Trong Hóa học, anken là 1 khái niệm cơ bản, các em cần nắm rõ các tính chất vật lý, hóa học của chính nó để áp dụng vào giải bài bác tập xuất sắc hơn. Hãy cùng girbakalim.net Education tìm hiểu rõ về khái niệm, danh pháp và đặc điểm của anken trong nội dung bài viết sau!


học tập livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh đột phá điểm số 2022 – 2023 trên girbakalim.net Education
*

Anken là hiđrocacbon không no, mạch hở vào phân tử tất cả chứa những liên kết 1-1 và 1 link đôi C=C.

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của anken và ankađien

Hợp chất tất cả công thức dễ dàng nhất trong hàng Anken là Etilen: CH2 = CH2

Dãy đồng đẳng của anken

Etilen (CH2 = CH2) và các chất tiếp đến có phương pháp phân tử là C3H6, C4H8, C5H10,… Chúng gồm tính chất tương tự etilen và lập thành hàng đồng đẳng bao gồm công thức phân tử bình thường là CnH2n (n > 2) được call là anken hoặc olefin.

Đồng phân của anken

Đồng phân cấu tạo:Đồng phân ở phần liên kết đôi

CH2 = CH – CH2 – CH3

CH2 – CH = CH – CH3

Đồng phân mạch cacbon:

Dưới dây là lấy ví dụ như về đồng phân mạch cacbon của C5H10:


*
Đồng phân hình học:
*
Đồng phân cis: khi mạch chính nằm tại vị trí cùng một phía với liên kết C=C.Đồng phân trans: lúc mạch chính nằm tại vị trí vị trí không giống phía với liên kết C=C.
*

Danh pháp của anken

Tên thông thường:

Cách điện thoại tư vấn tên thông thường của anken: thương hiệu anken = tên ankan tuy vậy đổi đuổi an thành đuôi ilen.

Ví dụ: CH2 = CH2 gọi là Etilen

CH2 = CH – CH3 gọi là Propilen

Tên ráng thế:

Cách gọi tên chũm thế: thương hiệu anken = thương hiệu ankan với đổi đuôi an thành en.

Quy tắc:

Chọn mạch C lâu năm nhất và tất cả chứa liên kết đôi có tác dụng mạch chính.Đánh số C mạch bao gồm từ phía bao gồm vị trí gần link đôi nhất.Gọi tên theo sản phẩm công nghệ tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + tên nhánh + thương hiệu C mạch chính + Số chỉ links đôi + en.
triết lý Và bài bác Tập Tính Theo Phương Trình Hóa Học tất cả Đáp Án

Ví dụ:

CH2 = CH2: Eten

CH3 – CH = CH – CH3: But-2-en


*

Tính hóa học vật lý của anken

Anken có một số tính hóa học vật lý như sau:

Ở đk thường, tự C2H4 đến C4H8 là chất khí và từ C5H10 trở đi là hóa học rắn hoặc chất lỏng.Nhiệt độ sôi, ánh nắng mặt trời nóng rã và khối lượng riêng của các anken sẽ tăng dần đều theo chiều tăng của phân tử khối.Không chảy trong trước với đều nhẹ nhàng hơn nước (D 3).

Tính hóa chất của anken

Phản ứng cộng

Phản ứng cùng là phản nghịch ứng phân tử hợp chất hữu cơ sẽ phối hợp phân tử khác khiến cho phân tử hợp hóa học mới.

Cộng hidro (Phản ứng hidro hóa):

C_nH_2n + H_2 xrightarrowt^o C_nH_2n+2\CH_2 = CH_2 + H_2 xrightarrowt^oCH_3 - CH_3\CH_3 - CH = CH_2 + H2xrightarrowt^o CH_3 - CH_2 - CH_3
Cộng halogen (Phản ứng halogen hóa):
C_nH_2n + Br_2 xrightarrowt^oC_nH_2nBr_2\C_2H_4 + Br_2 xrightarrowt^o C_2H_4Br_2\C_3H_6 + Br_2 xrightarrowt^o C_3H_6Br_2
Hiện tượng: làm mất màu hỗn hợp brom → dùng phản ứng này để nhận biết anken.

