I. CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC

1. Tập hợp các số trường đoản cú nhiên(N)

(N=left,1,2,3,4,... ight\)

(N)*(=left1,2,3,4,... ight\)

2. Tập hợp những số nguyên(Z)

(Z=left...,-3,-2,-1,0,1,2,3,... ight\)

các số(-1,-2,-3,...)là những số nguyên âm.

Bạn đang xem: Phân số thuộc tập hợp nào

Vậy(Z)gồm các số thoải mái và tự nhiên và các số nguyên âm.

3. Tập hợp những số hữu tỉ(Q)

- Số hữu tỉ màn biểu diễn được bên dưới dạng một phân số(dfracab), trong đó(a,bin Z;b e0).

Ví dụ:(5;-dfrac38;dfrac454;....)là các số hữu tỉ.

- nhì phân số(dfracab)và(dfraccd)biểu diễn cùng một vài hữu tỉ khi và chỉ khi(ad=bc).

Ví dụ:+)(dfrac23=dfrac1015) (do(2.15=3.10=30))

+)(dfrac114=dfrac3312)(do(11.12=4.33=132))

- Số hữu tỉ còn màn trình diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

Ví dụ:(dfrac54=1,25) ;

(dfrac512=0,41left(6 ight)); ...

4. Tập hợp những số thực(R)

Tập hợp các số thực gồm các số thập phânhữu hạn, vô hạn tuần hoàn cùng vô hạn ko tuần hoàn. Các số thập phân vô hạn không tuần hoàn điện thoại tư vấn là những số vô tỉ.

Ví dụ:(alpha=0,101101110...)(số chữ số 1 sau từng chữ số 0 tăng dần) là một trong những vô tỉ.

Tập hợp các số thực bao hàm các số hữu tỉ và những số vô tỉ.

Mỗi số thực được trình diễn bởi một điểm trên trục số với ngược lại.

Xem thêm: Thi Công Hộp Đèn Ly Trà Sữa Cute, Hộp Đèn Hình Ly Trà Sữa Đẹp

*

II. CÁC TẬP HỢP bé THƯỜNG DÙNG CỦA R

Trong toán học ta thường gặp gỡ các tập phù hợp con tiếp sau đây của tập hợp các số thực(R):

+) Khoảng:

(left(a;b ight)=left{xin R|a

*

(left(a;+infty ight)=left{xin R|a

*

(left(-infty;b ight)=left{xin R|x

*

+) Đoạn:

(left=leftxin R)

*

+) Nửa khoảng:

(

*

((a;b>=left{xin R|a

*

(

*

((-infty;b>=leftxle b ight\)

*


1835228

Ví dụ 1:Xác định những tập hòa hợp sau:

a)(<-3;1)cup(0;4>)

b)(left(-7;-4 ight)capleft(4;7 ight))

c)(left(-2;3 ight))\(<1;5))

Giải:

a)(<-3;1)cup(0;4>=left<-3;4 ight>)

b)(left(-7;-4 ight)capleft(4;7 ight)=varnothing)

c)(left(-2;3 ight))\(<1;5))=(left(-2;1 ight))


1835450

Ví dụ 2:Cho 2 tập hợp(A=left{xin R|2x-5và(B=left7x+6le6x+7 ight\)

tìm các bộ phận nguyên của tập hợp(Acap B).

Giải:

Ta có:(A=left2x-5-4 ight=left(-4;+infty ight))

(B=leftxin R=leftxle1 ight=(-infty;1>)