ của học tập trò với các đối tác doanh nghiệp có liên can; tiếp thu thông tin từ tía má hoặc fan giám hộ của học trò với các đối tác có liên quan về thực trạng học tập, rèn luyện của học tập trò;
b) nút khá: dữ thế chủ động phối hợp với đồng nghiệp, tía má hoặc bạn giám hộ của học trò cùng các đối tác liên can trong việc tiến hành các phương án chỉ dẫn, triển lẵm và khích lệ học trò học tập, tiến hành chương trình, chiến lược dạy học tập môn học tập và hoạt động giáo dục;
c) nút tốt: Gicửa ải quyết kịp thời những thông tin đánh giá từ tía má hoặc fan giám hộ của học trò và các công ty đối tác liên can về tiến độ học tập, đoàn luyện và thực hiện chương trình, chiến lược dạy học môn học tập và vận động giáo dục của học tập trò.
3. Tiêu chí 13. Kết hợp giữa công ty trường, gia đình, buôn bản hội để tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học trò
a) nút đạt: gia nhập tổ chức, phân phối thông tin về nội quy, qui định lệ văn hóa xử sự ở trong nhà trường cho tía má hoặc bạn giám hộ của học tập trò và các công ty đối tác liên can; tiếp thu thông tin từ tía má hoặc tín đồ giám hộ của học tập trò và các đối tác doanh nghiệp liên can về đạo đức, lối sống của học tập trò;
b) mức khá: chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, tía má hoặc tín đồ giám hộ của học tập trò với các công ty đối tác liên can trong thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò;
c) nấc tốt: Gicửa ải quyết kịp thời các thông tin bình luận từ tía má hoặc fan giám hộ của học tập trò và các đối tác doanh nghiệp liên can về giáo dục đào tạo đạo đức, lối sống cho học trò.
Tiêu chuẩn chỉnh 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc giờ dân tộc, phần mềm technology thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục
Tiêu chí 14. áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc
a) mức đạt: có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp thuận lợi bằng ngoại ngữ (dành trước tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ 2 (đối cùng với thầy gia sư dạy nước ngoài ngữ) hoặc giờ dân tộc so với những vị trí việc làm kiến nghị sử dụng giờ đồng hồ dân tộc;
b) nút khá: gồm thể bàn bạc thông tin về các chủ đề dễ dàng ợt, thân thuộc mỗi ngày hoặc chủ đề dễ ợt, thân thuộc hệ trọng tới hoạt động dạy học, giáo dục và đào tạo (dành thứ nhất tiếng Anh) hoặc biết nước ngoài ngữ thứ hai (đối với thầy cô giáo dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc so với những vị trí việc làm đề nghị sử dụng tiếng dân tộc;
c) nút tốt: hoàn toàn có thể viết và biểu thị đoạn văn tiện lợi về các chủ đề thân nằm trong trong vận động dạy học, giáo dục đào tạo (dành thứ nhất tiếng Anh) hoặc nước ngoài ngữ thứ hai (đối cùng với thầy cô giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những địa điểm việc làm đề xuất sử dụng giờ dân tộc.
Tiêu chí 15. Phần mềm technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
a) nấc đạt: thực hiện được những ứng dụng phần mềm căn bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và đào tạo và điều hành quản lý học trò theo quy định; hoàn thành các khóa tập huấn, bồi dưỡng, khai thác và phần mềm technology thông tin và các thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục đào tạo theo quy định;
b) mức khá: Phần mềm công nghệ thông tin cùng học liệu số trong chuyển động dạy học, giáo dục; update và sử dụng công dụng các ứng dụng; khai thác và áp dụng thiết bị technology trong vận động dạy học, giáo dục;
c) nút tốt: Chỉ dẫn, trưng bày đồng nghiệp tăng lên năng lực phần mềm công nghệ thông tin; khai thác và thực hiện thiết bị technology trong chuyển động dạy học, giáo dục đào tạo tộc;
XẾP LOẠI KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo ở tầm mức tốt: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt trường đoản cú mức hơi trở lên, về tối thiểu 2/3 chỉ tiêu đạt tới mức tốt, vào ấy có các chỉ tiêu trên Điều 5 chính sách này đạt mức tốt;
b) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy cô giáo ở tầm mức khá: Có tất cả các chỉ tiêu đạt tự mức đạt trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chuẩn đạt tự mức khá trở lên, trong ấy những chỉ tiêu tại Điều 5 quy định này đạt tới mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy cô giáo ở mức đạt: Có tất cả các chỉ tiêu đạt từ bỏ mức đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo: bao gồm chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt (chỉ tiêu được bình chọn chưa đạt thời điểm ko ship hàng đề nghị nút đạt của tiêu chuẩn ấy).