Cộng HX (X là Cl, Oh, Br,…)

Đối với những phản ứng cùng HX vào hidrocacbon ko no, các em cần nắm vững quy tắc cùng HX hay còn gọi là Quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

Nguyên tử H đã gắn cùng với nguyên tử cacbon bậc thấp, rõ ràng là C ở link đôi có nhiều H hơn.Nhóm halide (X) sẽ gắn cùng với nguyên tử cacbon bậc cao, ví dụ là C ở liên kết đôi bao gồm ít H hơn.Sản phẩm thiết yếu của bội nghịch ứng chính là sản phẩm được tạo ra thành theo quy tắc Maccopnhicop.

Ví dụ:


eginaligned&CH_2 = CH_2 + HBr → CH_3 - CH_2Br\&CH_2 = CH_2 + H-OHxrightarrowH^+CH_3 - CH_2OH\&CH_3-CH=CH_2+HBr o CH_3-CHBr-CH_3 small ext (2 - brompropan: thành phầm chính)\&CH_3-CH=CH_2+HBr o CH_3-CH_2-CH_2Br small ext (1 - brompropan: sản phẩm phụ)\endaligned

Phản ứng trùng hợp


nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, p, xtsout < CH_2-CH_2sout > _n
Trong đó, chất đầu (CH2 = CH2) là monome, -CH2 – CH2– là mắc xích của polime, n là hệ số trùng hợp.

Phản ứng trùng hòa hợp là sự phối kết hợp liên tiếp của khá nhiều phân tử bé dại tương từ bỏ hoặc như thể nhau, tạo cho những hết sức tử không nhỏ gọi là polime.

Tên của polime = poli + thương hiệu của monome.

Phản ứng oxi hóa

Oxi hóa hoàn toàn:

C_nH_2n+frac3n2O_2xrightarrowt^onCO_2+nH_2O
Trong bội phản ứng oxi hóa hoàn toàn, số mol của H2O = số mol của CO2.

Oxi hóa không trả toàn:
*

Phản ứng trên dùng để làm nhận biết anken do hợp hóa học này có thể làm mất màu dung dịch KMnO4.

Cách điều chế anken

Trong chống thí nghiệm:
Axeton Là Gì? Các tính chất Đặc Trưng với Ứng Dụng Của Axeton

Etilen sẽ tiến hành điều chế từ bỏ ancol etylic theo phương trình như sau:


C_2H_5OHxrightarrowH_2SO_4, 170^oCCH_2=CH_2+H_2O
Trong công nghiệp:Anken còn được pha trộn từ ankan theo phương trình:


C_nH_2n+2 xrightarrowt^o, p, xtC_nH_2n+H_2

Ứng dụng của Anken

Anken được dùng để chế tạo màng mỏng, bình chứa, ống dẫn nước,… bằng phương pháp trùng đúng theo etilen, propilen, butilen,… chiếm được polimeAnken được áp dụng để cung ứng rượu, dẫn xuất halogen và một số trong những chất khácMonome được gửi hóa từ bỏ Etilen nhằm tổng hợp hàng loạt polime đáp ứng nhu cầu nhiều mẫu mã của đời sống, kinh nghiệm

Giải một trong những bài tập sách giáo khoa

Bài 1 trang 132 SGK

Viết các phương trình chất hóa học minh họa:

a) Để tách metan trường đoản cú hỗn phù hợp với một lượng nhỏ dại etilen, fan ta dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư

b) Sục khí propilen vào hỗn hợp KMnO4, thấy màu sắc của hỗn hợp nhạt dần gồm kết tủa màu nâu black xuất hiện

Giải:


a)Khispace dẫnspace hỗnspace hợpspace khíspace (gồmspace CH_4spacevàspace C_2H_4)space quaspace dungspace dịchspace bromspace dưspace thìspace C_2H_4spacesẽspace\ tácspace dụngspace vớispace dungspace dịchspace nướcspace brom,space CH_4spacekhôngspace tácspace dụngspace sẽspace đispace raspace khỏispace bìnhspace đượcspace dungspace\ dịchspace nướcspace bromspace, PTHHspace nhưspace sau:
CH_2=CH_2+Br_2 o CH_2Br-CH_2Br
eginaligned&b)PTHHspace khispace sụcspace khíspace propilenspace C_3H_6space vàospace dungspace dịchspace KMnO_4\&3CH_2=CH-CH_3+2KMnO_4+4H_2O o 3CH_2(OH)-CH(OH)-CH_3+2MnO_2downarrow +2KOH&endaligned

