tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Phân tử khối của al

*

*

Lập bí quyết hóa học và tính phân tử khối của hợp chất có phần tử gồm kali K(I), bari Ba(II), nhôm Al(III) lần lượt liên kết với:

a) Cl.

b) Nhóm (SO4)

 


*

a) * Gọi công thức hóa học thông thường của K(I) với Cl (I) là 

*

Theo quy tắc hóa trị ta có:

*

Vậy CTHH của KxCly là KCl

Phân tử khối : 39 + 35,5 = 74,5 đvC

* Gọi cách làm hóa học bình thường của Ba(II) và Cl (I) là 

*

*

Vậy CTHH của BaxCly là BaCl2

Phân tử khối : 137 + 35,5 x 2 = 208 đvC

* Gọi bí quyết hóa học tầm thường của Al(III) với Cl (I) là 

*

*

Vậy CTHH của AlxCly là AlCl3

Phân tử khối : 27 + 35,5 x 3 = 133,5 đvC

b) * Gọi bí quyết hóa học chung của K(I) với SO4 (II) là 

*

*

Vậy CTHH của Kx(SO4)y là K2SO4

Phân tử khối : 39.2 + 32 + 16 x 4 = 174 đvC

* Gọi bí quyết hóa học chung của Ba(II) và SO4 (II) là 

*

*

Vậy CTHH của Bax(SO4)y là BaSO4

Phân tử khối : 137 + 32 + 16 x 4 = 233 đvC

* Gọi công thức hóa học thông thường của Al(III) cùng SO4 (II) là 

*

*

Vậy CTHH của Alx(SO4)y là Al2(SO4)3

Phân tử khối : 27.2 + (32 + 16 x 4).3 = 342 đvC


Đúng 0
phản hồi (0)

. Lập cách làm hóa học cùng tính phân tử khối của hợp chất tạo bởi:

1. Cu (II) cùng S(II)

2. Phường (V) và O

3. Al cùng Cl

4. Zn cùng nhóm NO3

5. Sắt (III) cùng nhóm OH 

 


Lớp 8 chất hóa học Đề cương cứng ôn tập cuối HKI
2
0
Gửi bỏ

1.CuS

2. P2O5

3. AlCl3

4.Zn(NO3)2

5.Fe(OH)3


Đúng 2

bình luận (0)

1. CTHH: CuxSy

(dfracxy=dfracIIII=dfrac22)

=> CTHH: CuS

2. CTHH: PxOy

(dfracxy=dfracIIV=dfrac25)

=> CTHH: P2O5

3. CTHH: AlxCly

(dfracxy=dfracIIII=dfrac13)

=> CTHH: AlCl3

4. CTHH: Znx(NO3)y

(dfracxy=dfracIII=dfrac12)

=> CTHH: Zn(NO3)2

5. CTHH: Fex(OH)y

(dfracxy=dfracIIII=dfrac13)

=> CTHH: Fe(OH)3


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho những kim nhiều loại : K,Na,Ba, Mg, Ca, Al và các nhóm OH, nơi bắt đầu axit Cl, NO3, PO4, CO3, SO4 Hãy viết các hợp chất tương ứng và tính phân tử khối và khối lượng Mol


Lớp 8 Hóa học bài bác 19: đổi khác giữa khối lượng, thể tích và lư...
0
0
Gửi bỏ

Câu 6. Lập công thức hóa học cùng tính phân tử khối của các hợp chất tạo bởi:

1. Al với PO4

4. K cùng SO3

7. Mg và CO3

10.Ba cùng HCO3(I)

2. Na cùng SO4

5. Na cùng Cl

8. Hg (II) và NO3

11.K và H2PO4(I)

3. Fe (II) và CO3

6. Na cùng PO4

9. Zn và Br

12.Na và HSO4(I)


Lớp 8 Hóa học bài bác 11: Bài rèn luyện 2
1
0
nhờ cất hộ Hủy

1, AlPO4 : 27+31+4*16= 122 đvc2, Na2SO4 : 2*23+32+4*16= 142 đvc3, FeCO3 : 56+12+3*16= 116 đvc4, K2SO3 : 2*39+32+3*16= 158 đvc5, NaCl : 23+35,5= 58,5 đvc6, Na3PO4 : 3*23+ 31+4*16= 164 đvc7, MgCO3 : 24+12+3*16= 84 đvc8, Hg(NO3)2 : 201+( 14+3*16)*2= 325 đvc9, ZnBr2 : 65+2*80= 225 đvc10, Ba(HCO3)2: 137+( 1+12+3*16)*2= 259 đvc11, KH2PO4 : 39+2*1+ 31+4*16= 136 đvc12, NaH2SO4 : 23+2*1+32+4*16= 121 đvc  CHÚC BẠN HỌC TỐT Đúng 1
3
Đúng 0
Đúng 0Đúng 0
1
Đúng 0
3
Đúng 0
Xem thêm: Top 10 Trang Web Học Toán Học