Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

(overline{M_{Na}}=dfrac{22989}{1000}=22,989left(uight)=22,989left(ext{đ}vCight)=22,989left(g/molight))

Khối lượng của 1000 nguyên tử Na là 22989u => Khối lượng của 1 nguyên tử Na là 22.989u Vậy khối lượng nguyên tử trung bình là là 22.989u

Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926 . 10-23g. Tính KL bằng gam của nguyên tử Natri. Biết nguyên tử khối Natri = 23.

Bạn đang xem: Phân tử khối của na

Đang xem: Nguyên tử khối natri

Ta có 1đvC = 1,9926 .10-23 / 12 = 0,16605 .10-23 (g)

Khối lương nguyên tử Natri tính bằng gam là :

0,16605 .10-23 . 23 = 3,81915 .10-23 ( g )

Viết công thức hóa học của:

natri đihđrophotphat trong phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho và 4 nguyên tử ôxi

đường glucozo biết trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.hãy xác định phân tử khối của các hợp chất trên

hãy tính phân tử khối của các hợp chất trên.

Natri đihđrophotphat trong phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho và 4 nguyên tử ôxi.

=>Natri đihđrophotphat sẽ có công thức hóa học là: (NaH_2PO_4)

Đường glucozo biết trong phân tử có 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.

=>Đường glucozo có công thức hóa học là: (C_6H_{12}O_6)

Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối ăn tinh khiết) nóng chảy người ta thu được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99)


READ: File:Propionat - Propionat 100 For Sale At Lakewoodtheater

Khối lượng mol nguyên tử của natri : M Na = 22,99 g/mol

Lương chất natri thu đươc: 29,89/22,99 = 1,3 mol

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na và số nguyên tử C1 như nhau nên khi điện phân 75,97 gam NaCl ta cũng thu được 1,3 mol nguyên tử clo.

Khối lượng mol nguyên tử clo sẽ là :

*

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45

Nguyên tử natri có 11 electron ở vỏ nguyên tử và 12 nơtron trong hạt nhân. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân và nguyên tử natri là

A. ≈ 1 , 0 .

B. ≈ 2 , 1

C. ≈ 0 , 92

D. ≈ 1 , 1

A

Nguyên tử Na có 11 electron ở lớp vỏ nguyên tử, 11 proton và 12 nơtron trong hạt nhân.

*

Như vậy, coi như khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân.

Xem thêm: Các Loại Bằng Tiếng Anh Có Giá Trị Hiệu Lực Tại Việt Nam Hiện Nay

Vậy Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân và nguyên tử natri ≈ 1 , 0 .

mình không tìm được web để hỏi môn Hóa nên cho mình “mạn phép”đăng 1 câu nha. Bạn nào biết thì giúp mình nha!

Nguyên tử Natri có 11e và 12n

a. tính khối lượng hạt nhân của nguyên tử Natri

b. tính khối lượng nguyên tử Natri và nêu nhận xét

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Trong tinh thể kim loại natri, các nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là các khe rỗng. Bán kính nguyên tử natri gần bằng


READ: How To Balance Chemical Equation, Does Copper Oxide React With Hydrochloric Acid

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm

Khối lượng của Natri:

(m_{Na}=dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}.23=3,81915.10^{-23}left(gight))

Khối lượng của sắt:

(m_{Fe}=dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}.56=9,2988.10^{-23}left(gight))

Khối lượng của nhôm:

(m_{Al}=dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}.27=4,48335.10^{-23}left(gight))

Khối lượng của đồng:

(m_{Cu}=dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}.64=10,6272.10^{-23}left(gight))

Khối lượng của kẽm:

(m_{Zn}=dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}.65=10,79325.10^{-23}left(gight))


Post navigation


Next: Bộ Công Thức Số Phức Nâng Cao Và Chuẩn), Các Dạng Bài Tập Vdc Số Phức