Bài 6 trang 132 SGK

Dẫn nhàn 3,36 lít lếu láo hợp tất cả etilen với propilen (đktc) vào hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị phai và nhạt màu và không có khí bay ra. Khối lượng dung dịch sau phản bội ứng tăng 4,9gam.

a) Viết những phương trình chất hóa học và phân tích và lý giải các hiện tượng lạ ở phân tách trên

b) Tính thành phần tỷ lệ về thể tích của từng khí trong các thành phần hỗn hợp ban đầu

Giải:

a) các phương trình hóa học sau phản bội ứng:


eginaligned& CH_2=CH_2+Br_2 arr CH_2Br-CH_2Br\&CH_2=CH-CH_3+Br_2 arr CH_2Br-CHBr-CH_3endaligned
Giải thích: dung dịch brom bị nhạt màu do brom bội phản ứng với tất cả hổn hợp tạo thành hợp hóa học không màu. Chất lỏng tạo thành làm cho cho cân nặng bình tăng

b)

Gọi x cùng y theo lần lượt là số mol của


C_2H_4 ,C_3H_6
Ta có 3,36l lếu hợp tất cả etilen và propilen: x+y = (3,36/22,4) = 0,15 (1)

Khối lượng hỗn hợp sau bội phản ứng tăng 4,9gram chính là trọng lượng của etilen cùng propen bỏ vô nên: 28x+42y=4,9 (2)

Từ (1) cùng (2) ta có hệ phương trình:


egincases&n_hh=x+y=0,15\&m_hh=28x+42y=4,9endcases\=>x=0,1mol,y=0,05mol\=>V\%C_2H_4= 66,7\%\=>V\%C_3H_6=33,3\%

Học livestream trực con đường Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh bứt phá điểm số 2022 – 2023 tại girbakalim.net Education

girbakalim.net Education là nền tảng học tập livestream trực tuyến Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh - Sinh uy tín và chất lượng số 1 Việt Nam dành riêng cho học sinh từ bỏ lớp 8 đi học 12. Với văn bản chương trình đào tạo và huấn luyện bám gần kề chương trình của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, girbakalim.net Education để giúp các em đem lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.


kim chỉ nan Ankan: Định Nghĩa, đặc điểm Vật Lý, đặc thù Hóa học Ankan

Tại girbakalim.net, các em vẫn được huấn luyện và giảng dạy bởi các thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% gia sư dạy tốt toàn quốc. Những thầy cô đều phải sở hữu học vị từ Thạc Sĩ trở lên với hơn 10 năm kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và có tương đối nhiều thành tích xuất sắc đẹp trong giáo dục. Bằng cách thức dạy sáng tạo, sát gũi, các thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kỹ năng một cách nhanh lẹ và dễ dàng dàng.

girbakalim.net Education còn tồn tại đội ngũ cố vấn học tập tập siêng môn luôn luôn theo sát quá trình học tập của những em, cung cấp các em giải đáp mọi vướng mắc trong quy trình học tập và cá thể hóa lộ trình học tập của mình.

Với ứng dụng tích hợp thông tin dữ liệu cùng nền tảng công nghệ, từng lớp học của girbakalim.net Education luôn bảo đảm an toàn đường truyền bất biến chống giật/lag về tối đa với chất lượng hình hình ảnh và âm thanh xuất sắc nhất.

Nhờ căn cơ học livestream trực con đường mô rộp lớp học tập offline, những em rất có thể tương tác thẳng với giáo viên tiện lợi như lúc học tại trường.

Khi trở nên học viên tại girbakalim.net Education, những em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn bộ công thức và câu chữ môn học được soạn chi tiết, tinh vi và chỉn chu giúp những em học tập tập và ghi nhớ kiến thức dễ dãi hơn.

Xem thêm: Sục Khí Cl2 Vào Dung Dịch Crcl3 Trong Môi Trường Naoh Sản Phẩm Thu Được Là

girbakalim.net Education cam đoan đầu ra 8+ hoặc tối thiểu tăng 3 điểm mang đến học viên. Còn nếu như không đạt điểm số như cam kết, girbakalim.net vẫn hoàn trả các em 100% học phí. Các em đừng chậm tay đăng cam kết học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 trên girbakalim.net Education ngay bây giờ để thừa hưởng mức tiền học phí siêu ưu đãi lên đến mức 39% bớt từ 699K chỉ từ 399K.