1. Thừa nhận xét (Ghi rõ):

– Điểm cộng:……………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Những vụ việc cần cải thiện:……………… ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

2. Kế hoạch học tập, tu dưỡng tăng trưởng năng lực nghề nghiệp vào 5 học tập tiếp theo

– Chỉ tiêu:…………………………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Nội dung đk học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần dành thứ nhất cải hiện):………

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Thời gian:……………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

– Điều kiện tiến hành:…………………………. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……………………………………………………….. ……………………………………………………..

……, ngày …. Mon …. 5 …

Người trường đoản cú bình chọn(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

2. Mẫu mã phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp và công việc thầy thầy giáo tiểu học số 2

*

Nội dung căn phiên bản của mẫu phiếu bình chọn chuẩn công việc và nghề nghiệp thầy gia sư tiểu học tập như sau:

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Phòng GD-ĐT …………………………………………………………………………………….

Trường ………………………………………. 5 học: ……………………………………..

Họ cùng tên thầy cô giáo: …………………………………………………………………………….

Môn học được cắt cử giảng dạy: …………………………………………………….

1. Bình chọn, xếp loại

(Các trường đoản cú viết tắt vào bảng: a, b, c, d là các chỉ tiêu khớp ứng với các đề nghị của từng lĩnh vực)

Các Lĩnh vực, đề nghị

Điểm đã có được của chỉ tiêu

Tên minh chứng

(nếu có)

a

b

c

d

Tổng điểm

I. Nghành Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

1. Nhấn thức tứ tưởng thiết yếu trị với bổn phận của 1 công dân, 1 đơn vị giáo đối với nhiệm vụ gây ra và đảm bảo Non sông

2. Chấp hành chế độ, luật pháp pháp của phòng nước

3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của phòng trường, kỉ hình thức lao động

4. Đạo đức, tư phương pháp và lối sinh sống lành mạnh, white trong ở trong phòng giáo; ý thức tranh đấu chống các bộc lộ bị động; niềm tin nỗ lực vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học trò với tập thể.

5. Trung thực vào công việc; liên kết trong dục tình đồng nghiệp; chuyên dụng cho quần bọn chúng và học trò.

II. Nghành Kiến thức

1. Kiến thức căn bản

2. Kiến thức về trung khu lí học sư phạm và trọng tâm lí học nạm hệ, giáo dục đào tạo học tè học

3. Kiến thức và kỹ năng về soát soát, bình chọn kết quả học tập tập, rèn luyện của học tập trò

4. Kiến thức phổ quát lác về chủ yếu trị, làng mạc hội với nhân bản, tri thức liên can tới phần mềm technology thông tin, nước ngoài ngữ, giờ đồng hồ dân tộc.

5. Kỹ năng và kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, khiếp tế, văn hoá, thôn hội của tỉnh, huyện, xã khu vực thầy cô giáo công việc

III. Lĩnh vực kỹ năng sư phạm

1. Lập được kế hoạch dạy học; biết phương pháp soạn giáo án theo hướng đổi mới.

2. Tổ chức và triển khai các chuyển động dạy học tập trên lớp nhằm phát huy chức năng động, xuất sắc của học trò.

3. Các bước chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục không tính giờ lên lớp

4. Tiến hành thông tin 2 chiều trong quản lí quality giáo dục; hành động trong giao tiếp, xử sự bao gồm văn hoá và mang tính chất giáo dục.

5. Xây dựng, bảo vệ và sử dụng có tác dụng giấy tờ giáo dục và giảng dạy.

Lĩnh vực

Điểm

Xếp loại

Ghi chú

I. Phẩm chất chủ yếu trị, đạo đức, lối sống

II. Kiến thức

III. Kĩ năng sư phạm

Xếp nhiều loại chung

2. Hầu như điểm cộng:

– …………………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………………….

3. Phần lớn điểm yếu:

– …………………………………………………………………………………………………………….

– …………………………………………………………………………………………………………….

4. Phía phát huy điểm cộng, giải quyết và xử lý điểm yếu:

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Kỹ Thuật Chiết Soxhlet Là Gì, Chiết Xuất Siêu Âm Soxhlet, Phương Pháp Chiết Soxhlet Là Gì

………, ngày…tháng…5…
(Chữ ký của thầy cô giáo)

Mời fan hâm mộ cùng đọc thêm tại mục giáo dục và đào tạo tập huấn trong mục biểu chủng loại nhé.

Phiếu hiệu trưởng tự bình chọn theo chuẩn 2020 Biên bản họp bình chọn, xếp loại thầy gia sư theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp 5 học 2019-2020 giải pháp ghi sổ công ty nhiệm tiểu học theo thông bốn 22